Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous
Kyrkomötet i den evangelisk-lutherska kyrkan i FinlandKirkolliskokous on kirkon ylin päättävä toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita.
Tässä arkistossa on materiaalia vuodesta 2005-2017. Uudempaa materiaalia löytyy sivun Kirkolliskokouksen asiakirjat alta.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ. Mötet behandlar ärenden som angår kyrkans lära och arbete och kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi.
I detta arkiv finns material från åren 2005-2017. Nyare material finns under sidan Kyrkomötets dokument