Kirkolliskokouksen esitykset 2005-2017

Laajenna Supista


OtsikkoTila
Hide details for 20172017
Hide details for Piispainkokouksen esitysPiispainkokouksen esitys
1Yhteistyöasiakirja Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa (KK2017-00039) Käsittelemätön
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Arkkipiispan ja piispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluvat seurakunnat (KK2017-00040) Käsittelemätön
2Kirkkolain 6 luvun muuttaminen (KK2017-00041) Käsittelemätön
3Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen (KK2017-00042) Käsittelemätön
4Seurakuntavaalisäännösten tarkistaminen (KK2017-00052) Käsittelemätön
5Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistaminen (KK2017-00053) Käsittelemätön
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen (KK2017-00043) Käsittelemätön
2Kirkko mukaan saattohoitoon (KK2017-00044) Käsittelemätön
3Seurakuntien kiinteistömenojen saaminen hallintaan (KK2017-00045) Käsittelemätön
4Utsjoen seurakunnan itsenäisen aseman turvaaminen (KK2017-00046) Käsittelemätön
5Kirkon jäsenaloitteen kehittäminen (KK2017-00047) Käsittelemätön
6Selvitys ja arvio kirkon tietohallintokuluista, -hankkeista ja -organisaatiosta (KK2017-00048) Käsittelemätön
Hide details for IlmoitusIlmoitus
1Kirkon eläkerahaston ja kirkon keskusrahaston taloudellinen tilanne (KK2017-00054) Käsitelty
Hide details for Puhemiesneuvoston ehdotusPuhemiesneuvoston ehdotus
1Kirkolliskokouksen kevätistuntokauden 2018 ajankohdan siirtäminen (KK2016-00020) Käsittelemätön
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä tilintarkastajien kertomus (KK2017-00049) Käsittelemätön
2Kirkon eläkerahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä tilintarkastajien kertomus (KK2017-00050) Käsittelemätön
Hide details for 20162016
Hide details for Piispainkokouksen esitysPiispainkokouksen esitys
1Lääninrovastin valintatavan muuttaminen (KK2016-00034) Käsitelty
2Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (KK2016-00035) Käsitelty
3Muiden kristillisten kirkkojen pappien saarnaamismahdollisuutta koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (KK2016-00036) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (2015-00095) Käsitelty
2Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen (KK2016-00016) Käsitelty
3Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija toimikaudelle 2016-2020 (KK2016-00015) Käsitelty
4Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen (KK2016-00017) Käsitelty
5Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (KK2016-00028) Käsitelty
6Kirkon eläkerahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (KK2016-00029) Käsitelty
7Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012–2015 (KK2016-00030) Käsitelty
8Lausunto esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta (KK2016-00033) Käsitelty
9Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija toimikaudelle 2016-2020 (KK2016-00015) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen (KK2016-00012) Käsitelty
2Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (KK2016-00026) Käsitelty
3Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (KK2016-00027) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta ja avustukset (KK2016-00031) Käsittelemätön
2Lähetyslentotyön tukeminen (KK2016-00032) Käsittelemätön
Hide details for Kirkkohallituksen kirjeKirkkohallituksen kirje
1 Kirkolliskokouksen sihteeristö toimikaudella 2016–2020 (KK2016-00006) Käsitelty
2Valitsijamiespaikkojen jako toimikaudella 2016–2020 (KK2016-00007) Käsitelty
3Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2016-2019 toimikautta vastaavalle ajalle (KK2016-00008) Käsitelty
4Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (2015-00245) Käsittelemätön
5Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (2015-00245) Käsittelemätön
Hide details for HiippakuntavaltuustoesitysHiippakuntavaltuustoesitys
1Seurakunnan luottamustehtävässä toimivan henkilön jäsenyyden säilyminen vaalikauden loppuun (KK2016-00004) Käsitelty
2Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen (KK2016-00005) Käsitelty
3Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo (KK2016-00013) Käsitelty
4Rippikoululaisen osallistuminen rippikouluryhmässään ehtoolliseen muuten kuin seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa (KK2016-00037) Käsitelty
5Seurakuntapastorin virantäytön muutoksenhakukiellon kumoaminen (KK2016-00038) Käsitelty
Hide details for Hiippakuntavaltuustojen ehdotuksetHiippakuntavaltuustojen ehdotukset
1Kirkkohallituksen jäsenten vaali (KK2016-00009) Käsitelty
Hide details for IlmoitusIlmoitus
1Piispan ja tuomiokapitulin aloiteoikeus selvityksen tekemisestä seurakuntayhtymän perustamiseksi, muuttamiseksi ja lakkauttamiseksi (KK2016-00003) Käsitelty
2Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston taloudellinen tilanne (KK2016-00014) Käsitelty
3Kirkkojen Maailmanneuvoston asiakirja Kirkko: yhteistä näkyä kohti (2014-00441) Käsitelty
Hide details for Piispainkokouksen kirjePiispainkokouksen kirje
1Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (2015-00245) Käsitelty
