Kirkolliskokouksen mietinnöt 2005-2017

Laajenna Supista


OtsikkoTila
Hide details for 20172017
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Kirkkolain 6 luvun muuttaminen (KK2017-00041) Valmis valiokunnalta
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Muiden kristillisten kirkojen pappien saarnaamismahdollisuutta koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun, perustevaliokunnan mietintö 1/2017 piispainkokouksen esityksestä 3/2016 (KK2016-00036) Käsitelty täysistunnossa
2Yhteistyöasiakirja Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa (KK2017-00039) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Arkkipiispan ja piispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluvat seurakunnat (KK2017-00040) Valmis valiokunnalta
2Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen (KK2017-00042) Valmis valiokunnalta
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, kirkon keskusrahaston tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2016 (KK2017-00049) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkon eläkerahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä tilintarkastajien kertomus (KK2017-00050) Käsitelty täysistunnossa
3Utsjoen seurakunnan itsenäisen aseman turvaaminen (KK2017-00046) Valmis valiokunnalta
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Rippikoululaisen osallistuminen rippikouluryhmässään ehtoolliseen muuten kuin seurakunnan yhteisesä jumalanpalveluksessa (KK2016-00037) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Valiokuntiin sijoittaminen (KK2016-00023) Valmis valiokunnalta
Hide details for TulevaisuusvaliokuntaTulevaisuusvaliokunta
1Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö (2014-00276) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20162016
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 4/2016 (KK2016-00017) Käsitelty täysistunnossa
2Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2016 kirkkohallituksen esityksestä 1/2016 (2015-00095) Käsitelty täysistunnossa
3Lääninrovastin valintatavan muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2016, piispainkokouksen esityksestä 1/2016 (KK2016-00034) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun, perustevaliokunnan mietintö 1/2016 piispainkokouksen esityksestä 2/2016 (KK2016-00035) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 2/2016 (KK2016-00016) Käsitelty täysistunnossa
2Seurakuntapastorin virantäytön muutoksenhakukiellon kumoaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2016 hiippakuntavaltuustoesityksestä 5/2016 (KK2016-00038) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2016-2019 toimikautta vastaavalle ajalle, talousvaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen kirjeestä 3/2016 (KK2016-00008) Käsitelty täysistunnossa
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015, talousvaliokunnan mietintö 2/2016 (KK2016-00011) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015, talousvaliokunnan mietintö 3/2016 (KK2016-00010) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta ja avustukset, talousvaliokunnan mietintö 4/2016 kirkkohallituksen esityksestä 5/2016 ja talousarvioaloitteista 1/2016 ja 2/2016 (KK2016-00031) Valmis valiokunnalta
4Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, talousvaliokunnan mietintö 4/2016 kirkkohallituksen esityksestä 5/2016 ja talousarvioaloitteista 1/2016 ja 2/2016 (KK2016-00028) Käsitelty täysistunnossa
4Lähetyslentotyön tukeminen, talousvaliokunnan mietintö 4/2016 kirkkohallituksen esityksestä 5/2016 ja talousarvioaloitteista 1/2016 ja 2/2016 (KK2016-00032) Valmis valiokunnalta
5Kirkon eläkerahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, talousvaliokunnan mietintö 5/2016 kirkkohallituksen esityksestä 6/2016 (KK2016-00029) Käsitelty täysistunnossa
6Lausunto esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta, talousvaliokunnan mietintö 6/2016 kirkkohallituksen esityksestä 8/2016 (KK2016-00033) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo, yleisvaliokunnan mietintö 1/2016 hiippakuntavaltuustoesityksistä 2/2016 ja 3/2016 (KK2016-00013) Käsitelty täysistunnossa
1Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2016 hiippakuntavaltuustoesityksistä 2/2016 ja 3/2016 (KK2016-00005) Valmis valiokunnalta
2Seurakunnan luottamustehtävässä toimivan henkilön jäsenyyden säilyminen vaalikauden loppuun, yleisvaliokunnan mietintö 2/2016 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2016 (KK2016-00004) Käsitelty täysistunnossa
3Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloitteesta 3/2016 (KK2016-00027) Käsitelty täysistunnossa
4Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen ja Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo, yleisvaliokunnan mietintö 4/2016 edustaja-aloitteesta 1/2016 ja hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2016 (KK2016-00012) Käsitelty täysistunnossa
4Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen ja Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo, yleisvaliokunnan mietintö 4/2016 edustaja-aloitteesta 1/2016 ja hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2016 (KK2016-00013) Valmis valiokunnalta
5Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus, yleisvaliokunnan mietintö 5/2016 edustaja-aloitteesta 2/2016 (KK2016-00026) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kirkolliskokouksen toimikaudella maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016 (KK2016-00024) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2016 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 2/2016 (KK2016-00024) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2016-2020, valitsijamiesten ehdotus 1/2016 (KK2016-00015) Käsitelty täysistunnossa
1Valitsijamiesten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valitsijamiesten ilmoitus 1/2016 (KK2016-00022) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkkohallituksen jäsenten vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2016 (KK2016-00009) Käsitelty täysistunnossa
2Valiokuntien jäsenet ja kokoonkutsujat (KK2016-00023) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2016-2020, valitsijamiesten ehdotus 3/2016 (KK2016-00015) Käsitelty täysistunnossa
3Valiokuntiin sijoittaminen (KK2016-00023) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TulevaisuuskomiteaTulevaisuuskomitea
1Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö (2014-00276) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20152015
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 (2012-00195) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä, muutoksenhakua ja valmiussuunnittelua koskevien kirkkolain säännösten tarkistaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2015 kirkkohallituksen esityksestä 10/2014 (2014-00652) Käsitelty täysistunnossa
3Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta, lakivaliokunnan mietintö 3/2015 kirkkohallituksen esityksestä 4/2015 (2015-00280) Käsitelty täysistunnossa
4Tilintarkastusta koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 4/2015 kirkkohallituksen esityksestä 2/2015 (2015-00005) Käsitelty täysistunnossa
5Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 5/2015 kirkkohallituksen esityksestä 1/2015 (2015-00012) Käsitelty täysistunnossa
6Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos, lakivaliokunnan mietintö 6/2015 kirkkohallituksen esityksestä 7/2015 (2015-00610) Käsitelty täysistunnossa
7Kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 7/2015 kirkkohallituksen esityksestä 8/2015 (2015-00511) Käsitelty täysistunnossa
8Nimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttaminen sekä tietojen luovuttamista ja työllistymisvapaata koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin, lakivaliokunnan mietintö 8/2015 kirkkohallituksen esityksestä 9/2015 (2014-00616) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Lausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common Vision, perustevaliokunnan mietintö 1/2015 piispainkokouksen esityksestä 1/2014 (2014-00441) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014, perustevaliokunnan mietintö 2/2015 kirkkohallituksen esityksestä 5/2015 (2015-00225) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen (2011-00414) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2015 piispainkokouksen esityksestä 2/2014 (2013-00449) Käsitelty täysistunnossa
2Tuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään, hallintovaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 4/2015 (2012-00195) Käsitelty täysistunnossa
3Seurakuntayhtymän päätöksentekojärjestelmän keventäminen, hallintovaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 5/2015 (2012-00195) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkon paikallistason rakenne-esityksen valmisteleminen kanttorin ja diakonian virkojen pakollisuuden pohjalta, hallintovaliokunnan mietintö 4/2015 edustaja-aloitteesta 6/2015 (2012-00195) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014, talousvaliokunnan mietintö 1/2015 (2015-00150) Käsitelty täysistunnossa
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2014, talousvaliokunnan mietintö 2/2015 (2015-00272) Käsitelty täysistunnossa
3Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen, talousvaliokunnan mietintö 3/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2015 (2015-00278) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018, talousvaliokunnan mietintö 4/2015 kirkkohallituksen esityksestä 6/2015 ja talousarvioaloitteesta 1/2015 (2015-00510) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018, talousvaliokunnan mietintö 4/2015 kirkkohallituksen esityksestä 6/2015 ja talousarvioaloitteesta 1/2015 (2015-00632) Valmis valiokunnalta
5Kustannustehokkaiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vapaaehtoinen liittyminen KIPAan sekä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymistä koskevan aikataulun tarkistaminen, talousvaliokunnan mietintö 5/2015 edustaja-aloitteesta 1/2015 ja hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2015 (2015-00244) Valmis valiokunnalta
5Kustannustehokkaiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vapaaehtoinen liittyminen KIPAan sekä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymistä koskevan aikataulun tarkistaminen, talousvaliokunnan mietintö 5/2015 edustaja-aloitteesta 1/2015 ja hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2015 (2015-00411) Käsitelty täysistunnossa
6Kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 6/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2015 (2015-00410) Käsitelty täysistunnossa
7Seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen, talousvaliokunnan mietintö 7/2015 edustaja-aloitteesta 7/2015 (2012-00195) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Nimikirjan ylläpidosta luopuminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2014 (2014-00616) Käsitelty täysistunnossa
2Saarnatietopalvelun perustaminen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2014 (2014-00615) Käsitelty täysistunnossa
3Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015 (2015-00245) Käsitelty täysistunnossa
4Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon itseoikaisukäytännön muuttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 4/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 4/2015 (2015-00469) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2015 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2015 (2012-00348) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 1/2015 (2012-00337) Käsitelty täysistunnossa
2Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 2/2015 (2012-00337) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TulevaisuusvaliokuntaTulevaisuusvaliokunta
1Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tulevaisuusselonteko, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 7/2014 (2012-00799)
Käsitelty täysistunnossa
2Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 5/2014 (2014-00276) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20142014
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 4/2013 (2010-00639) Käsitelty täysistunnossa
2Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun, lakivaliokunnan mietintö 2/2014 kirkkohallituksen esityksestä 2/2014 (2010-00063) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttaminen koskien valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, lakivaliokunnan mietintö 3/2014 kirkkohallituksen esityksestä 9 /2014 (2014-00651) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2013, perustevaliokunnan mietintö 1/2014 (2014-00284) Käsitelty täysistunnossa
2Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon välillä, perustevaliokunnan mietintö 2/2014 kirkkohallituksen esityksestä 8/2014 (2014-00546) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Vaihtoehtojen lisääminen avioliittoon vihkimisen kaavaan tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 2/2014 (2014-00264) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa, hallintovaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 4/2014 (2014-00272) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkkohallituksen ohjesäännön 24 §:n muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2014 kirkkohallituksen esityksestä 12/2014 (2014-00642) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013, talousvaliokunnan mietintö 1/2014 (2014-00059) Käsitelty täysistunnossa
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2013, talousvaliokunnan mietintö 2/2014 (2014-00268) Käsitelty täysistunnossa
3Uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen,
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisesta evankelis-luterilaiselle kirkolle, talousvaliokunnan mietintö 3/2014 kirkkohallituksen esityksistä 1/2014 ja 4/2014 (2013-00688)
Käsitelty täysistunnossa
[Replication or Save Conflict]
4Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, talousvaliokunnan mietintö 4/2014 kirkkohallituksen esityksestä 6/2014 (2014-00543) Käsitelty täysistunnossa
5Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta, talousvaliokunnan mietintö 5/2014 kirkkohallituksen esityksestä 11/2014 (2014-00656) Käsitelty täysistunnossa
6Suomen saksalaiselle evankelis-luterilaiselle seurakunnalle myönnettävä erivapaus olla liittymättä Kirkon palvelukeskukseen, talousvaliokunnan mietintö 6/2014 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2014 (2014-00039) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Kirkollisten vaalien äänestystapojen kehittäminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2014 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2013 (2013-00454) Käsitelty täysistunnossa
2Valtion vastuu vanhojen kirkollisten rakennusten ylläpidosta, yleisvaliokunnan mietintö 2/2014 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2012 (2012-00423) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkolliskokousedustajan varaedustajan kokoukseen kutsumisasia, yleisvaliokunnan mietintö 3/2014 edustaja-aloitteesta 3/2014 (2014-00270) Käsitelty täysistunnossa
