Kirkolliskokouksen päätöksiä 2005-2016

Laajenna Supista


Otsikko
Hide details for 20162016
Hide details for Syysistuntokausi 2016Syysistuntokausi 2016
Hide details for keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.00keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.00
Valiokuntiin sijoittaminen, valitsijamiesten ilmoitus 3/2016
Rippikoululaisen osallistuminen rippikouluryhmässään ehtoolliseen myös muuten kuin seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa (Hiippakuntavaltuustoesitys 4/2016)
Seurakuntapastorin virantäytön muutoksenhakukiellon kumoaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 5/2016)
Pöydällepanoja
Hide details for torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.00torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.00
Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2016-2020, valitsijamiesten ehdotus 3/2016
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, talousvaliokunnan mietintö 4/2016 kirkkohallituksen esityksestä 5/2016 ja talousarvioaloitteista 1/2016 ja 2/2016
Kirkon eläkerahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, talousvaliokunnan mietintö 5/2016 kirkkohallituksen esityksestä 6/2016
Pöydällepanoja
Hide details for perjantaina 11 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.15perjantaina 11 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.15
Seurakuntapastorin virantäytön muutoksenhakukiellon kumoaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2016 hiippakuntavaltuustoesityksestä 5/2016
Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus, yleisvaliokunnan mietintö 5/2016 edustaja-aloitteesta 2/2016
Pöydällepanoja
Hide details for tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2016 klo 10.00tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2016 klo 10.00
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for perjantaina 11 päivänä marraskuuta klo 10.10perjantaina 11 päivänä marraskuuta klo 10.10
Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2016 kirkkohallituksen esityksestä 1/2016 - Toinen käsittely
Lääninrovastin valintatavan muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2016, piispainkokouksen esityksestä 1/2016 - Toinen käsittely
Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun, perustevaliokunnan mietintö 1/2016 piispainkokouksen esityksestä 2/2016 - Toinen käsittely
Hide details for tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2016 klo 10.30tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2016 klo 10.30
Lääninrovastin valintavatan muuttaminen (Piispainkokouksen esitys 1/2016)
Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (Piispainkokouksen esitys 2/2016)
Muiden kristillisten kirkojen pappien saarnaamismahdollisuutta koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (Piispainkokouksen esitys 3/2016)
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (Kirkkohallituksen esitys 5/2016)
Kirkon eläkerahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (Kirkkohallituksen esitys 6/2016)
Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija toimikaudelle 2016-2020 (Kirkkohallituksen esitys 9/2016)
Lausunto esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta (Kirkkohallituksen esitys 8/2016)
Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012–2015 (Kirkkohallituksen esitys 7/2016)
Pöydällepanoja
Hide details for torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 14.30torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 14.30
Seurakunnan luottamustehtävässä toimivan henkilön jäsenyyden säilyminen vaalikauden loppuun, yleisvaliokunnan mietintö 2/2016 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2016
Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloitteesta 3/2016
Pöydällepanoja
Hide details for keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2016 klo 15.00keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2016 klo 15.00
Kyselytunti
Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
Pöydällepanoja
Hide details for torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 18.00torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 18.00
Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen ja Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo, yleisvaliokunnan mietintö 4/2016 edustaja-aloitteesta 1/2016 ja hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2016
Lausunto esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta, talousvaliokunnan mietintö 6/2016 kirkkohallituksen esityksestä 8/2016
Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Pöydällepanoja
Hide details for Kevätistuntokausi 2016Kevätistuntokausi 2016
Hide details for Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 11:45Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 11:45
Toimikauden avaus
Pöytäkirjan väliaikaiset tarkastajat
Kirkolliskokouksen sihteeristö toimikaudella 2016–2020 (Kirkkohallituksen kirje 1/2016)
Hide details for Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 13:30Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 13:30
Ilmoitus valtakirjojen tarkastuksen tuloksesta
Kirkolliskokouksen työjärjestys
Kirkolliskokouksen valitsijamiespaikkojen jako toimikaudella 2016–2020 (Kirkkohallituksen kirje 2/2016)
Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020
Toisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020
Valitsijamiesten ja varavalitsijamiesten vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 18:00Maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 18:00
Pysyvien valiokuntien jäsenmäärien vahvistaminen (Puheenjohtajiston ehdotus 1/2016)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00Tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Valitsijamiesten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja (Valitsijamiesten ilmoitus 1/2016)
Valiokuntien jäsenet ja kokoonkutsujat (Valitsijamiesten ilmoitus 2/2016)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:45Tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:45
Ilmoitukset valiokuntien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista sekä laajennetun puhemiesneuvoston jäsenistä
Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija toimikaudelle 2016-2020 (Kirkkohallituksen esitys 3/2016)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00Keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2016-2020, valitsijamiesten ehdotus 1/2016
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 (Toimintakertomus 1/2016) - Lähetekeskustelu jatkuu
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015 (Toimintakertomus 2/2016)
Kirkkohallituksen jäsenten vaali (Hiippakuntavaltuustojen ehdotukset 1/2016)
Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2016-2019 toimikautta vastaavalle ajalle (Kirkkohallituksen kirje 3/2016)
Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2016)
Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 2/2016)
Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen (Kirkkohallituksen esitys 4/2016)
Seurakunnan luottamustehtävässä toimivan henkilön jäsenyyden säilyminen vaalikauden loppuun (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2016)
Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 2/2016)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 15:30Keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 15:30
Piispan ja tuomiokapitulin aloiteoikeus selvityksen tekemisestä seurakuntayhtymän perustamiseksi, muuttamiseksi ja lakkauttamiseksi (Ilmoitus 1/2016)
Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston taloudellinen tilanne (Ilmoitus 2/2016)
Kirkkojen Maailmanneuvoston asiakirja Kirkko: yhteistä näkyä kohti (Ilmoitus 3/2016)
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 12 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00Torstaina 12 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo (Hiippakuntavaltuustoesitys 3/2016)
Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen (Edustaja-aloite 1/2016)
Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 12 toukokuuta 2016 klo 14:30Torstaina 12 toukokuuta 2016 klo 14:30
Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2016 ja kevätistuntokauden 2017 ajankohdat (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2016)
Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 2/2016
Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2016-2019 toimikautta vastaavalle ajalle, talousvaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen kirjeestä 3/2016
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015, talousvaliokunnan mietintö 2/2016
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015, talousvaliokunnan mietintö 3/2016
Kirkolliskokouksen toimikaudella maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016
Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2016 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 2/2016
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 13 toukokuuta 2016 klo 9:15Perjantaina 13 toukokuuta 2016 klo 9:15
Kirkkohallituksen jäsenten vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2016
Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 4/2016 - Toinen käsittely
Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo, yleisvaliokunnan mietintö 1/2016 hiippakuntavaltuustoesityksistä 2/2016 ja 3/2016
Hide details for 20152015
Hide details for Syysistuntokausi 2015Syysistuntokausi 2015
Hide details for Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.00Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.00
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.15Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.15
Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 (Kirkkohallituksen esitys 6/2015)
Ilmoitus valiokuntiin sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 2/2015
Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos (Kirkkohallituksen esitys 7/2015)
Kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 8/2015)
Nimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttaminen sekä tietojen luovuttamista ja työllistymisvapaata koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin (Kirkkohallituksen esitys 9/2015)
Kirkkolain muutos koskien jäsenten fyysistä läsnäoloa seurakuntaneuvoston kokouksissa (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2015)
Kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 2/2015)
Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymistä koskevan aikataulun tarkistaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 3/2015)
Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon itseoikaisukäytännön muuttaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 4/2015)
Tuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään (Edustaja-aloite 4/2015)
Seurakuntayhtymän päätöksentekojärjestelmän keventäminen (Edustaja-aloite 5/2015)
Kirkon paikallistason rakenne-esityksen valmisteleminen kanttorin ja diakonian virkojen pakollisuuden pohjalta (Edustaja-aloite 6/2015)
Seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen (Edustaja-aloite 7/2015)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 19.10Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 19.10
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.00Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.00
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 16.00Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 16.00
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 18.00Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 18.00
Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014 - Toinen käsittely
Lausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common Vision, perustevaliokunnan mietintö 1/2015 piispainkokouksen esityksestä 1/2014
Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos, lakivaliokunnan mietintö 6/2015 kirkkohallituksen esityksestä 7/2015
Kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 7/2015 kirkkohallituksen esityksestä 8/2015
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.00Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.00
Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018, talousvaliokunnan mietintö 4/2015 kirkkohallituksen esityksestä 6/2015 ja talousarvioaloitteesta 1/2015
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.30Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.30
Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 15.00Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 15.00
Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 5/2015 kirkkohallituksen esityksestä 1/2015
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.15Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.15
Nimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttaminen sekä tietojen luovuttamista ja työllistymisvapaata koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin, lakivaliokunnan mietintö 8/2015 kirkkohallituksen esityksestä 9/2015 - Toinen käsittely
Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon itseoikaisukäytännön muuttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 4/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 4/2015
Kirkolliskokouksen kevätistuntokauden 2016 alkamisajankohdan siirtäminen (Puhemiesneuvoston ehdotus 3/2015)
Kustannustehokkaiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vapaaehtoinen liittyminen KIPAan sekä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymistä koskevan aikataulun tarkistaminen, talousvaliokunnan mietintö 5/2015 edustaja-aloitteesta 1/2015 ja hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2015
Kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 6/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2015
Seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen, talousvaliokunnan mietintö 7/2015 edustaja-aloitteesta 7/2015
Tuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään, hallintovaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 4/2015
Seurakuntayhtymän päätöksentekojärjestelmän keventäminen, hallintovaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 5/2015
Kirkon paikallistason rakenne-esityksen valmisteleminen kanttorin ja diakonian virkojen pakollisuuden pohjalta, hallintovaliokunnan mietintö 4/2015 edustaja-aloitteesta 6/2015
Hide details for Kevätistuntokausi 2015Kevätistuntokausi 2015
Hide details for Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.00Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.00
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.15Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.15
Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen (Kirkkohallituksen esitys 13/2014)
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 1/2015
Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen (Piispainkokouksen esitys 2/2014)
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 (Toimintakertomus 1/2015)
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014 (Kirkkohallituksen esitys 5/2015)