Hide details for Puheenjohtajiston ehdotusPuheenjohtajiston ehdotus
1Pysyvien valiokuntien jäsenmäärien vahvistaminen (KK2016-00021) Käsitelty
Hide details for Puhemiesneuvoston ehdotusPuhemiesneuvoston ehdotus
1Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2016 ja kevätistuntokauden 2017 ajankohdat (KK2016-00020) Käsitelty
1Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2016 ja kevätistuntokauden 2017 ajankohdat (KK2016-00025) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 (KK2016-00010) Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015 (KK2016-00011) Käsitelty
Hide details for 20152015
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (2015-00012) Käsitelty
2Tilintarkastusta koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (2015-00005) Käsitelty
3Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen (2015-00278) Käsitelty
4Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta (2015-00280) Käsitelty
5Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014 (2015-00225) Käsitelty
6Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 (2015-00510) Käsitelty
7Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos (2015-00610) Käsitelty
8Kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttaminen (2015-00511) Käsitelty
9Nimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttaminen sekä tietojen luovuttamista ja työllistymisvapaata koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin (2014-00616) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Kustannustehokkaiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vapaaehtoinen liittyminen KIPAan (2015-00244) Käsitelty
2Uusi avioliittolaki (2015-00245) Käsitelty
3Kyrien paikka messussa (2015-00246) Käsitelty
4Tuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään (2012-00195) Käsitelty
5Seurakuntayhtymän päätöksentekojärjestelmän keventäminen (2012-00195) Käsitelty
6Kirkon paikallistason rakenne-esityksen valmisteleminen kanttorin ja diakonian virkojen pakollisuuden pohjalta (2012-00195) Käsitelty
7Seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen (2012-00195) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Hiippakuntien kansainvälisen työn virkojen palkkauksen järjestäminen (2015-00632) Käsittelemätön
Hide details for HiippakuntavaltuustoesitysHiippakuntavaltuustoesitys
1Kirkkolain muutos koskien jäsenten fyysistä läsnäoloa seurakuntaneuvoston kokouksissa (2015-00409) Käsitelty
2Kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttaminen (2015-00410) Käsitelty
3Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymistä koskevan aikataulun tarkistaminen (2015-00411) Käsitelty
4Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon itseoikaisukäytännön muuttaminen (2015-00469) Käsitelty
Hide details for IlmoitusIlmoitus
1Kirkon keskusrahaston taloudellinen tilanne (2015-00277) Käsitelty
Hide details for Puhemiesneuvoston ehdotusPuhemiesneuvoston ehdotus
1Kirkolliskokouksen kokoontumispaikkakunta (2015-00320) Käsitelty
2Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2015 alkamisajankohdan siirtäminen (2014-00869) Käsitelty
3Kirkolliskokouksen kevätistuntokauden 2016 alkamisajankohdan siirtäminen (2014-00869) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 (2015-00150) Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2014 (2015-00272) Käsitelty
Hide details for 20142014
Hide details for Piispainkokouksen esitysPiispainkokouksen esitys
1Lausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common Vision (2014-00441) Käsitelty
2Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen (2013-00449) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen (2013-00688) Käsitelty
2Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (2010-00063) Käsitelty
3Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (2012-00195) Käsitelty
4Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisesta evankelis-luterilaiselle kirkolle (2014-00302) Käsitelty
5Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2013 (2014-00284) Käsitelty
6Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 (2014-00543) Käsitelty
7Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tulevaisuusselonteko (2012-00799)
Käsitelty
8Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon välillä (2014-00546) Käsitelty
9Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttaminen koskien valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (2014-00651) Käsitelty
10Kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä, muutoksenhakua ja valmiussuunnittelua koskevien kirkkolain säännösten tarkistaminen (2014-00652) Käsitelty
11Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta (2014-00656) Käsitelty
12Kirkkohallituksen ohjesäännön 24 §:n muuttaminen (2014-00642) Käsitelty
13Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen (2011-00414) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Selvityksen tekeminen vieraskielisen työn järjestelyistä kirkossa (2014-00201) Käsitelty
2Vaihtoehtojen lisääminen avioliittoon vihkimisen kaavaan tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia (2014-00264) Käsitelty