4Selvityksen tekeminen vieraskielisen työn järjestelyistä kirkossa, yleisvaliokunnan mietintö 4/2014 edustaja-aloitteesta 1/2014 (2014-00201) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2013 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2014 (2012-00348) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 1/2014 (2012-00337) Luonnos käännettäväksi
2Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 2/2014 (2012-00337) Valmis valiokunnalta
Hide details for TulevaisuusvaliokuntaTulevaisuusvaliokunta
1Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 5/2014 (2014-00276) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20132013
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun, lakivaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 12/2012 (2010-00063) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012 (2010-00285) Käsitelty täysistunnossa
3Vaaleja koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen sekä uusi kirkon vaalijärjestys, lakivaliokunnan mietintö 3/2013 kirkkohallituksen esityksestä 1/2013 (2013-00156) Käsitelty täysistunnossa
3aVaaleja koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen sekä uusi kirkon vaalijärjestys, lakivaliokunnan mietintö 3a/2013 kirkkohallituksen esityksestä 1/2013 (2013-00156) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2012, perustevaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 2/2013 (2013-00255) Valmis valiokunnalta
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (2012-00195) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2012, talousvaliokunnan mietintö 1/2013 (2013-00038) Käsitelty täysistunnossa
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2012, talousvaliokunnan mietintö 2/2013 (2013-00299) Käsitelty täysistunnossa
3Seurakuntamaksuprosentin alentaminen, talousvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloittteesta 2/2013 (2013-00237) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016, talousvaliokunnan mietintö 4/2013 kirkkohallituksen esityksestä 3/2013 ja talousarvioaloitteesta 1/2013 (2013-00494) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2013 edustaja-aloitteesta 3/2012 (2012-00395) Käsitelty täysistunnossa
2Viestintästrategian laatiminen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2013 edustaja-aloitteesta 1/2013 (2013-00231) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos, yleisvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloitteesta 3/2013 (2013-00240) Käsitelty täysistunnossa
4Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 4/2013 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2013 (2013-00449) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2013 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2013
(2012-00348)
Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 1/2013 (2012-00337) Käsitelty täysistunnossa
1Työmarkkinajohtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdostus 1/2013 (2012-00573) Käsitelty täysistunnossa
2Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 2/2013 (2012-00337) Valmis valiokunnalta
2Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle, valitsijamiesten ehdotus 2/2013 (2013-00646) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2014–2017, valitsijamiesten ehdotus 3/2013 (2013-00657) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TulevaisuusvaliokuntaTulevaisuusvaliokunta
1Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011. Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 9/2012 (2011-00679) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20122012
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Kirkkolain kirkollisten rakennusten suojelua koskevien säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2012 kirkkohallituksen esityksestä 4/2012 (2011-00326) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2012 edustaja-aloitteesta 6/2012 (2012-00401) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Eteläisen Afrikan evankelis-luterilaisen kirkon välillä, perustevaliokunnan mietintö 1/2012 kirkkohallituksen esityksestä 2/2012 (2012-00241) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2011, perustevaliokunnan mietintö 2/2012 kirkkohallituksen esityksestä 3/2012 (2012-00305) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Kodin siunaamisen viittomakielinen käännös, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2012 kirkkohallituksen esityksestä 10/2012 (2012-00676) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Kielivaikutusten arvioiminen rakenneuudistuksen yhteydessä ja kirkon kielistrategian laatiminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2012 edustaja-aloitteesta 1/2012 (2012-00393) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2011, talousvaliokunnan mietintö 1/2012 (2012-00013) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkon keskusrahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2012-2015 toimikautta vastaavalle ajalle, talousvaliokunnan mietintö 2/2012 kirkkohallituksen kirjeestä 4/2012 (2012-00182) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkon keskusrahaston vuoden 2012 talousarvion 1. muutos, talousvaliokunnan mietintö 3/2012 kirkkohallituksen esityksestä 5/2012 (2011-00615) Käsitelty täysistunnossa
4Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2011, talousvaliokunnan mietintö 4/2012 (2012-00214) Käsitelty täysistunnossa
5Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015, talousvaliokunnan mietintö 5/2012 kirkkohallituksen esityksestä 8/2012 ja talousarvioaloitteesta 1/2012 (2012-00678) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Selvitys ja ohjeistus seurakuntien lahjoitus- ja testamenttivarojen käytöstä, yleisvaliokunnan mietintö 1/2012 edustaja-aloitteesta 5/2012 (2012-00398) Käsitelty täysistunnossa
2Valtakunnallisen isospankin luominen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2012 edustaja-aloitteesta 4/2012 (2012-00397) Käsitelty täysistunnossa
3Tutkimushanke yhteisöllisesti vaikuttavimpien kirkon matalan kynnyksen toimintatapojen selvittämiseksi, yleisvaliokunnan mietintö 3/2012 edustaja-aloitteesta 2/2012 (2012-00394) Käsitelty täysistunnossa
4Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta, yleisvaliokunnan mietintö 4/2012 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2012 (2012-00198) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kirkolliskokouksen toimikaudella 2012-2016 maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavaliokunnan mietintö 1/2012 (2012-00348) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2012 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 2/2012 (2012-00348) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2012-2016, valitsijamiesten ehdotus 1/2012 (2012-00196) Käsitelty täysistunnossa
1Valitsijamiesten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valitsijamiesten ilmoitus 1/2012 (2012-00336) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkkohallituksen jäsenten vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2012 (2012-00180) Käsitelty täysistunnossa
2Valiokuntien jäsenet ja kokoonkutsujat, valitsijamiesten ilmoitus 2/2012 (2012-00337) Käsitelty täysistunnossa
3Ilmoitus valiokuntiin sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 3/2012 (2012-00337) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2012-2016, valitsijamiesten ehdotus 3/2012 (2012-00196) Käsitelty täysistunnossa
4Työmarkkinajohtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 4/2012 (2012-00573) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20112011