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2014 (Toimintakertomus 2/2015)
Tilintarkastusta koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 2/2015)
Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen (Kirkkohallituksen esitys 3/2015)
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta (Kirkkohallituksen esitys 4/2015)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2015 klo 9.00Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2015 klo 9.00
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2015 klo 16.00Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2015 klo 16.00
Kirkon keskusrahaston taloudellinen tilanne (Ilmoitus 1/2015)
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta klo 18.00Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta klo 18.00
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2015 klo 9.00Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2015 klo 9.00
Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 7/2014
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2015 klo 14.00Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2015 klo 14.00
Nimikirjan ylläpidosta luopuminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2014
Saarnatietopalvelun perustaminen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2014
Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 5/2014
Kirkolliskokouksen kokoontumispaikkakunta (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2015)
Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2015 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2015
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014, talousvaliokunnan mietintö 1/2015
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2014, talousvaliokunnan mietintö 2/2015
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2015 klo 18.00Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2015 klo 18.00
Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Toinen käsittely - Toinen käsittely
Kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä, muutoksenhakua ja valmiussuunnittelua koskevien kirkkolain säännösten tarkistaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2015 kirkkohallituksen esityksestä 10/2014 - Toinen käsittely
Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 1/2015) - Lähetekeskustelu jatkuu
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2015 klo 9.15Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2015 klo 9.15
Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen, talousvaliokunnan mietintö 3/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2015
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta, lakivaliokunnan mietintö 3/2015 kirkkohallituksen esityksestä 4/2015
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.00Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.00
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014, perustevaliokunnan mietintö 2/2015 kirkkohallituksen esityksestä 5/2015
Kustannustehokkaiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vapaaehtoinen liittyminen KIPAan (Edustaja-aloite 1/2015)
Uusi avioliittolaki (Edustaja-aloite 2/2015)
Kyrien paikka messussa (Edustaja-aloite 3/2015)
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2015 klo 13.45Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2015 klo 13.45
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2015 klo 14.15Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2015 klo 14.15
Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2015 alkamisajankohdan siirtäminen (Puhemiesneuvoston ehdotus 2/2015)
Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2015 piispainkokouksen esityksestä 2/2014 - Toinen käsittely
Tilintarkastusta koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 4/2015 kirkkohallituksen esityksestä 2/2015 - Toinen käsittely
Hide details for 20142014
Hide details for Syysistuntokausi 2014Syysistuntokausi 2014
Hide details for Maanantaina 3 päivänä marraskuuta 2014 klo 10.45Maanantaina 3 päivänä marraskuuta 2014 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 3 päivänä marraskuuta 2014 klo 13.00Maanantaina 3 päivänä marraskuuta 2014 klo 13.00
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 2/2014
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 (Kirkkohallituksen esitys 6/2014)
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttaminen koskien valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (Kirkkohallituksen esitys 9/2014)
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta (Kirkkohallituksen esitys 11/2014)
Kirkkohallituksen ohjesäännön 24 § muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 12/2014)
Kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä, muutoksenhakua ja valmiussuunnittelua koskevien kirkkolain säännösten tarkistaminen (Kirkkohallituksen esitys 10/2014)
Lausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common Vision (Piispainkokouksen esitys 1/2014)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 4 päivänä marraskuuta 2014 klo 12.30Tiistaina 4 päivänä marraskuuta 2014 klo 12.30
Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tulevaisuusselonteko (Kirkkohallituksen esitys 7/2014)
Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon välillä (Kirkkohallituksen esitys 8/2014)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 5 päivänä marraskuuta 2014 klo 9.00Keskiviikkona 5 päivänä marraskuuta 2014 klo 9.00
Suomen saksalaiselle evankelis-luterilaiselle seurakunnalle myönnettävä erivapaus olla liittymättä Kirkon palvelukeskukseen (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2014)
Nimikirjan ylläpidosta luopuminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 2/2014)
Saarnatietopalvelun perustaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 3/2014)
Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa, hallintovaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 4/2014
Kirkolliskokouksen kevätistuntokauden 2015 alkamisajankohdan siirtäminen (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2014)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 5 marraskuuta 2014 klo 16.00Keskiviikkona 5 marraskuuta 2014 klo 16.00
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 5 päivänä marraskuuta 2014 klo 18.00Keskiviikkona 5 päivänä marraskuuta 2014 klo 18.00
Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 5/2014
Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon välillä, perustevaliokunnan mietintö 2/2014 kirkkohallituksen esityksestä 8/2014
Selvityksen tekeminen vieraskielisen työn järjestelyistä kirkossa, yleisvaliokunnan mietintö 4/2014 edustaja-aloitteesta 1/2014
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 6 päivänä marraskuuta 2014 klo 14.30Torstaina 6 päivänä marraskuuta 2014 klo 14.30
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, talousvaliokunnan mietintö 4/2014 kirkkohallituksen esityksestä 6/2014
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 6 päivänä marraskuuta 2014 klo 18.00Torstaina 6 päivänä marraskuuta 2014 klo 18.00
Kirkkohallituksen ohjesäännön 24 §:n muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2014 kirkkohallituksen esityksestä 12/2014
Vaihtoehtojen lisääminen avioliittoon vihkimisen kaavaan tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 2/2014
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 7 päivänä marraskuuta 2014 klo 9.15Perjantaina 7 päivänä marraskuuta 2014 klo 9.15