3Kirkolliskokousedustajan varaedustajan kokoukseen kutsumisasia (2014-00270) Käsitelty
4Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa (2014-00272) Käsitelty
5Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen (2014-00276) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen kirjeKirkkohallituksen kirje
1Esitys keskustelun käymiseksi kirkon strategiasta 2020 Kohtaamisen kirkko (2012-00800) Käsitelty
Hide details for HiippakuntavaltuustoesitysHiippakuntavaltuustoesitys
1Suomen saksalaiselle evankelis-luterilaiselle seurakunnalle myönnettävä erivapaus olla liittymättä Kirkon palvelukeskukseen (2014-00039) Käsitelty
2Nimikirjan ylläpidosta luopuminen (2014-00616) Käsitelty
3Saarnatietopalvelun perustaminen (2014-00615) Käsitelty
Hide details for IlmoitusIlmoitus
1Kirkon palvelukeskuksen toimipisteverkon uudelleen arviointi (2010-00633) Käsitelty
2Kirkon keskusrahaston taloudellinen tilanne (2014-00298) Käsitelty
3Nuorten osallisuuden vahvistamista koskeva kirkolliskokouksen toimeksianto (2009-00270) Käsitelty
Hide details for Puhemiesneuvoston ehdotusPuhemiesneuvoston ehdotus
1Kirkolliskokouksen kevätistuntokauden 2015 alkamisajankohdan siirtäminen (2014-00869) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 (2014-00059) Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2013 (2014-00268) Käsitelty
Hide details for 20132013
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Vaaleja koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen sekä uusi kirkon vaalijärjestys (2013-00156) Käsitelty
2Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2012 (2013-00255) Käsitelty
3Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 (2013-00494) Käsitelty
4Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen (2010-00639) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Viestintästrategian laatiminen (2013-00231) Käsitelty
2Seurakuntamaksuprosentin alentaminen (2013-00237) Käsitelty
3Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos (2013-00240) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Aurinkorannikon suomalainen seurakuntakoti (2013-00654) Käsitelty
Hide details for HiippakuntavaltuustoesitysHiippakuntavaltuustoesitys
1Kirkollisten vaalien äänestystapojen kehittäminen (2013-00454) Käsitelty
2Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen (2013-00449) Käsitelty
Hide details for IlmoitusIlmoitus
1Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2014 talousarvioon (2013-00261) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2012 (2013-00038) Käsitelty
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2012 (2013-00158) Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2012 (2013-00299) Käsitelty
Hide details for VaaliVaali
1Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle (2013-00646) Käsitelty
2Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2014–2017 (2013-00657) Käsitelty
Hide details for 20122012
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2012-2016 (2012-00196) Käsitelty
2Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Eteläisen Afrikan evankelis-luterilaisen kirkon välillä (2012-00241) Käsitelty
3Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2011 (2012-00305) Käsitelty
4Kirkkolain kirkollista rakennussuojelua koskevien säädösten muuttaminen (2011-00326) Käsitelty
5Kirkon keskusrahaston vuoden 2012 talousarvion 1. muutos (2011-00615) Käsitelty
6Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2012-2016 (2012-00196) Käsitelty
7Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen (2010-00285) Käsitelty
8Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015 (2012-00678) Käsitelty
9Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011. Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011 (2011-00679) Käsitelty
10Kodin siunaamisen viittomakielinen käännös (2012-00676) Käsitelty
11Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (2012-00195) Käsitelty
12Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun (2010-00063) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Kielivaikutusten arvioiminen rakenneuudistuksen yhteydessä ja kirkon kielistrategian laatiminen (2012-00393) Käsitelty
2Tutkimushanke yhteisöllisesti vaikuttavimpien kirkon matalan kynnyksen toimintatapojen selvittämiseksi (2012-00394) Käsitelty
3Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen (2012-00395) Käsitelty
4Valtakunnallisen isospankin luominen (2012-00397) Käsitelty
5Selvitys ja ohjeistus seurakuntien lahjoitus- ja testamenttivarojen käytöstä (2012-00398) Käsitelty
6Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen (2012-00401) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Määrärahan varaaminen työntekijän palkkaamiseksi Uskonnonpedagogiseen instituuttiin (2012-00750) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen kirjeKirkkohallituksen kirje
1Kirkolliskokouksen kokoontumispaikka (2011-00333) Käsitelty
2Valitsijamiespaikkojen jako toimikaudella 2012-2016 (2012-00194) Käsitelty
3Kirkolliskokouksen sihteeristö (2012-00245) Käsitelty