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Hautaustoimesta perittäviä maksuja koskevien kirkkolain 17 luvun muuttaminen ja kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n 3 momentin kumoaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 9/2010 (2009-00352) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksistä 4/2011 ja 4a/2011 (2008-00014) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 g §:n muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2011 kirkkohallituksen esityksestä 5/2011 (2010-00244) Käsitelty täysistunnossa
4Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 9/2011 (2011-00281) Käsitelty täysistunnossa
5Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 5/2011 kirkkohallituksen esityksestä 6/2011 (2010-00527) Käsitelty täysistunnossa
6Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 6/2011 kirkkohallituksen esityksestä 2/2011 (2011-00125) Käsitelty täysistunnossa
7Kirkkolain muuttaminen siten, että kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen on mahdollista liittyä kirkon jäseneksi, lakivaliokunnan mietintö 7/2011 kirkkohallituksen esityksestä 14/2011 (2010-00064) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2010, perustevaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 8/2011 (2011-00292) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Viikkomessun, hautaan siunaamisen ja kasteen käännös suomenruotsalaiselle viittomakielelle, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 12/2011 (2011-00605) Käsitelty täysistunnossa
2Johanneksen evankeliumin viittomakielinen käännös, käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksestä 13/2011 (2008-00830) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Kirkkohallituksen ohjesäännön 33 §:n 1 momentin muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 7/2011 (2011-00015) Käsitelty täysistunnossa
2Parokiaalijärjestelmän kehittäminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksestä 1/2011 (2008-00438) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkkohallituksen ohjesäännön 35 §:n muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 3/2011 kirkkohallituksen esityksestä 15/2011 (2011-00649) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Kirkkohallituksen toimintakertomus, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tasekirja, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2010, talousvaliokunnan mietintö 1/2011 (2011-00046) Käsitelty täysistunnossa
2Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2010, talousvaliokunnan mietintö 2/2011 (2011-00235) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkon keskusrahaston vuoden 2011 talousarvion 1. muutos, talousvaliokunnan mietintö 3/2011 kirkkohallituksen esityksestä 3/2011 (2010-00610) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 - 2014, talousvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2011 (2011-00615) Käsitelty täysistunnossa
5Kirkon eläkerahastoa kartuttavaa eläkerahastomaksua koskevan säännöksen lisääminen kirkkolain 22 luvun 8 §:ään, talousvaliokunnan mietintö 5/2011 kirkkohallituksen esityksestä 10/2011 (2011-00299) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010, yleisvaliokunnan mietintö 1/2011 (2011-00046) Käsitelty täysistunnossa
2Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa, yleisvaliokunnan mietintö 2/2011 edustaja-aloitteesta 1/2011 (2011-00269) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkon ykseyttä moniäänisyyden keskellä vahvistavan työryhmän perustaminen, yleisvaliokunnan mietintö 3/2011 edustaja-aloitteesta 2/2011 (2011-00280) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010 (2008-00189) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2011 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2011 (2008-00424) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenen vaali, valitsijamiesten ehdotus 1/2011 (2009-00653) Käsitelty täysistunnossa
1Valitsijamiesten ilmoitus 1/2011 valiokuntiin sijoittamisesta (2008-00422) Valmis valiokunnalta
2Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2011 (2009-00653) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ilmoitus 2/2011 valiokuntiin sijoittamisesta (2008-00422) Valmis valiokunnalta
Hide details for 20102010
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2009 (2006-00231) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 (2006-00842) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkkojärjestyksen 2 luvun 16 ja 17 §:n muuttaminen koskien kummien määrää, lakivaliokunnan mietintö 3/2010 kirkkohallituksen esityksestä 6/2010 (2009-00187) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkkolain 25 luvun ja kirkkojärjestyksen 23 luvun täydentäminen kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja koskevilla säännöksillä, lakivaliokunnan mietintö 4/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2010 (2008-00814) Käsitelty täysistunnossa
5Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen taloushallintoa koskevien säännösten muuttaminen ja laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle, lakivaliokunnan mietintö 5/2010 kirkkohallituksen esityksestä 3/2010 (2010-00244) Käsitelty täysistunnossa
6Arkkipiispan vaalin muuttaminen ja arkkipiispan viran ja valinnan uudistaminen, lakivaliokunnan mietintö 6/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 9/2008 ja edustaja-aloitteesta 4/2009 (2008-00647) Käsitelty täysistunnossa
7Ahvenanmaan kirkkoherrojen kielitaitovaatimuksia koskevien kirkkojärjestyksen 6 luvun säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 7/2010 kirkkohallituksen esityksestä 12/2010 (2009-00245) Käsitelty täysistunnossa
8Aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustolle koskevien kirkkolain 16 luvun 2 §:n ja 17 b luvun muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 8/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2010 (2008-00977) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan välillä, perustevaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 8/2009 (2009-00381) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen, perustevaliokunnan mietintö 2/2010 piispainkokouksen esityksestä 1/2010 (2009-00731) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2009, perustevaliokunnan mietintö 3/2010 kirkkohallituksen esityksestä 7/2010 (2010-00305) Käsitelty täysistunnossa
4Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle, perustevaliokunnan mietintö 4/2010 piispainkokouksen esityksestä 2/2010 (2003-01128) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Apokryfikirjojen tekstiperikooppien lisääminen Evankeliumikirjaan, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2010 (2009-00758) Käsitelty täysistunnossa
2Vanhan testamentin niin sanottujen alkukertomusten viittomakieliset käännökset, käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 5/2010 (2008-00830) Käsitelty täysistunnossa
3Virsikirjan lisävihkon valmistelun aloittaminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 3/2010 edustaja-aloitteesta 4/2010 (2010-00286) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Parokiaalijärjestelmän kehittäminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2010 edustaja-aloitteesta 8/2008 (2008-00438) Käsitelty täysistunnossa
2Rovastikuntajaon ja lääninrovastin viran uudistaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2009 (2009-00022) Käsitelty täysistunnossa
3Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja järjestelytoimikunnan koko (KJ 13:7), hallintovaliokunnan mietintö 3/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 6/2008 (2008-00606) Käsitelty täysistunnossa
