Kyrkomötet 2005-2017


Framställningar
Betänkanden
Utlåtanden
Inlägg
- ombud
- session
Beslut
Suomeksi