4Kirkon keskusrahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2012-2015 toimikautta vastaavalle ajalle (2012-00182) Käsitelty
Hide details for HiippakuntavaltuustoesitysHiippakuntavaltuustoesitys
1Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta (2012-00198) Käsitelty
2Valtion vastuu vanhojen kirkollisten rakennusten ylläpidosta (2012-00423) Käsitelty
Hide details for IlmoitusIlmoitus
1Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2013 talousarvioon (Kirkkohallitus) (2012-00315) Käsitelty
Hide details for Puheenjohtajiston ehdotusPuheenjohtajiston ehdotus
1Pysyvien valiokuntien jäsenmäärien vahvistaminen (2012-00335) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös (2012-00013) Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2011 (2012-00214) Käsitelty
Hide details for VaaliVaali
1Kirkkohallituksen jäsenten vaali (2012-00180) Käsitelty
1Kirkkoneuvos Risto Voipion ero kirkkoneuvoksen virasta ja työmarkkinajohtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali (2012-00573) Käsitelty
Hide details for 20112011
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Parokiaalijärjestelmän kehittäminen; kirkkohallituksen selvitys kirkolliskokoukselle (2008-00438) Käsitelty
2Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (2011-00125) Käsitelty
3Kirkon keskusrahaston vuoden 2011 talousarvion 1. muutos (2010-00610) Käsitelty
5Kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 g §:n muuttaminen (2010-00244) Käsitelty
6Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (2010-00527) Käsitelty
7Kirkkohallituksen ohjesäännön 33 §:n 1 momentin muuttaminen (2011-00015) Käsitelty
8Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2010 (2011-00292) Käsitelty
9Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttaminen (2011-00281) Käsitelty
10Kirkon eläkerahastoa kartuttavaa eläkerahastomaksua koskevan säännöksen lisääminen kirkkolain 22 luvun 8 §:ään (2011-00299) Käsitelty
11Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 - 2014 (2011-00615) Käsitelty
12Viikkomessu (Kyrie ja Gloria mukaan lukien), Hautaan siunaaminen ja Kaste (osia kasteesta) suomenruotsalaisella viittomakielellä (2011-00605) Käsitelty
13Johanneksen evankeliumin viittomakielinen käännös (2008-00830) Käsitelty
14Kirkkolain muuttaminen siten, että kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen on mahdollista liittyä kirkon jäseneksi (2010-00064) Käsitelty
15Kirkkohallituksen ohjesäännön 35 §:n muuttaminen (2011-00649) Käsitelty
4 ja 4aKirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen
Täydennys kirkkohallituksen esitykseen 4/2011; kirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen (2008-00014)
Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa (2011-00269) Käsitelty
2Kirkon ykseyttä moniäänisyyden keskellä vahvistavan työryhmän perustaminen (2011-00280) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen kirjeKirkkohallituksen kirje
1Kappalaisen viran kelpoisuussäännöksen tarkistaminen (KJ 6:18); kirkkohallituksen päätös (2008-00607) Käsitelty
Hide details for IlmoitusIlmoitus
1Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2012 talousarvioon (Kirkkohallitus) (2011-00296) Käsitelty
Hide details for Piispainkokouksen kirjePiispainkokouksen kirje
1Rekisteröidyt parisuhteet - pastoraalinen toimintaohje; piispainkokouksen päätös (2011-00023) Käsitelty
Hide details for Puhemiesneuvoston ehdotusPuhemiesneuvoston ehdotus
1Kirkolliskokouksen kokoontumispaikkakunta sekä kokousjärjestelyjen ja -palveluiden kilpailuttaminen (2011-00333) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2010, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös (2011-00046) Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2010 (2011-00235) Käsitelty
Hide details for VaaliVaali
1Eron myöntäminen ylilääkäri Kati Myllymäelle kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
(2009-00653)
Käsitelty
2Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
(2009-00653)
Käsitelty
Hide details for 20102010
Hide details for Piispainkokouksen esitysPiispainkokouksen esitys
1Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen (2009-00731) Käsitelty
2Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (2003-01128) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Kirkkolain 25 luvun ja kirkkojärjestyksen 23 luvun täydentäminen kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja koskevilla säännöksillä (2008-00814) Käsitelty
2Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi (2006-00842) Käsitelty
3Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen taloushallintoa koskevien säännösten muuttaminen ja laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle (2010-00244) Käsitelty
4Kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvion 1. muutos (2009-00592) Käsitelty
5Vanhan testamentin ns. alkukertomusten (1. Moos. 1:1-4:16, 6:1-9:17) viittomakieliset käännökset (2008-00830) Käsitelty
6Kirkkojärjestyksen 2 luvun 16 ja 17 §:n muuttaminen koskien kummien määrää (2009-00187) Käsitelty
7Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2009 (2010-00305) Käsitelty
8Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2011 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 - 2013 (2010-00610) Käsitelty
9Hautaustoimesta perittäviä maksuja koskevien kirkkolain 17 luvun muuttaminen ja kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n 3 momentin kumoaminen (2009-00352) Käsitelty
10Aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustolle koskevien kirkkolain 16 luvun 2 §:n ja 17 b luvun muuttaminen (2008-00977) Käsitelty
11Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko (2008-00189) Käsitelty
12Ahvenanmaan kirkkoherrojen kielitaitovaatimuksia koskevien kirkkojärjestyksen 6 luvun säännösten muuttaminen (2009-00245) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Seurakunnassa toteutettavan aluetyön rakenteiden ja aluetyössä käytettävien nimitysten kokonaisuudistus (2010-00282) Käsitelty
2Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä (2010-00284) Käsitelty
3Määräenemmistösäännösten muuttaminen (2010-00285) Käsitelty
4Virsikirjan lisävihkon valmistelun aloittaminen (2010-00286) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Määrärahan varaaminen Vuotson kappelihankkeeseen (2010-00656) Käsitelty
Hide details for HiippakuntavaltuustoesitysHiippakuntavaltuustoesitys
1Apokryfikirjojen tekstiperikooppien lisääminen evankeliumikirjaan (2009-00758) Käsitelty
2Seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnon yksinkertaistaminen (2010-00488) Käsitelty
3Synnintunnustus- ja synninpäästövaihtoehtojen lisääminen Jumalanpalvelusten kirjaan (2010-00650) Käsitelty
Hide details for IlmoitusIlmoitus
1Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2011 talousarvioon (2010-00292) Käsitelty
Hide details for Muut käsiteltävät asiatMuut käsiteltävät asiat
1Eron myöntäminen kansliapäällikkö Jukka Keskitalolle kirkolliskokouksen jäsenyydestä (2008-00194) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2009, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös (2010-00037) Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2009 (2010-00307) Käsitelty
Hide details for VaaliVaali
1Eron myöntäminen kirkkoneuvos Risto Junttilalle ja Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä toimivan kirkkoneuvoksen vaali (2009-00691) Käsitelty
2Eron myöntäminen kirkkoneuvos Risto Cantellille ja Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali (2009-00692) Käsitelty
3Eron myöntäminen seurakuntaneuvos Leena Valleniukselle Kirkon keskusrahaston tilintarkastajan tehtävästä ja uuden tilintarkastajan vaali (2008-00056) Käsitelty
4Eron myöntäminen piispa Eero Huoviselle kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali (2009-00653) Käsitelty
Hide details for 20092009
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (2006-00231) Käsitelty
2Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen (2008-00442) Käsitelty
3Evankeliumikirjan viittomakieliset käännökset (2008-00830) Käsitelty
4Kirkon vaalijärjestyksen muuttaminen seurakuntavaalien äänestyslipun väriä ja ennakkoäänten laskentaa koskevien säännösten osalta (2007-00854) Käsitelty
5Hallituksen esitys Eduskunnalle viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (2009-00250) Käsitelty
6Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2008 (2009-00286) Käsitelty
7Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010 - 2012 (2009-00592) Käsitelty
8Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan välillä (2009-00381) Käsitelty
9Kirkkolain 24 luvun muutoksenhakusäännösten tarkistaminen (2009-00288) Käsitelty
10Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n muuttaminen (2009-00554) Käsitelty
11Ruotsinpyhtään seurakunnan siirtäminen Mikkelin hiippakunnasta Helsingin hiippakuntaan (2009-00628) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointi (2009-00207) Käsitelty
2Komitean asettaminen analysoimaan kirkon toimintaympäristöä ja sen muutoksia sekä hahmottamaan tarpeellisia uudistamistoimenpiteitä (2009-00238) Käsitelty
3Kirkon kehitysvammaistyön tukeminen ja saavutettavuuden edistäminen seurakuntatyössä (2009-00254) Käsitelty
4Arkkipiispan viran ja valinnan uudistaminen (2009-00265) Käsitelty
5Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten arviointi kirkossamme (2009-00269) Käsitelty
6Nuorten osallisuuden vahvistaminen kirkossamme (2009-00270) Käsitelty
7Kaste ja kummien määrä (KJ 2:17) (2009-00273) Käsitelty
8Mediatutkimuksen tekeminen (2009-00275) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Määrärahan varaaminen Petroskoin kirkon rakentamiseen (2009-00646) Käsitelty
2Määrärahan varaaminen Helsingin Tuomasmessun radiointiin vuonna 2010 (2009-00648) Käsitelty
Hide details for HiippakuntavaltuustoesitysHiippakuntavaltuustoesitys
1Oikeus tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle (KL 17 b:1) (2008-00977) Käsitelty
2Rovastikuntajaon ja lääninrovastin viran uudistaminen (2009-00022) Käsitelty
3Kummien vähimmäismäärän muuttaminen (KJ 2:17,1) (2009-00187) Käsitelty
4Tilastotyö seurakunnissa (2009-00244) Käsitelty
5Ahvenanmaan kirkkoherrojen ja muiden seurakunnan työntekijöiden suomen kielen taidon vaatimus (2009-00245) Käsitelty