4Seurakunnassa toteutettavan aluetyön rakenteiden ja aluetyössä käytettävien nimitysten kokonaisuudistus, hallintovaliokunnan mietintö 4/2010 edustaja-aloitteesta 1/2010 (2010-00282) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Kirkkohallituksen toimintakertomus, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tasekirja, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2009, talousvaliokunnan mietintö 1/2010 (2010-00037) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminta vuonna 2009, talousvaliokunnan mietintö 2/2010 (2010-00307) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvion 1. muutos, talousvaliokunnan mietintö 3/2010 kirkkohallituksen esityksestä 4/2010 (2009-00592) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 4/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2009 (2009-00554) Käsitelty täysistunnossa
5Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2011 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 - 2013 sekä talousarvioaloite 1/2010, talousvaliokunnan mietintö 5/2010 kirkkohallituksen esityksestä 8/2010 (2010-00610) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Mediatutkimuksen tekeminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2010 edustaja-aloitteesta 8/2009 (2009-00275) Käsitelty täysistunnossa
2Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset sekä kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009, yleisvaliokunnan mietintö 2/2010 (2010-00037) Käsitelty täysistunnossa
3Toisen helluntaipäivän palauttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 3/2010 hiippakuntavaltuustoesityksistä 6/2009 ja 7/2009 (2009-00436) Käsitelty täysistunnossa
4Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä, yleisvaliokunnan mietintö 4/2010 edustaja-aloitteesta 2/2010 (2010-00284) Käsitelty täysistunnossa
5Määräenemmistösäännösten muuttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 5/2010 edustaja-aloitteesta 3/2010 (2010-00285) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2010 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2010 (2008-00424) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 1/2010 (2009-00691) Käsitelty täysistunnossa
1Valitsijamiesten ilmoitus 1/2010 valiokuntaan sijoittamisesta (2008-00422) Valmis valiokunnalta
2Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2010 (2009-00692) Käsitelty täysistunnossa
2Valiokunnan täydentäminen, valitsijamiesten ilmoitus 2/2010 (2008-00422) Käsitelty täysistunnossa
3Kirkon keskusrahaston tilintarkastajan vaali, valitsijamiesten ehdotus 3/2010 (2008-00056) Käsitelty täysistunnossa
3Valitsijamiesten puheenjohtajan valinta ja edustajien valiokuntiin sijoittaminen, valitsijamiesten ilmoitus 3/2010 (2008-00422) Käsitelty täysistunnossa
4Kirkon ulkosasiain neuvoston jäsenen vaali, valitsijamiesten ehdotus 4/2010
(2009-00653)
Käsitelty täysistunnossa
4Valiokunnan täydentäminen, valitsijamiesten ilmoitus 4/2010 (2008-00422) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20092009
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista (2007-00356) Käsitelty täysistunnossa
2Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista (2008-00014) Käsitelty täysistunnossa
3Lakivaliokunnan mietintö 3/2009 kirkkohallituksen esityksestä 2/2009, joka koskee kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistamista (2008-00442) Käsitelty täysistunnossa
4Lakivaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 4/2009, joka koskee kirkon vaalijärjestyksen muuttamista seurakuntavaalien äänestyslipun väriä ja ennakkoäänten laskentaa koskevien säännösten osalta (2007-00854) Käsitelty täysistunnossa
5Lakivaliokunnan mietintö 5/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2009, joka koskee kirkkolain 24 luvun muutoksenhakusäännösten tarkistamista (2009-00288) Käsitelty täysistunnossa
1aLakivaliokunnan mietintö 1a/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista (2007-00356) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Perustevaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksestä 6/2009, joka koskee Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomusta vuodelta 2008 (2009-00286) Käsitelty täysistunnossa
2Perustevaliokunnan mietintö 2/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2009 ja edustaja-aloitteesta 7/2009, jotka koskevat kummien vähimmäismäärän muuttamista (2009-00187) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä (2008-00440) Käsitelty täysistunnossa
2Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2009, kirkkohallituksen esityksestä 3/2009, joka koskee evankeliumikirjan viittomakielisiä käännöksiä (2008-00830) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Hallintovaliokunnan mietintö 1/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2008, joka koskee seurakunta-nimen ja alueseurakunta-nimen käytön eroa (2008-00603) Käsitelty täysistunnossa
2Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista (2005-00795) Käsitelty täysistunnossa
3Hallintovaliokunnan mietintö 3/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2009, joka koskee Ahvenanmaan kirkkoherrojen ja muiden seurakunnan työntekijöiden suomen kielen taidon vaatimusta (2009-00245) Käsitelty täysistunnossa
4Hallintovaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 11/2009, joka koskee Ruotsinpyhtään seurakunnan siirtämistä Mikkelin hiippakunnasta Helsingin hiippakuntaan (2009-00628) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Talousvaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen toimintakertomuksesta, Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksestä ja tasekirjasta, tilintarkastuskertomuksesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2008 (2009-00241) Käsitelty täysistunnossa
2Talousvaliokunnan mietintö 2/2009 Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2008 (2009-00278) Käsitelty täysistunnossa
3Talousvaliokunnan mietintö 3/2009 kirkkohallituksen esityksestä 5/2009 hallituksen esityksestä Eduskunnalle viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (2009-00250) Käsitelty täysistunnossa
4Talousvaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 7/2009, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2010-2012 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2009 (2009-00592) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Yleisvaliokunnan mietintö 1/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 7/2008, joka koskee kappalaisen viran kelpoisuussäännöksen tarkistamista (2008-00607) Käsitelty täysistunnossa
2Yleisvaliokunnan mietintö 2/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2008, joka koskee kirkollisten vaalien ajankohtaan ja ääntenlaskentaan liittyviä muutoksia (2008-00605) Käsitelty täysistunnossa
3Yleisvaliokunnan mietintö 3/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 8/2008, joka koskee ennakkoäänestysmahdollisuuden laajentamista eräissä kirkollisissa vaaleissa (2008-00646) Käsitelty täysistunnossa
4Yleisvaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 6/2008, joka koskee kirkon nelivuotiskertomusta vuosilta 2004-2007 (2006-00971) Käsitelty täysistunnossa
5Yleisvaliokunnan mietintö 5/2009 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista sekä kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2008 (2009-00241) Käsitelty täysistunnossa
6Yleisvaliokunnan mietintö 6/2009 edustaja-aloitteesta 6/2009, joka koskee nuorten osallisuuden vahvistamista kirkossamme (2009-00270) Käsitelty täysistunnossa
7Yleisvaliokunnan mietintö 7/2009 edustaja-aloitteesta 3/2009, joka koskee kirkon kehitysvammaistyön tukemista ja saavutettavuuden edistämistä seurakuntatyössä (2009-00254) Käsitelty täysistunnossa