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta, talousvaliokunnan mietintö 5/2014 kirkkohallituksen esityksestä 11/2014
Suomen saksalaiselle evankelis-luterilaiselle seurakunnalle myönnettävä erivapaus olla liittymättä Kirkon palvelukeskukseen, talousvaliokunnan mietintö 6/2014 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2014
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttaminen koskien valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, lakivaliokunnan mietintö 3/2014 kirkkohallituksen esityksestä 9 /2014 - Toinen käsittely
Hide details for Kevätistuntokausi 2014Kevätistuntokausi 2014
Hide details for Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2014 klo 10.45Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2014 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2014 klo 13.00Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2014 klo 13.00
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta, valitsijamiesten ilmoitus 1/2014
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 (Toimintakertomus 1/2014)
Uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2014)
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisesta evankelis-luterilaiselle kirkolle (Kirkkohallituksen esitys 4/2014)
Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 2/2014)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 6 päivänä toukokuuta 2014 klo 12.30Tiistaina 6 päivänä toukokuuta 2014 klo 12.30
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2013 (Kirkkohallituksen esitys 5/2014)
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2013 (Toimintakertomus 2/2014)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2014 klo 9.00Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2014 klo 9.00
Selvityksen tekeminen vieraskielisen työn järjestelyistä kirkossa (Edustaja-aloite 1/2014)
Kirkolliskokousedustajan varaedustajan kokoukseen kutsumisasia (Edustaja-aloite 3/2014)
Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa (Edustaja-aloite 4/2014)
Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen (Edustaja-aloite 5/2014)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2014 klo 14.30Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2014 klo 14.30
Kirkon palvelukeskuksen toimipisteverkon uudelleen arviointi (Ilmoitus 1/2014)
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2014 klo 18.00Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2014 klo 18.00
Vaihtoehtojen lisääminen avioliittoon vihkimisen kaavaan tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia (Edustaja-aloite 2/2014)
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 8 päivänä toukokuuta 2014 klo 9.00Torstaina 8 päivänä toukokuuta 2014 klo 9.00
Ilmoitukset valiokuntien valitsemista jäsenistä laajennettuun puhemiesneuvostoon
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013, talousvaliokunnan mietintö 1/2014
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2013, talousvaliokunnan mietintö 2/2014
Kirkollisten vaalien äänestystapojen kehittäminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2014 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2013
Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2014 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2014
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 8 päivänä toukokuuta 2014 klo 15.00Torstaina 8 päivänä toukokuuta 2014 klo 15.00
Kirkon keskusrahaston taloudellinen tilanne (Ilmoitus 2/2014)
Nuorten osallisuuden vahvistamista koskeva kirkolliskokouksen toimeksianto (Ilmoitus 3/2014)
Esitys keskustelun käymiseksi kirkon strategiasta 2020 Kohtaamisen kirkko (Kirkkohallituksen kirje 1/2014)
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2014 klo 9.15Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2014 klo 9.15
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2013, perustevaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 5/2014
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2014 klo 13.00Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2014 klo 13.00
Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 3/2014) - Lähetekeskustelu jatkuu
Uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen,
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisesta evankelis-luterilaiselle kirkolle, talousvaliokunnan mietintö 3/2014 kirkkohallituksen esityksistä 1/2014 ja 4/2014
Valtion vastuu vanhojen kirkollisten rakennusten ylläpidosta, yleisvaliokunnan mietintö 2/2014 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2012
Kirkolliskokousedustajan varaedustajan kokoukseen kutsumisasia, yleisvaliokunnan mietintö 3/2014 edustaja-aloitteesta 3/2014
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2014 klo 15.00Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2014 klo 15.00
Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 4/2013 - Osittain toinen, osittain ainoa käsittely
Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun, lakivaliokunnan mietintö 2/2014 kirkkohallituksen esityksestä 2/2014 - Toinen käsittely
Hide details for 20132013
Hide details for Syysistuntokausi 2013Syysistuntokausi 2013
Hide details for Maanantaina 4 päivänä marraskuuta 2013 klo 10.45Maanantaina 4 päivänä marraskuuta 2013 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 4 päivänä marraskuuta 2013 klo 13.00Maanantaina 4 päivänä marraskuuta 2013 klo 13.00
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle (Vaali 1/2013)
Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2014–2017 (Vaali 2/2013)
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 (Kirkkohallituksen esitys 3/2013)
Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 4/2013)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 5 päivänä marraskuuta 2013 klo 12.30Tiistaina 5 päivänä marraskuuta 2013 klo 12.30
Kirkollisten vaalien äänestystapojen kehittäminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2013)
Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 2/2013)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta 2013 klo 9.00Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta 2013 klo 9.00
Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta 2013 klo 15.30Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta 2013 klo 15.30
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta 2013 klo 18.00Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta 2013 klo 18.00
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 7 päivänä marraskuuta 2013 klo 9.00Torstaina 7 päivänä marraskuuta 2013 klo 9.00
Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle, valitsijamiesten ehdotus 2/2013
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 7 päivänä marraskuuta 2013 klo 10.15Torstaina 7 päivänä marraskuuta 2013 klo 10.15
Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2014–2017, valitsijamiesten ehdotus 3/2013
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 7 päivänä marraskuuta 2013 klo 13.00Torstaina 7 päivänä marraskuuta 2013 klo 13.00
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016, talousvaliokunnan mietintö 4/2013 kirkkohallituksen esityksestä 3/2013 ja talousarvioaloitteesta 1/2013
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos, yleisvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloitteesta 3/2013
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 8 päivänä marraskuuta 2013 klo 9.15Perjantaina 8 päivänä marraskuuta 2013 klo 9.15