6Toisen helluntaipäivän palauttaminen (2009-00436) Käsitelty
7Toisen helluntaipäivän palauttaminen (2009-00452) Käsitelty
Hide details for Ilmoitus kirkolliskokoukselleIlmoitus kirkolliskokoukselle
1Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvioon (2009-00289) Käsitelty
Hide details for Muut käsiteltävät asiatMuut käsiteltävät asiat
1Lakivaliokunnan pyyntö saada lupa ottaa toinen sihteeri (2009-00333) Käsitelty
2Eron myöntäminen kirkkoneuvos Pekka Huokunalle kirkolliskokouksen jäsenyydestä (2008-00194) Käsitelty
3Ilmoitus lakivaliokunnan toisesta sihteeristä (2009-00333) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kertomus kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2008 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
- Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2008 (2009-00241)
Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2008 (2009-00278) Käsitelty
Hide details for VaaliVaali
1Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali (2008-01035) Käsitelty
2Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen vaali (2005-00813) Käsitelty
3Kirkkohallituksen määräaikaisen jäsenen valitseminen (2008-00201) Käsitelty
4Eron myöntäminen suurlähettiläs Laura Kakolle Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali (2005-00813) Käsitelty
5Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
(2009-00653)
Käsitelty
6Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2010 - 2013 (2009-00339) Käsitelty
Hide details for 20082008
Hide details for Piispainkokouksen esitysPiispainkokouksen esitys
1Kanttorinviran kelpoisuus (2003-00873) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttaminen (2007-00356) Käsitelty
2Kirkolliskokouksen lainoppineet asiantuntijat vuosiksi 2008-2012 (2008-00252) Käsitelty
3Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän edellyttämät kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset (2008-00181) Käsitelty
4Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 - 2011 (2008-00761) Käsitelty
5Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (2008-00014) Käsitelty
6Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2004-2007, Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (2006-00971) Käsitelty
7Messun ja kirkollisten toimitusten viittomakieliset käännökset (2008-00830) Käsitelty
8Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muuttaminen (2008-00835) Käsitelty
9Kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (2005-00795) Käsitelty
1aTäydennys kirkkohallituksen esitykseen 1/2008, kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttaminen (2007-00356) Käsitelty
Hide details for Hiippakuntavaltuuston esitysHiippakuntavaltuuston esitys
1Yhden vaalin järjestelmään siirtyminen seurakuntayhtymissä (2007-00791) Käsitelty
2Seurakuntavaalin kehittäminen (2007-00854) Käsitelty
3Seurakunta-nimen ja alueseurakunta-nimen käytön ero (2008-00603) Käsitelty
4Kirkkoneuvoston päätösvallan delegointisäännöksen tarkistaminen (KL 10:4) (2008-00604) Käsitelty
5Kirkollisten vaalien ajankohtaan ja ääntenlaskentaan liittyvät muutokset (2008-00605) Käsitelty
6Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja järjestelytoimikunnan koko (KJ 13:7) (2008-00606) Käsitelty
7Kappalaisen viran kelpoisuussäännöksen tarkistaminen (KJ 6:18) (2008-00607) Käsitelty
8Ennakkoäänestysmahdollisuuden laajentaminen eräissä kirkollisissa vaaleissa (2008-00646) Käsitelty
9Arkkipiispan vaalin muuttaminen (2008-00647) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Virsikirjan julkaiseminen ilman liitteitä, jotka koskevat jumalanpalvelusta ja kirkollisten toimitusten sisältöä (2008-00343) Käsitelty
2Kirkolliskokouksen kehittäminen aktiiviseksi vaikuttajaksi arvokeskusteluissa (2008-00375) Käsitelty
3Museoviraston asema kirkollisten rakennusten suojelemisessa Ahvenanmaalla (2008-00376) Käsitelty
4Herran siunauksen sanamuodon palauttaminen alkuperäiseen muotoonsa jumalanpalvelusten yhteydessä (2008-00428) Käsitelty
5Parisuhteisiin ja perhe-elämään liittyvän opastuksen lisääminen ja monipuolistaminen rippikoulutyössä (2008-00429) Käsitelty
6Vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttaminen kirkolliseen työhön otossa (2008-00436) Käsitelty
7Tulevaisuusvaliokunta kirkolliskokoukseen ja talousvaliokunnan tehtävien muutos (2008-00437) Käsitelty
8Parokiaalijärjestelmän kehittäminen (2008-00438) Käsitelty
9Seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittäminen (2008-00440) Käsitelty
10Hiippakuntavaltuuston toiminta-aikaan liittyvän epäjohdonmukaisuuden korjaaminen (2008-00441) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Määrärahan varaaminen Radio Deihin sijoitettavan mediapapin palkkaamiseksi (2008-00829) Käsitelty
2Määrärahan varaaminen Internetissä käytäviin keskusteluihin osallistuvien nuorisotyöntekijöiden palkkaamiseksi kirkkohallitukseen (2008-00840) Käsitelty
3Määrärahan varaaminen "Rakkauden lahja - piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta" -kirjan jakamiseksi jokaiseen perheeseen (2008-00841) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen kirjeKirkkohallituksen kirje