8Yleisvaliokunnan mietintö 8/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2009, joka koskee oikeutta tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle (2008-00977) Käsitelty täysistunnossa
9Yleisvaliokunnan mietintö 9/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 4/2009, joka koskee tilastotyötä seurakunnissa (2009-00244) Käsitelty täysistunnossa
10Yleisvaliokunnan mietintö 10/2009 edustaja-aloitteesta 2/2009, joka koskee komitean asettamista analysoimaan kirkon toimintaympäristöä ja sen muutoksia sekä hahmottamaan tarpeellisia uudistamistoimenpiteitä (2009-00238) Käsitelty täysistunnossa
11Yleisvaliokunnan mietintö 11/2009 edustaja-aloitteesta 5/2009, joka koskee lapsen oikeuksia ja lapsivaikutusten arviointia kirkossamme (2009-00269) Käsitelty täysistunnossa
12Yleisvaliokunnan mietintö 12/2009 edustaja-aloitteesta 1/2009, joka koskee kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointia (2009-00207) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kansliavaliokunnan mietintö 1/2009 kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2009 maksettavista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista (2008-00424) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Valitsijamiesten ehdotus 1/2009 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi (2008-01035) Käsitelty täysistunnossa
1Valitsijamiesten ilmoitus 1/2009 valiokuntaan sijoittamisesta (2008-00422) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ehdotus 2/2009 Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenen vaalia varten (2005-00813) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ilmoitus 2/2009 valiokuntaan sijoittamisesta (2008-00422) Valmis valiokunnalta
3Valitsijamiesten ehdotus 3/2009 kirkkohallituksen määräaikaisen jäsenen valitsemiseksi (2008-00201) Käsitelty täysistunnossa
3Valitsijamiesten ilmoitus 3/2009 valiokuntaan sijoittamisesta (2008-00422) Valmis valiokunnalta
4Valitsijamiesten ehdotus 4/2009 Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia varten (2009-00339) Käsitelty täysistunnossa
5Valitsijamiesten ehdotus 5/2009 Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenen vaalia varten (2005-00813) Käsitelty täysistunnossa
6Valitsijamiesten ehdotus 6/2009 Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalia varten (2009-00653) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20082008
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Lakivaliokunnan mietintö 1/2008 kirkkohallituksen esityksestä 3/2008, joka koskee kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän edellyttämiä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutoksia (2008-00181) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Perustevaliokunnan mietintö 1/2008 edustaja-aloitteesta 2/2008, joka koskee kirkolliskokouksen kehittämistä aktiiviseksi vaikuttajaksi arvokeskustelussa (2008-00375) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2008 edustaja-aloitteesta 4/2008, joka koskee Herran siunauksen sanamuodon palauttamista alkuperäiseen muotoonsa jumalanpalvelusten yhteydessä (2008-00428) Käsitelty täysistunnossa
2Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2008 edustaja-aloitteesta 1/2008, joka koskee virsikirjan julkaisemista ilman liitteitä, jotka koskevat jumalanpalvelusta ja kirkollisten toimitusten sisältöä (2008-00343) Käsitelty täysistunnossa
3Käsikirjavaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 7/2008, joka koskee messun ja kirkollisten toimitusten viittomakielisiä käännöksiä (2008-00830) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Hallintovaliokunnan mietintö 1/2008 edustaja-aloitteesta 7/2008, joka koskee tulevaisuusvaliokunnan perustamista kirkolliskokoukseen ja talousvaliokunnan tehtävien muutosta (2008-00437) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Talousvaliokunnan mietintö 1/2008 kirkkohallituksen toimintakertomuksesta, Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksestä ja tasekirjasta sekä tilintarkastuskertomuksesta (sisältää esityksen vastuuvapauden myöntämisestä) vuodelta 2007 (2008-00219) Käsitelty täysistunnossa
2Talousvaliokunnan mietintö 2/2008 Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2007 (2008-00329) Käsitelty täysistunnossa
3Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008 (2008-00761) Käsitelty täysistunnossa
4Talousvaliokunnan mietintö 4/2008 kirkkohallituksen esityksestä 8/2008, joka koskee Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muuttamista (2008-00835) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Yleisvaliokunnan mietintö 1/2008 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2008, joka koskee yhden vaalin järjestelmään siirtymistä seurakuntayhtymissä (2007-00791) Käsitelty täysistunnossa
2Yleisvaliokunnan mietintö 2/2008 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista ja kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2007 (2008-00219) Käsitelty täysistunnossa
3Yleisvaliokunnan mietintö 3/2008 edustaja-aloitteesta 5/2008, joka koskee parisuhteisiin ja perhe-elämään liittyvän opastuksen lisäämistä ja monipuolistamista rippikoulutyössä (2008-00429) Käsitelty täysistunnossa
4Yleisvaliokunnan mietintö 4/2008 edustaja-aloitteesta 10/2008, joka koskee hiippakuntavaltuuston toiminta-aikaan liittyvän epäjohdonmukaisuuden korjaamista (2008-00441) Käsitelty täysistunnossa
5Yleisvaliokunnan mietintö 5/2008 hiippakuntavaltuuston esityksestä 2/2008, joka koskee seurakuntavaalin kehittämistä (2007-00854) Käsitelty täysistunnossa
6Yleisvaliokunnan mietintö 6/2008 edustaja-aloitteesta 6/2008, joka koskee vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttamista kirkolliseen työhön otossa (2008-00436) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kanslivaliokunnan mietintö 1/2008 kirkolliskokouksen toimikaudella 2008-2012 maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteista (2008-00424) Käsitelty täysistunnossa
2Kansliavaliokunnan mietintö 2/2008 kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2008 maksettavista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista (2008-00424) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Ilmoitus valitsijamiesten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinnasta (Valitsijamiesten ilmoitus 1/2008) (2008-00421) Käsitelty täysistunnossa
1Valitsijamiesten ehdotus kirkolliskokouksen lainoppineista asiantuntijoista vuosiksi 2008-2012 (2008-00252) Käsitelty täysistunnossa
2Ilmoitus valiokuntien jäsenten vaalista ja kokoonkutsujista (Valitsijamiesten ilmoitus 2/2008) (2008-00422) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ehdotus 2/2008 Kirkon keskusrahaston tilintarkastajien valinnasta (2008-00056) Käsitelty täysistunnossa
3Valitsijamiesten ehdotus 3/2008 Kirkkohallituksen määräaikaisten jäsenten valitsemiseksi (2008-00201) Käsitelty täysistunnossa
3Valitsijamiesten ilmoitus 3/2008 valiokuntien jäsenten vaalista (2008-00422) Valmis valiokunnalta
4Valitsijamiesten ilmoitus 4/2008 kirkolliskokouksen työjärjestystoimikunnan valinnasta (2008-00442) Käsitelty täysistunnossa
5Valitsijamiesten ilmoitus 5/2008 valiokuntien jäsenten vaalista (2008-00422) Valmis valiokunnalta
6Valitsijamiesten ilmoitus 6/2008 valiokuntien jäsenten vaalista (2008-00422) Valmis valiokunnalta
Hide details for 20072007
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Lakivaliokunnan mietintö 1/2007 kirkkohallituksen esityksestä 3/2006, joka koskee kirkkolain muuttamista kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoa varten (2004-01157) Käsitelty täysistunnossa
2Lakivaliokunnan mietintö 2/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2007, joka koskee hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeutta tuomiokapitulin istunnossa (2006-00291) Käsitelty täysistunnossa
