Kirkolliskokouksen lausunnot 2005-2017

Laajenna Supista


Otsikko
Hide details for 20162016
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
4Lääninrovastin valintatavan muuttaminen (KK2016-00034)
5Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (KK2016-00035)
6Muiden kristillisten kirkojen pappien saarnaamismahdollisuutta koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (KK2016-00036)
Hide details for 20152015
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
2Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (2015-00012)
3Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta (2015-00280)
6Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos (2015-00610)
7Nimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttaminen sekä tietojen luovuttamista ja työllistymisvapaata koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin (2014-00616)
Hide details for PiispainkokousPiispainkokous
1Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen (2011-00414)
2Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (2015-00012)
Hide details for Laajennettu puhemiesneuvostoLaajennettu puhemiesneuvosto
1Lausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common Vision (2014-00441)
Hide details for 20142014
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
2Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (2010-00063)
3Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (2012-00195)
4Kirkkohallituksen ohjesäännön 24 § muuttaminen (2014-00642)
6Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttaminen koskien valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (2014-00651)
7Kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä, muutoksenhakua ja valmiussuunnittelua koskevien kirkkolain säännösten tarkistaminen (2014-00652)
Hide details for PiispainkokousPiispainkokous
1Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (2012-00195)
Hide details for 20132013
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
1Vaaleja koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen sekä uusi kirkon vaalijärjestys (2013-00156)
5Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen (2010-00639)
Hide details for 20122012
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
1Kirkkolain kirkollista rakennussuojelua koskevien säädösten muuttaminen (2011-00326)
2Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen (2010-00285)
3Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun (2010-00063)
Hide details for 20112011
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
2Kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 g §:n muuttaminen (2010-00244)
3Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (2011-00125)
4Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (2010-00527)
5Kirkon eläkerahastoa kartuttavaa eläkerahastomaksua koskevan säännöksen lisääminen kirkkolain 22 luvun 8 §:ään (2011-00299)
6Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttaminen (2011-00281)
8Maahanmuuttajien jäsenyys kirkossa; työryhmän asettaminen (2010-00064)
9Kirkkohallituksen ohjesäännön 35 §:n muuttaminen (2011-00649)
1 ja 1aKirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen
Täydennys kirkkohallituksen esitykseen 4/2011; kirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen (2008-00014)
Hide details for 20102010
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
2Ehtoollisen vietto puolustusvoimissa (2009-00731)
3Kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja koskevat säännökset, työryhmän perustaminen 2008-2009 (2008-00814)
4Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi (2006-00842)
5Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttaminen taloushallintoa koskevan säännösten osalta sekä laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnille (2010-00244)
6Kummien vähimmäismäärän muuttaminen (KJ 2:17,1 (2009-00187)
8Hautaustoimesta perittäviä maksuja koskevien kirkkolain 17 luvun muuttaminen ja kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n 3 momentin kumoaminen (2009-00352)
9Aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustolle koskevien kirkkolain 16 luvun 2 §:n ja 17 b luvun muuttaminen (2008-00977)
10Ahvenanmaan kirkkoherrojen kielitaitovaatimuksia koskevien kirkkojärjestyksen 6 luvun säännösten muuttaminen (2009-00245)
Hide details for 20092009
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
1Kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (2005-00795)
2Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (2006-00231)
3Kirkolliskokouksen työjärjestys (2008-00442)
4Seurakuntavaalin kehittäminen (2007-00854)
6Kirkkolain 24 luvun muutoksenhakusäännösten tarkistaminen (2009-00288)
7Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n muuttaminen (2009-00554)
Hide details for 20082008
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
1Kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttaminen (2007-00356)
2Kanttoriviran kelpoisuus (2003-00873)
3Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän edellyttämät kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset (2008-00181)
4Kirkollisen rakennussuojelun kehittäminen (2007-00356)
6Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (2008-00014)
Hide details for 20072007
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
2Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (2004-00567)
3Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (2007-00032)
4Hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus tuomiokapitulin istunnossa (2006-00291)
5Kirkkohallituksen ohjesäännön muutos (2005-00797)
6Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen työjärjestykseksi (2005-00797)
7Äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa (2006-00298)
Hide details for 20062006
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
2Pappisviran kelpoisuudet (2003-00873)
5Kirkkolain muuttaminen kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoa varten (2004-01157)
6Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n muuttaminen (2006-00736)
Hide details for 20052005
Hide details for Kirkon laintarkastustoimikuntaKirkon laintarkastustoimikunta
2Kirkkolain täydentäminen kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä (2003-00105)
3Kirkkolain muuttaminen uuden hankintalain johdosta (2004-01179)
4Kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttaminen (2005-00345)
5Kirkkolain 1 luvun 3 §:n tarkistaminen uuden uskonnonvapauslain kaksoisjäsenyysmahdollisuuden johdosta (2003-00337)
6Verotulojen täydennyksen tasoitusrajan määräytymisperusteiden muuttaminen (2004-01269)
10Kummit (2004-00038)
11Kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistaminen (KK2004-00007)
Laajenna Supista