1Kirkon keskusrahaston tilintarkastajien valinta vuosiksi 2008-2011 (2008-00056) Käsitelty
2Valitsijamiespaikkojen jako vaalikaudella 2008-2012 (2008-00299) Käsitelty
Hide details for Puhemiesneuvoston esitysPuhemiesneuvoston esitys
1Kirkolliskokouksen työjärjestys (2008-00442) Käsitelty
Hide details for Hiippakuntavaltuustojen ehdotuksetHiippakuntavaltuustojen ehdotukset
1Kirkkohallituksen jäsenten vaali (2008-00201) Käsitelty
Hide details for Ilmoitus kirkolliskokoukselleIlmoitus kirkolliskokoukselle
1Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2009 talousarvioon (2008-00272) Käsitelty
Hide details for Puheenjohtajiston ehdotusPuheenjohtajiston ehdotus
1Pysyvien valiokuntien jäsenmäärien vahvistaminen (2008-00420) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset vuodelta 2007 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
- Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös (2008-00219)
Käsitelty
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2007 (2008-00329) Käsitelty
Hide details for 20072007
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (2007-00032) Käsitelty
2Hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus tuomiokapitulin istunnossa (2006-00291) Käsitelty
3Kirkon keskusrahaston vuoden 2007 talousarvion 1. muutos (2006-00677) Käsitelty
4Kirkon keskusrahaston vararahaston lakkauttaminen ja sen pääoman siirtäminen seurakuntien maksujen tasausrahaston pääomaan (2007-00031) Käsitelty
5Kirkkohallituksen ohjesäännön muutos (2005-00797) Käsitelty
6Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen työjärjestykseksi (2005-00797) Käsitelty
7Luukkaan evankeliumin viittomakielinen käännös (2007-00272) Käsitelty
8Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2008 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008 - 2010 (2007-00609) Käsitelty
9Äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa (2006-00298) Käsitelty
Hide details for Hiippakuntavaltuuston esitysHiippakuntavaltuuston esitys
1Seurakuntayhtymässä tapahtuvan seurakuntavaalin yksinkertaistaminen (2007-00254) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Kirkon ilmasto-ohjelman laatiminen (2007-00301) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Määrärahan varaaminen Uuraisten seurakunnan Marjoniemen pappilan rakennusten ennallistamiseen pihapiireineen 1900-luvun alun asuun (2006-00782) Käsitelty
Hide details for Ilmoitus kirkolliskokoukselleIlmoitus kirkolliskokoukselle
1Kirkkolainsäädännön kodifiointi (2007-00131) Käsitelty
2Kirkon strategiaa vuoteen 2015 laativan työryhmän väliraportti (2005-00884) Käsitelty
3Ajankohtaisia asioita kirkon taloudesta (2007-00337) Käsitelty
4Vuoden 2008 talousarvio ja vuosien 2008-2010 toiminta- ja taloussuunnitelma (2007-00321) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2006 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen (2007-00211) Käsitelty
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2006 (2007-00298) Käsitelty
Hide details for Vireilletulotapa tieto puuttuuVireilletulotapa tieto puuttuu
Kirkkoneuvos Matti Halttusen eronpyyntö ja hallinto-osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali (2007-00519) Käsitelty
Kirkon ulkoasiain neuvoston erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten vaali (2005-00813) Käsitelty
Hide details for 20062006
Hide details for Piispainkokouksen esitysPiispainkokouksen esitys
1Rukouspäivät (2004-00073) Käsitelty
2Pappisviran kelpoisuudet (2003-00873) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2009 (2006-00677) Käsitelty
2Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (2004-00567) Käsitelty
3Kirkkolain muuttaminen kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoa varten (2004-01157) Käsitelty
4Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n muuttaminen (2006-00736) Käsitelty
Hide details for Hiippakuntavaltuuston esitysHiippakuntavaltuuston esitys
1Selvitys parokiaalisen järjestelmän eduista ja haitoista (2005-00973) Käsitelty
2Byrokratia kirkossa (2005-01009) Käsitelty
3Lääninrovastin vaalin uudistaminen (2006-00225) Käsitelty
4Kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 2 §:n muuttaminen (2006-00226) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Kirkkolain 14:4,1 §:n kiinteistönluovutusta koskevien alistus- ja vahvistamissäännösten muuttaminen (2006-00078) Käsitelty
2Kirkkoherranvaalin muuttaminen välilliseksi vaaliksi (2006-00231) Käsitelty
3Piispanvaalin siirtäminen hiippakuntavaltuustojen tehtäväksi (2006-00275) Käsitelty
4Hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus tuomiokapitulin istunnossa (2006-00291) Käsitelty
5Sukupuolisen ja henkilön vakaumukseen perustuvan syrjinnän kieltäminen pappisvihkimyksessä (2006-00293) Käsitelty
6Papinvaalin nopeuttaminen kirkkoherran viran osalta (2006-00305) Käsitelty
7Seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskeminen 16 ikävuoteen (2006-00298) Käsitelty
8Seurakunnan pääjumalanpalveluksen alkamisajankohdan vapauttaminen seurakunnan itsensä ratkaistavaksi (2006-00297) Käsitelty