3Lakivaliokunnan mietintö 3/2007 kirkkohallituksen esityksestä 1/2007, joka koskee evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia (2007-00032) Käsitelty täysistunnossa
4Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista (2004-00567) Käsitelty täysistunnossa
5Lakivaliokunnan mietintö 5/2007 kirkkohallituksen esityksestä 9/2007, joka koskee äänioikeusikärajaa seurakuntavaaleissa (2006-00298) Käsitelty täysistunnossa
4aLakivaliokunnan mietintö 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista (2004-00567) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Perustevaliokunnan mietintö 1/2007 edustaja-aloitteesta 1/2007, joka koskee kirkon ilmasto-ohjelman laatimista (2007-00301) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2007 kirkkohallituksen esityksestä 7/2007, joka koskee Luukkaan evankeliumin viittomakielistä käännöstä (2007-00272) Käsitelty täysistunnossa
2Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2007 12.11.1999 asetetun apokryfikirjojen käännöskomitean tekemästä Vanhan testamentin apokryfikirjojen käännöksestä (2005-00959) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Hallintovaliokunnan mietintö 1/2007 kirkkohallituksen esityksestä 5/2007, joka koskee kirkkohallituksen ohjesäännön muuttamista (2005-00797) Käsitelty täysistunnossa
2Hallintovaliokunnan mietintö 2/2007 kirkkohallituksen esityksestä 6/2007, joka koskee kirkkohallituksen ohjesäännön muuttamista työjärjestykseksi (2005-00797) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Talousvaliokunnan mietintö 1/2007 kirkkohallituksen esityksestä 3/2007, joka koskee Kirkon keskusrahaston vuoden 2007 talousarvion 1. muutosta (2006-00677) Käsitelty täysistunnossa
2Talousvaliokunnan mietintö 2/2007 kirkkohallituksen esityksestä 4/2007, joka koskee Kirkon keskusrahaston vararahaston lakkauttamista ja sen pääoman siirtämistä seurakuntien maksujen tasausrahaston pääomaan (2007-00031) Käsitelty täysistunnossa
3Talousvaliokunnan mietintö 3/2007 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista (sivut 16-19, 27-30, 85-96 ja 97-101), Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksestä (sivut 137-143 ja tasekirja sivut 1-35 sivulta 144 alkaen) sekä tilintarkastuskertomuksesta (sisältää esityksen vastuuvapauden myöntämisestä) vuodelta 2006 (2007-00211) Käsitelty täysistunnossa
4Talousvaliokunnan mietintö 4/2007 Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2006 (2007-00298) Käsitelty täysistunnossa
5Talousvaliokunnan mietintö 5/2007 kirkkohallituksen esityksestä 8/2007, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2008 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2008 - 2010 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2007 (2007-00609) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Yleisvaliokunnan mietintö 1/2007 edustaja-aloitteesta 2/2006, joka koskee kirkkoherranvaalin muuttamista välilliseksi vaaliksi (2006-00231) Käsitelty täysistunnossa
2Yleisvaliokunnan mietintö 2/2007 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista (sivut 1-16, 19-27, 30-84, 96 ja 102-136) ja henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2006 (2007-00211) Käsitelty täysistunnossa
3Yleisvaliokunnan mietintö 3/2007 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2007, joka koskee seurakuntayhtymässä tapahtuvan seurakuntavaalin yksinkertaistamista (2007-00254) Käsitelty täysistunnossa
4Yleisvaliokunnan mietintö 4/2007 edustaja-aloitteesta 6/2006, joka koskee papinvaalin nopeuttamista kirkkoherranvaalin osalta (2006-00305) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kansliavaliokunnan mietintö 1/2007 kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2007 maksettavista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista (KK2004-00004) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Valiokuntien jäsenten vaali (KK2004-00003) Käsitelty täysistunnossa
1Valitsijamiesten ehdotus 1/2007 hallinto-osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi (2007-00519) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ehdotus 2/2007 Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten vaalia varten (2005-00813) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ilmoitus 2/2007 valiokuntien jäsenten vaalista (KK2004-00003) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20062006
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Lakivaliokunnan mietintö 1/2006 piispainkokouksen esityksestä 2/2006, joka koskee pappisviran kelpoisuuksia (2003-00873) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Perustevaliokunnan mietintö 1/2006 kirkkohallituksen esityksestä 9/2005, joka koskee Ruotsin kirkon kanssa solmittavaa sopimusta (2005-00789) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KäsikirjavaliokuntaKäsikirjavaliokunta
1Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2006 piispainkokouksen esityksestä 1/2006, joka koskee rukouspäiviä (2004-00073) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Hallintovaliokunnan mietintö 1/2006 hiippakuntavaltuuston esityksestä 2/2006, joka koskee byrokratiaa kirkossa (2005-01009) Käsitelty täysistunnossa
2Hallintovaliokunnan mietintö 2/2006 edustaja-aloitteesta 7/2006, joka koskee seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista 16 ikävuoteen (2006-00298) Käsitelty täysistunnossa
3Hallintovaliokunnan mietintö 3/2006 edustaja-aloitteesta 4/2006, joka koskee hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeutta tuomiokapitulin istunnossa (2006-00291) Käsitelty täysistunnossa
4Hallintovaliokunnan mietintö 4/2006 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2006, joka koskee selvityksen tekemistä parokiaalisen järjestelmän eduista ja haitoista (2005-00973) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Talousvaliokunnan mietintö 1/2006 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista (sivut 16-19, 28-31 ja 106-121), Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksestä (tasekirja sivut 1-35 sivulta 159 alkaen) sekä tilintarkastuskertomuksesta (sisältää esityksen vastuuvapauden myöntämisestä) vuodelta 2005 (2005-00975) Käsitelty täysistunnossa
2Talousvaliokunnan mietintö 2/2006 Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2005 (2006-00290) Käsitelty täysistunnossa
3Talousvaliokunnan mietintö 3/2006 kirkkohallituksen esityksestä 1/2006, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2007-2009 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2006 ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2006 (2006-00677) Käsitelty täysistunnossa
4Talousvaliokunnan mietintö 4/2006 kirkkohallituksen esityksestä 4/2006, joka koskee kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n muuttamista (2006-00736) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Yleisvaliokunnan mietintö 1/2006 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista (sivut 1-15, 20-27, 32-105 ja 122-158) ja henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2005 (2005-00975) Käsitelty täysistunnossa
2Yleisvaliokunnan mietintö 2/2006 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2006, joka koskee lääninrovastin vaalin uudistamista (2006-00225) Käsitelty täysistunnossa
3Yleisvaliokunnan mietintö 3/2006 hiippakuntavaltuuston esityksestä 4/2006, joka koskee kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 2 §:n muuttamista (2006-00226) Käsitelty täysistunnossa
4Yleisvaliokunnan mietintö 4/2006 edustaja-aloitteesta 9/2006, joka koskee kirkkoamme yhteiskunnan aktiivisena vaikuttajana (2006-00306) Käsitelty täysistunnossa