Vaaleja koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen sekä uusi kirkon vaalijärjestys, lakivaliokunnan mietintö 3 ja 3a/2013 kirkkohallituksen esityksestä 1/2013 - Toinen käsittely
Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 4/2013 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2013
Hide details for Kevätistuntokausi 2013Kevätistuntokausi 2013
Hide details for Maanantaina 13 päivänä toukokuuta 2013 klo 10.45Maanantaina 13 päivänä toukokuuta 2013 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 13 päivänä toukokuuta 2013 klo 13.00Maanantaina 13 päivänä toukokuuta 2013 klo 13.00
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2012 (Toimintakertomus 1/2013)
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2012 (Kirkkohallituksen esitys 2/2013)
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2012 (Toimintakertomus 2/2013)
Viestintästrategian laatiminen (Edustaja-aloite 1/2013)
Seurakuntamaksuprosentin alentaminen (Edustaja-aloite 2/2013)
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos (Edustaja-aloite 3/2013)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 14 päivänä toukokuuta 2013 klo 12.30Tiistaina 14 päivänä toukokuuta 2013 klo 12.30
Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2013 edustaja-aloitteesta 3/2012
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 15 päivänä toukokuuta 2013 klo 9.00Keskiviikkona 15 päivänä toukokuuta 2013 klo 9.00
Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 15 päivänä toukokuuta 2013 klo 15.30Keskiviikkona 15 päivänä toukokuuta 2013 klo 15.30
Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2014 talousarvioon (Ilmoitus 1/2013)
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 15 päivänä toukokuuta 2013 klo 18.00Keskiviikkona 15 päivänä toukokuuta 2013 klo 18.00
Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 16 päivänä toukokuuta 2013 klo 9.00Torstaina 16 päivänä toukokuuta 2013 klo 9.00
Työmarkkinajohtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 1/2013
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2012, perustevaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 2/2013
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2012, talousvaliokunnan mietintö 1/2013
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2012, talousvaliokunnan mietintö 2/2013
Seurakuntamaksuprosentin alentaminen, talousvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloitteesta 2/2013
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 16 päivänä toukokuuta 2013 klo 14.30Torstaina 16 päivänä toukokuuta 2013 klo 14.30
Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun, lakivaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 12/2012
Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011. Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 9/2012
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 17 päivänä toukokuuta 2013 klo 9.15Perjantaina 17 päivänä toukokuuta 2013 klo 9.15
Viestintästrategian laatiminen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2013 edustaja-aloitteesta 1/2013
Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2013 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2013
Hide details for 20122012
Hide details for Syysistuntokausi 2012Syysistuntokausi 2012
Hide details for Maanantaina 5 päivänä marraskuuta 2012 klo 10.45Maanantaina 5 päivänä marraskuuta 2012 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 5 päivänä marraskuuta 2012 klo 13.00Maanantaina 5 päivänä marraskuuta 2012 klo 13.00
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2012-2016 (Kirkkohallituksen esitys 6/2012)
Kirkkoneuvos Risto Voipion ero kirkkoneuvoksen virasta ja työmarkkinajohtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015 (Kirkkohallituksen esitys 8/2012)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 2012 klo 12.30Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 2012 klo 12.30
Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2012-2016, valitsijamiesten ehdotus 3/2012
Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 7/2012)
Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 12/2012)
Kodin siunaamisen viittomakielinen käännös (Kirkkohallituksen esitys 10/2012)
Valtion vastuu vanhojen kirkollisten rakennusten ylläpidosta (Hiippakuntavaltuustoesitys 2/2012)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 7 päivänä marraskuuta 2012 klo 9.00Keskiviikkona 7 päivänä marraskuuta 2012 klo 9.00
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 7 päivänä marraskuuta 2012 klo 15.30Keskiviikkona 7 päivänä marraskuuta 2012 klo 15.30
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 7 päivänä marraskuuta 2012 klo 18.00Keskiviikkona 7 päivänä marraskuuta 2012 klo 18.00
Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 8 päivänä marraskuuta 2012 klo 9.00Torstaina 8 päivänä marraskuuta 2012 klo 9.00
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015, talousvaliokunnan mietintö 5/2012 kirkkohallituksen esityksestä 8/2012 ja talousarvioaloitteesta 1/2012
Työmarkkinajohtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 4/2012
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 8 päivänä marraskuuta 2012 klo 13.20Torstaina 8 päivänä marraskuuta 2012 klo 13.20
Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2012 edustaja-aloitteesta 6/2012
Kielivaikutusten arvioiminen rakenneuudistuksen yhteydessä ja kirkon kielistrategian laatiminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2012 edustaja-aloitteesta 1/2012
Selvitys ja ohjeistus seurakuntien lahjoitus- ja testamenttivarojen käytöstä, yleisvaliokunnan mietintö 1/2012 edustaja-aloitteesta 5/2012
Valtakunnallisen isospankin luominen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2012 edustaja-aloitteesta 4/2012
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 9 päivänä marraskuuta 2012 klo 9.15Perjantaina 9 päivänä marraskuuta 2012 klo 9.15
Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011. Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011 (Kirkkohallituksen esitys 9/2012)
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 9 päivänä marraskuuta 2012 klo 11.15Perjantaina 9 päivänä marraskuuta 2012 klo 11.15
Kodin siunaamisen viittomakielinen käännös, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2012 kirkkohallituksen esityksestä 10/2012
Kirkkolain kirkollisten rakennusten suojelua koskevien säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2012 kirkkohallituksen esityksestä 4/2012
Tutkimushanke yhteisöllisesti vaikuttavimpien kirkon matalan kynnyksen toimintatapojen selvittämiseksi, yleisvaliokunnan mietintö 3/2012 edustaja-aloitteesta 2/2012
Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta, yleisvaliokunnan mietintö 4/2012 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2012
Hide details for Kevätistuntokausi 2012Kevätistuntokausi 2012
Hide details for Maanantaina 7 päivänä toukokuuta 2012 klo 11.45Maanantaina 7 päivänä toukokuuta 2012 klo 11.45
Vaalikauden avaus
Pöytäkirjan väliaikaiset tarkastajat
Kirkolliskokouksen sihteeristö (Kirkkohallituksen kirje 3/2012)
Tervehdys tasavallan presidentille
Hide details for Maanantaina 7 päivänä toukokuuta 2012 klo 13.30Maanantaina 7 päivänä toukokuuta 2012 klo 13.30
Vaalikauden avaus
Tervehdys tasavallan presidentille
Ilmoitus valtakirjojen tarkastuksen tuloksesta
Kirkolliskokouksen kokoontumispaikka (Kirkkohallituksen kirje 1/2012)
Kirkolliskokouksen lainoppineet asiantuntijat vuosiksi 2012-2016 (Kirkkohallituksen esitys 1/2012)