9Kirkkomme yhteiskunnan aktiiviseksi vaikuttajaksi (2006-00306) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Määrärahan varaaminen Porvoon tuomiokirkon korjaamiseen (2006-00778) Käsitelty
2Määrärahan varaaminen Uuraisten seurakunnan Marjoniemen pappilan rakennusten ennallistamiseen pihapiireineen 1900-luvun alun asuun (2006-00782) Käsitelty
Hide details for Komitean mietintöKomitean mietintö
1Apokryfikirjojen käännöskomitean mietintö
Käännösehdotukset:
- Kuusi apokryfikirjaa: Tobitin kirja, Juditin kirja, Kreikkalainen Esterin kirja, Barukin kirja, Jeremian kirje, Danielin kirjan lisäykset
- Kaksi apokryfikirjaa: Viisauden kirja, Ensimmäinen makkabilaiskirja
- Sirakin kirja heprealaisen ja kreikkalaisen tekstin mukaan
- Toinen makkabilaiskirja, Kolmas makkabilaiskirja, Neljäs makkabilaiskirja
- Manassen rukous
- Psalmi 151 (2005-00959)
Käsitelty
Hide details for HiippakuntakokousaloiteHiippakuntakokousaloite
5Vankiladiakonin viran perustaminen Lounais-Suomen vankilaan (2006-00545) Käsitelty
Hide details for Ilmoitus kirkolliskokoukselleIlmoitus kirkolliskokoukselle
3Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmän uudistaminen (2006-00808) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen ilmoitusKirkkohallituksen ilmoitus
1Pidättäytyminen kirkkolain vähäisistä yksittäisistä muutoksista (2005-00751) Käsitelty
2Talousarvioehdotuksia koskeva ilmoitus (2006-00336) Käsitelty
Hide details for KomiteanmietintöKomiteanmietintö
1Apokryfikirjojen käännöskomitean käännösehdotus Kreikkalainen Esran kirja (2005-00959) Käsitelty
Hide details for Piispainkokouksen tiedoksiantoPiispainkokouksen tiedoksianto
1Piispainkokouksen selonteko erilaisten virkanäkemysten aiheuttamien työyhteisöongelmien hoitamiseksi (2003-01121) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2005 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen (2005-00975) Käsitelty
Kertomus Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2005 (2006-00290) Käsitelty
Hide details for 20052005
Hide details for Piispainkokouksen esitysPiispainkokouksen esitys
1Kummit (2004-00038) Käsitelty
Hide details for Kirkkohallituksen esitysKirkkohallituksen esitys
1Kirkon keskusrahaston vuoden 2005 talousarvion 1. muutos (2004-00939) Käsitelty
2Kirkkolain täydentäminen kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä (2003-00105) Käsitelty
3Kirkkolain muuttaminen uuden hankintalain johdosta (2004-01179) Käsitelty
4Kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttaminen (2005-00345) Käsitelty
5Kirkkolain 1 luvun 3 §:n tarkistaminen uuden uskonnonvapauslain kaksoisjäsenyysmahdollisuuden johdosta (2003-00337) Käsitelty
6Verotulojen täydennyksen tasoitusrajan määräytymisperusteiden muuttaminen (2004-01269) Käsitelty
7Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodeksi 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006 - 2008 (2005-00700) Käsitelty
8Kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistaminen (KK2004-00007) Käsitelty
9Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ruotsin kirkon välillä (2005-00789) Käsitelty
Hide details for Hiippakuntavaltuuston esitysHiippakuntavaltuuston esitys
1Kirkkolain 10 luvun 2 §:n muuttaminen (2004-01133) Käsitelty
2Esitys hiippakuntavaltuuston kokousten julkisuudesta (2004-01264) Käsitelty
3Virantäyttöä koskevan kirkkojärjestyksen 6:32 b §:n muuttaminen (2005-00233) Käsitelty
4Kirkkolain 17 b luvun 4 §:n muuttaminen (2005-00295) Käsitelty
5Kirkkolain 10 luvun 4 §:n muuttaminen (2005-00308) Käsitelty
Hide details for Edustaja-aloiteEdustaja-aloite
1Kirkollisista toimituksista aiheutuvien kustannusten kohdentaminen siihen seurakuntaan, jonka jäsentä ne koskevat (2005-00211) Käsitelty
2Avioliittokoulutyön toteuttaminen kirkossamme (2005-00214) Käsitelty
3Lapsityönohjaajien ja päätoimisten lähetyssihteerien liittäminen virkarakenteen uudistukseen sekä kirkollisten järjestöjen työntekijöiden vihkimiskäytännön määrittely (2005-00299) Käsitelty
4Ehdotus julkilausuman antamiseksi eutanasiasta (2005-00296) Käsitelty
5Seurakuntatyön kehittämishankkeista päättäminen (2005-00316) Käsitelty
6Hiippakuntataiteilijan toimen perustaminen jokaiseen hiippakuntaan (2005-00319) Käsitelty
Hide details for TalousarvioaloiteTalousarvioaloite
1Määrärahan varaaminen Petroskoin kirkon rakentamiseen (2005-00708) Käsitelty
Hide details for Kansliapäällikön ilmoitusKansliapäällikön ilmoitus
1Kirkkohallituksen toimenpiteet kirkkoa koskevissa tulevaisuuden kysymyksissä (KK2005-00001) Käsitelty
Hide details for ToimintakertomusToimintakertomus
Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2004 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen (2005-00266) Käsitelty
Kertomus Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2004 (2005-00318) Käsitelty
Hide details for Vireilletulotapa tieto puuttuuVireilletulotapa tieto puuttuu
Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2006 - 2009 (2005-00814) Käsitelty
Kirkon ulkoasiain neuvoston erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten vaali (2005-00813) Käsitelty
Laajenna Supista