5Yleisvaliokunnan mietintö 5/2006 edustaja-aloitteesta 3/2006, joka koskee piispanvaalin siirtämistä hiippakuntavaltuustojen tehtäväksi (2006-00275) Käsitelty täysistunnossa
6Yleisvaliokunnan mietintö 6/2006 edustaja-aloitteesta 1/2006, joka koskee kirkkolain 14:4,1 §:n kiinteistönluovutusta koskevien alistus- ja vahvistamissäännösten muuttamista (2006-00078) Käsitelty täysistunnossa
7Yleisvaliokunnan mietintö 7/2006 edustaja-aloitteesta 8/2006, joka koskee seurakunnan pääjumalanpalveluksen alkamisajankohdan vapauttamista seurakunnan itsensä ratkaistavaksi (2006-00297) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kansliavaliokunnan mietintö 1/2006 kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2006 maksettavista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista (KK2004-00004) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Valitsijamiesten ilmoitus 1/2006 valiokuntien jäsenten vaalista (KK2004-00003) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ilmoitus 1/2006 valiokuntien jäsenten vaalista (KK2004-00003) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for 20052005
Hide details for LakivaliokuntaLakivaliokunta
1Lakivaliokunnan mietintö 1/2005 kirkkohallituksen esityksestä 12/2004, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen vaalisäännösten sekä eräiden hallinnollisten säännösten tarkistamista (2003-00508) Käsitelty täysistunnossa
2Lakivaliokunnan mietintö 2/2005 kirkkohallituksen esityksestä 14/2004, joka koskee kotikuntaa ja henkilötunnusta vailla olevan mahdollisuutta liittyä kirkon jäseneksi (2003-00874) Käsitelty täysistunnossa
3Lakivaliokunnan mietintö 3/2005 kirkkohallituksen esityksestä 4/2005, joka koskee kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamista (2005-00345) Käsitelty täysistunnossa
4Lakivaliokunnan mietintö 4/2005 kirkkohallituksen esityksestä 2/2005, joka koskee kirkkolain täydentämistä kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä (2003-00105) Käsitelty täysistunnossa
5Lakivaliokunnan mietintö 5/2005 kirkkohallituksen esityksestä 3/2005, joka koskee kirkkolain muuttamista uuden hankintalain johdosta (2004-01179) Käsitelty täysistunnossa
6Lakivaliokunnan mietintö 6/2005 kirkkohallituksen esityksestä 5/2005, joka koskee kirkkolain 1 luvun 3 §:n tarkistamista uuden uskonnonvapauslain kaksoisjäsenyysmahdollisuuden johdosta (2003-00337) Käsitelty täysistunnossa
7Lakivaliokunnan mietintö 7/2005 kirkkohallituksen esityksestä 8/2005, joka koskee kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistamista (KK2004-00007) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for PerustevaliokuntaPerustevaliokunta
1Perustevaliokunnan mietintö 1/2005 edustaja-aloitteesta 3/2005, joka koskee lapsityönohjaajien ja päätoimisten lähetyssihteerien liittämistä virkarakenteen uudistukseen sekä kirkollisten järjestöjen työntekijöiden vihkimiskäytännön määrittelelemistä (2005-00299) Käsitelty täysistunnossa
2Perustevaliokunnan mietintö 2/2005 piispainkokouksen esityksestä 1/2005, joka koskee kummeja (2004-00038) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for HallintovaliokuntaHallintovaliokunta
1Halllintovaliokunnan mietintö 1/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2005, joka koskee kirkkolain 10 luvun 2 §:n muuttamista (2004-01133) Käsitelty täysistunnossa
2Hallintovaliokunnan mietintö 2/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 2/2005, joka koskee hiippakuntavaltuuston kokousten julkisuutta (2004-01264) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for TalousvaliokuntaTalousvaliokunta
1Talousvaliokunnan mietintö 1/2005 kirkkohallituksen esityksestä 7/2004, joka koskee Kirkon keskusrahaston perusmaksun maksuperusteen muuttamista ja yhteisövero-osuuden jakoperusteen tarkistamista (2004-00420) Käsitelty täysistunnossa
2Talousvaliokunnan mietintö 2/2005 kirkkohallituksen esityksestä 1/2005, joka koskee Kirkon keskusrahaston vuoden 2005 talousarvion 1. muutosta (2004-00939) Käsitelty täysistunnossa
3Talousvaliokunnan mietintö 3/2005 kirkkohallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2004 (sivut 18 - 21, 30 - 33 ja 103 - 115) sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksesta (tasekirja 34 sivua sivulta 163 alkaen), joka sisältää kirkkohallituksen esityksen vuodelta 2004 laaditun tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä tilintarkastajien esityksen vastuuvapauden myöntämisestä (2005-00266) Käsitelty täysistunnossa
4Talousvaliokunnan mietintö 4/2005 Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2004 (2005-00318) Käsitelty täysistunnossa
5Talousvaliokunnan mietintö 5/2005 kirkkohallituksen esityksestä 6/2005, joka koskee verotulojen täydennyksen tasoitusrajan määräytymisperusteiden muuttamista (2004-01269) Käsitelty täysistunnossa
6Talousvaliokunnan mietintö 6/2005 kirkkohallituksen esityksestä 7/2005, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2006 - 2008 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2005 (2005-00700) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for YleisvaliokuntaYleisvaliokunta
1Yleisvaliokunnan mietintö 1/2005 kirkon nelivuotiskertomuksesta Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000 - 2003 (2002-00321) Käsitelty täysistunnossa
2Yleisvaliokunnan mietintö 2/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2005, joka koskee kirkkojärjestyksen 6:32 b §:n muuttamista (2005-00233) Käsitelty täysistunnossa
3Yleisvaliokunnan mietintö 3/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 4/2005, joka koskee kirkkolain 17 b luvun 4 §:n muuttamista (2005-00295) Käsitelty täysistunnossa
4Yleisvaliokunnan mietintö 4/2005 edustaja-aloitteesta 2/2005, joka koskee avioliittokoulutyön toteuttamista kirkossamme (2005-00214) Käsitelty täysistunnossa
5Yleisvaliokunnan mietintö 5/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2005, joka koskee kirkkolain 10 luvun 4 §:n muuttamista (2005-00308) Käsitelty täysistunnossa
6Yleisvaliokunnan mietintö 6/2005 edustaja-aloitteesta 6/2005, joka koskee hiippakuntataiteilijan toimen perustamista jokaiseen hiippakuntaan (2005-00319) Käsitelty täysistunnossa
7Yleisvaliokunnan mietintö 7/2005 edustaja-aloitteesta 5/2005, joka koskee seurakuntatyön kehittämishankkeista päättämistä (2005-00316) Käsitelty täysistunnossa
8Yleisvaliokunnan mietintö 8/2005 edustaja-aloitteesta 1/2005, joka koskee kirkollisista toimituksista aiheutuvien kustannusten kohdentamista siihen seurakuntaan, jonka jäsentä ne koskevat (2005-00211) Käsitelty täysistunnossa
9Yleisvaliokunnan mietintö 9/2005 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista (sivut 1 - 17, 22 - 29, 34 - 102 ja 116 - 162) ja henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2004 (2005-00266) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for KansliavaliokuntaKansliavaliokunta
1Kansliavaliokunnan mietintö 1/2005 kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2005 maksettavista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista (KK2004-00004) Käsitelty täysistunnossa
Hide details for ValitsijamiehetValitsijamiehet
1Valitsijamiesten ehdotus 1/2005 Kirkon ulkoasiain neuvoston erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten vaalia varten (2005-00813) Käsitelty täysistunnossa
1Valitsijamiesten ilmoitus 1/2005 valiokuntien jäsenten vaalista (KK2004-00003) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ehdotus 2/2005 Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia varten (2005-00814) Käsitelty täysistunnossa
2Valitsijamiesten ilmoitus 2/2005 valiokuntien jäsenten vaalista (KK2004-00003) Käsitelty täysistunnossa
Laajenna Supista