Kirkolliskokouksen työjärjestys
Kirkolliskokouksen valitsijamiespaikkojen jako toimikaudella 2012-2016 (Kirkkohallituksen kirje 2/2012)
Valitsijamiespaikkojen jako toimikaudella 2012-2016 (Kirkkohallituksen kirje 2/2012)
Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2012 - 30.4.2016
Toisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2012 - 30.4.2016
Valitsijamiesten ja varavalitsijamiesten vaali kaudeksi 1.5.2012 - 30.4.2016
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 7 päivänä toukokuuta 2012 klo 18.00Maanantaina 7 päivänä toukokuuta 2012 klo 18.00
Pysyvien valiokuntien jäsenmäärien vahvistaminen (Puheenjohtajiston ehdotus 1/2012)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 8 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.00Tiistaina 8 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.00
Valitsijamiesten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valitsijamiesten ilmoitus 1/2012
Valiokuntien jäsenet ja kokoonkutsujat, valitsijamiesten ilmoitus 2/2012
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 8 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.45Tiistaina 8 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.45
Ilmoitukset valiokuntien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista
Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2012-2016 (Kirkkohallituksen esitys 1/2012)
Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
Kirkon keskusrahaston vuoden 2012 talousarvion 1. muutos (Kirkkohallituksen esitys 5/2012)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 9 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.00Keskiviikkona 9 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.00
Ilmoitus valiokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
Kirkolliskokouksen lainoppinut asiantuntija vuosiksi 2012-2016, valitsijamiesten ehdotus 1/2012
Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2013 talousarvioon (Kirkkohallitus) (Ilmoitus 1/2012)
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2011
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2011 (Kirkkohallituksen esitys 3/2012)
Kirkkohallituksen jäsenten vaali
Kirkon keskusrahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2012-2015 toimikautta vastaavalle ajalle (Kirkkohallituksen kirje 4/2012)
Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Eteläisen Afrikan evankelis-luterilaisen kirkon välillä (Kirkkohallituksen esitys 2/2012)
Kirkkolain kirkollista rakennussuojelua koskevien säädösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 4/2012)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 9 päivänä toukokuuta 2012 klo 15.30Keskiviikkona 9 päivänä toukokuuta 2012 klo 15.30
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 10 päivänä toukokuuta 2012 klo 15.30Torstaina 10 päivänä toukokuuta 2012 klo 15.30
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Kirkkohallituksen jäsenten vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2012
Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2012)
Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2012
Kielivaikutusten arvioiminen rakenneuudistuksen yhteydessä ja kirkon kielistrategian laatiminen (Edustaja-aloite 1/2012)
Tutkimushanke yhteisöllisesti vaikuttavimpien kirkon matalan kynnyksen toimintatapojen selvittämiseksi (Edustaja-aloite 2/2012)
Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen (Edustaja-aloite 3/2012)
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 11 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.15Perjantaina 11 päivänä toukokuuta 2012 klo 9.15
Kirkolliskokouksen toimikaudella 2012-2016 maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavaliokunnan mietintö 1/2012
Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2012 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 2/2012
Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Eteläisen Afrikan evankelis-luterilaisen kirkon välillä, perustevaliokunnan mietintö 1/2012 kirkkohallituksen esityksestä 2/2012
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2011, perustevaliokunnan mietintö 2/2012 kirkkohallituksen esityksestä 3/2012
Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2011, talousvaliokunnan mietintö 1/2012
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 11 päivänä toukokuuta 2012 klo 10.35Perjantaina 11 päivänä toukokuuta 2012 klo 10.35
Kirkon keskusrahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2012-2015 toimikautta vastaavalle ajalle, talousvaliokunnan mietintö 2/2012 kirkkohallituksen kirjeestä 4/2012
Kirkon keskusrahaston vuoden 2012 talousarvion 1. muutos, talousvaliokunnan mietintö 3/2012 kirkkohallituksen esityksestä 5/2012
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2011, talousvaliokunnan mietintö 4/2012
Valtakunnallisen isospankin luominen (Edustaja-aloite 4/2012)
Selvitys ja ohjeistus seurakuntien lahjoitus- ja testamenttivarojen käytöstä (Edustaja-aloite 5/2012)
Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen (Edustaja-aloite 6/2012)
Hide details for 20112011
Hide details for Syysistuntokausi 2011Syysistuntokausi 2011
Hide details for Maanantaina 7 päivänä marraskuuta 2011 klo 10.45Maanantaina 7 päivänä marraskuuta 2011 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 7 päivänä marraskuuta 2011 klo 13.00Maanantaina 7 päivänä marraskuuta 2011 klo 13.00
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 - 2014 (Kirkkohallituksen esitys 11/2011)
Viikkomessu (Kyrie ja Gloria mukaan lukien), Hautaan siunaaminen ja Kaste (osia kasteesta) suomenruotsalaisella viittomakielellä (Kirkkohallituksen esitys 12/2011)
Johanneksen evankeliumin viittomakielinen käännös (Kirkkohallituksen esitys 13/2011)
Kirkkolain muuttaminen siten, että kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen on mahdollista liittyä kirkon jäseneksi (Kirkkohallituksen esitys 14/2011)
Kirkkohallituksen ohjesäännön 35 §:n muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 15/2011)
Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2011 klo 12.30Tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2011 klo 12.30
Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa, yleisvaliokunnan mietintö 2/2011 edustaja-aloitteesta 1/2011
Kirkon ykseyttä moniäänisyyden keskellä vahvistavan työryhmän perustaminen, yleisvaliokunnan mietintö 3/2011 edustaja-aloitteesta 2/2011
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2011 klo 9.00Keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2011 klo 9.00
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2011 klo 15.30Keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2011 klo 15.30
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2011 klo 18.00Keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2011 klo 18.00
Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010 - Käsittely jatkuu
Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 5/2011 kirkkohallituksen esityksestä 6/2011 - Toinen käsittely
Kirkkohallituksen ohjesäännön 35 §:n muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 3/2011 kirkkohallituksen esityksestä 15/2011
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 10 päivänä marraskuuta 2011 klo 9.00Torstaina 10 päivänä marraskuuta 2011 klo 9.00
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 - 2014, talousvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2011
Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2011
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 10 päivänä marraskuuta klo 13.00Torstaina 10 päivänä marraskuuta klo 13.00
Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 6/2011 kirkkohallituksen esityksestä 2/2011
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 11 päivänä marraskuuta 2011 klo 9.15Perjantaina 11 päivänä marraskuuta 2011 klo 9.15
Viikkomessun, hautaan siunaamisen ja kasteen käännös suomenruotsalaiselle viittomakielelle, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 12/2011 - Toinen käsittely
Johanneksen evankeliumin viittomakielinen käännös, käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksestä 13/2011 - Toinen käsittely
Kirkon eläkerahastoa kartuttavaa eläkerahastomaksua koskevan säännöksen lisääminen kirkkolain 22 luvun 8 §:ään, talousvaliokunnan mietintö 5/2011 kirkkohallituksen esityksestä 10/2011 - Toinen käsittely
Kirkkolain muuttaminen siten, että kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen on mahdollista liittyä kirkon jäseneksi, lakivaliokunnan mietintö 7/2011 kirkkohallituksen esityksestä 14/2011 - Toinen käsittely
Istuntokauden päättäminen
Hide details for Kevätistuntokausi 2011Kevätistuntokausi 2011
Hide details for Maanantaina 2 päivänä toukokuuta 2011 klo 10.45Maanantaina 2 päivänä toukokuuta 2011 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 2 päivänä toukokuuta 2011 klo 13.00Maanantaina 2 päivänä toukokuuta 2011 klo 13.00
Eron myöntäminen ylilääkäri Kati Myllymäelle kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
Parokiaalijärjestelmän kehittäminen; kirkkohallituksen selvitys kirkolliskokoukselle (Kirkkohallituksen esitys 1/2011)
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 2/2011)
Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2010, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
Kirkon keskusrahaston vuoden 2011 talousarvion 1. muutos (Kirkkohallituksen esitys 3/2011)
Kirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen
Täydennys kirkkohallituksen esitykseen 4/2011; kirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 4 ja 4a/2011)
Kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 g §:n muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 5/2011)
Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 6/2011)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 3 päivänä toukokuuta 2011 klo 12.30Tiistaina 3 päivänä toukokuuta 2011 klo 12.30
Kirkkohallituksen ohjesäännön 33 §:n 1 momentin muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 7/2011)
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 9/2011)
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2010
Kirkon eläkerahastoa kartuttavaa eläkerahastomaksua koskevan säännöksen lisääminen kirkkolain 22 luvun 8 §:ään (Kirkkohallituksen esitys 10/2011)
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2010 (Kirkkohallituksen esitys 8/2011)
Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa (Edustaja-aloite 1/2011)
Kirkon ykseyttä moniäänisyyden keskellä vahvistavan työryhmän perustaminen (Edustaja-aloite 2/2011)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä toukokuuta 2011 klo 9.00Keskiviikkona 4 päivänä toukokuuta 2011 klo 9.00
Hautaustoimesta perittäviä maksuja koskevien kirkkolain 17 luvun muuttaminen ja kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n 3 momentin kumoaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 9/2010 - Ensimmäinen käsittely
Kirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksistä 4/2011 ja 4a/2011 - Ensimmäinen käsittely
Kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 g §:n muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2011 kirkkohallituksen esityksestä 5/2011 - Ensimmäinen käsittely
Kirkolliskokouksen kokoontumispaikkakunta sekä kokousjärjestelyjen ja -palveluiden kilpailuttaminen (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2011)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä toukokuuta 2011 klo 15.30Keskiviikkona 4 päivänä toukokuuta 2011 klo 15.30
Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2012 talousarvioon (Kirkkohallitus) (Ilmoitus 1/2011)
Rekisteröidyt parisuhteet - pastoraalinen toimintaohje; piispainkokouksen päätös (Piispainkokouksen kirje 1/2011)
Kappalaisen viran kelpoisuussäännöksen tarkistaminen (KJ 6:18); kirkkohallituksen päätös (Kirkkohallituksen kirje 1/2011)
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 5 päivänä toukokuuta 2011 klo 9.00Torstaina 5 päivänä toukokuuta 2011 klo 9.00
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset sekä kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010, yleisvaliokunnan mietintö 1/2011
Kirkkohallituksen toimintakertomus, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tasekirja, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2010, talousvaliokunnan mietintö 1/2011
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2010, perustevaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 8/2011
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2010, talousvaliokunnan mietintö 2/2011
Kirkon keskusrahaston vuoden 2011 talousarvion 1. muutos, talousvaliokunnan mietintö 3/2011 kirkkohallituksen esityksestä 3/2011
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 5 päivänä toukokuuta 2011 klo 14.30Torstaina 5 päivänä toukokuuta 2011 klo 14.30
Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenen vaali, valitsijamiesten ehdotus 1/2011
Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2011 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2011
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 9/2011
Kirkkohallituksen ohjesäännön 33 §:n 1 momentin muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 7/2011
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 6 päivänä toukokuuta 2011 klo 9.15Perjantaina 6 päivänä toukokuuta 2011 klo 9.15
Parokiaalijärjestelmän kehittäminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksestä 1/2011
Hautaustoimesta perittäviä maksuja koskevien kirkkolain 17 luvun muuttaminen ja kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n 3 momentin kumoaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 9/2010
Kirkkolain 24 luvun 11 ja 14 §:n muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksistä 4/2011 ja 4a/2011
Kirkkojärjestyksen 22 luvun 3 g §:n muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2011 kirkkohallituksen esityksestä 5/2011
Hide details for 20102010
Hide details for Syysistuntokausi 2010Syysistuntokausi 2010
Hide details for Maanantaina 8 päivänä marraskuuta 2010 klo 10.45Maanantaina 8 päivänä marraskuuta 2010 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Eron myöntäminen kansliapäällikkö Jukka Keskitalolle kirkolliskokouksen jäsenyydestä
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 8 päivänä marraskuuta 2010 klo 13.00Maanantaina 8 päivänä marraskuuta 2010 klo 13.00
Valitsijamiesten puheenjohtajan valinta ja edustajien valiokuntiin sijoittaminen, valitsijamiesten ilmoitus 3/2010
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2011 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 - 2013 (Kirkkohallituksen esitys 8/2010)
Hautaustoimesta perittäviä maksuja koskevien kirkkolain 17 luvun muuttaminen ja kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 §:n 3 momentin kumoaminen (Kirkkohallituksen esitys 9/2010)
Aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustolle koskevien kirkkolain 16 luvun 2 §:n ja 17 b luvun muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 10/2010)
Ahvenanmaan kirkkoherrojen kielitaitovaatimuksia koskevien kirkkojärjestyksen 6 luvun säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 12/2010)
Eron myöntäminen piispa Eero Huoviselle kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko (Kirkkohallituksen esitys 11/2010)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 9 päivänä marraskuuta 2010 klo 12.30Tiistaina 9 päivänä marraskuuta 2010 klo 12.30
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnon yksinkertaistaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 2/2010)
Synnintunnustus- ja synninpäästövaihtoehtojen lisääminen Jumalanpalvelusten kirjaan (Hiippakuntavaltuustoesitys 3/2010)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 10 päivänä marraskuuta 2010 klo 9.15Keskiviikkona 10 päivänä marraskuuta 2010 klo 9.15
Kirkkolain 25 luvun ja kirkkojärjestyksen 23 luvun täydentäminen kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja koskevilla säännöksillä, lakivaliokunnan mietintö 4/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2010 - Ensimmäinen käsittely
Arkkipiispan vaalin muuttaminen ja arkkipiispan viran ja valinnan uudistaminen, lakivaliokunnan mietintö 6/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 9/2008 ja edustaja-aloitteesta 4/2009
Toisen helluntaipäivän palauttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 3/2010 hiippakuntavaltuustoesityksistä 6/2009 ja 7/2009
Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä, yleisvaliokunnan mietintö 4/2010 edustaja-aloitteesta 2/2010
Määräenemmistösäännösten muuttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 5/2010 edustaja-aloitteesta 3/2010
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 10 päivänä marraskuuta 2010 klo 16.00Keskiviikkona 10 päivänä marraskuuta 2010 klo 16.00
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 10 päivänä marraskuuta 2010 klo 18.00Keskiviikkona 10 päivänä marraskuuta 2010 klo 18.00
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2011 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 - 2013 sekä talousarvioaloite 1/2010, talousvaliokunnan mietintö 5/2010 kirkkohallituksen esityksestä 8/2010
Valiokunnan täydentäminen, valitsijamiesten ilmoitus 4/2010
Kirkon ulkosasiain neuvoston jäsenen vaali, valitsijamiesten ehdotus 4/2010
Virsikirjan lisävihkon valmistelun aloittaminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 3/2010 edustaja-aloitteesta 4/2010
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen taloushallintoa koskevien säännösten muuttaminen ja laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle, lakivaliokunnan mietintö 5/2010 kirkkohallituksen esityksestä 3/2010 - Ensimmäinen käsittely
Seurakunnassa toteutettavan aluetyön rakenteiden ja aluetyössä käytettävien nimitysten kokonaisuudistus, hallintovaliokunnan mietintö 4/2010 edustaja-aloitteesta 1/2010
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 11 päivänä marraskuuta 2010 klo 9.15Torstaina 11 päivänä marraskuuta 2010 klo 9.15
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 12 päivänä marraskuuta 2010 klo 9.15Perjantaina 12 päivänä marraskuuta 2010 klo 9.15
Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle, perustevaliokunnan mietintö 4/2010 piispainkokouksen esityksestä 2/2010
Ahvenanmaan kirkkoherrojen kielitaitovaatimuksia koskevien kirkkojärjestyksen 6 luvun säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 7/2010 kirkkohallituksen esityksestä 12/2010 - Ensimmäinen käsittely
Aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustolle koskevien kirkkolain 16 luvun 2 §:n ja 17 b luvun muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 8/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2010 - Ensimmäinen käsittely
Kirkkolain 25 luvun ja kirkkojärjestyksen 23 luvun täydentäminen kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja koskevilla säännöksillä, lakivaliokunnan mietintö 4/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2010 - Toinen käsittely
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen taloushallintoa koskevien säännösten muuttaminen ja laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle, lakivaliokunnan mietintö 5/2010 kirkkohallituksen esityksestä 3/2010 - Toinen käsittely
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 12 päivänä marraskuuta 2010 klo 10.45Perjantaina 12 päivänä marraskuuta 2010 klo 10.45
Ahvenanmaan kirkkoherrojen kielitaitovaatimuksia koskevien kirkkojärjestyksen 6 luvun säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 7/2010 kirkkohallituksen esityksestä 12/2010
Aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustolle koskevien kirkkolain 16 luvun 2 §:n ja 17 b luvun muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 8/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2010 - Toinen käsittely
Hide details for Kevätistuntokausi 2010Kevätistuntokausi 2010
Hide details for Maanantaina 3 päivänä toukokuuta 2010 klo 10.45Maanantaina 3 päivänä toukokuuta 2010 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 3 päivänä toukokuuta 2010 klo 12.45Maanantaina 3 päivänä toukokuuta 2010 klo 12.45
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Eron myöntäminen kirkkoneuvos Risto Junttilalle ja Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä toimivan kirkkoneuvoksen vaali
Eron myöntäminen kirkkoneuvos Risto Cantellille ja Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali
Eron myöntäminen seurakuntaneuvos Leena Valleniukselle Kirkon keskusrahaston tilintarkastajan tehtävästä ja uuden tilintarkastajan vaali
Vanhan testamentin ns. alkukertomusten (1. Moos. 1:1-4:16, 6:1-9:17) viittomakieliset käännökset (Kirkkohallituksen esitys 5/2010)
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 16 ja 17 §:n muuttaminen koskien kummien määrää (Kirkkohallituksen esitys 6/2010)
Kirkkolain 25 luvun ja kirkkojärjestyksen 23 luvun täydentäminen kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja koskevilla säännöksillä (Kirkkohallituksen esitys 1/2010)
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen taloushallintoa koskevien säännösten muuttaminen ja laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle (Kirkkohallituksen esitys 3/2010)
Kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvion 1. muutos (Kirkkohallituksen esitys 4/2010)
Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2009, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi (Kirkkohallituksen esitys 2/2010)
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen (Piispainkokouksen esitys 1/2010)
Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 4 päivänä toukokuuta 2010 klo 12.30Tiistaina 4 päivänä toukokuuta 2010 klo 12.30
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2009 (Kirkkohallituksen esitys 7/2010)
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2009
Apokryfikirjojen tekstiperikooppien lisääminen evankeliumikirjaan (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2010)
Seurakunnassa toteutettavan aluetyön rakenteiden ja aluetyössä käytettävien nimitysten kokonaisuudistus (Edustaja-aloite 1/2010)
Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä (Edustaja-aloite 2/2010)
Määräenemmistösäännösten muuttaminen (Edustaja-aloite 3/2010)
Virsikirjan lisävihkon valmistelun aloittaminen (Edustaja-aloite 4/2010)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 5 päivänä toukokuuta 2010 klo 9.15Keskiviikkona 5 päivänä toukokuuta 2010 klo 9.15
Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 5 päivänä toukokuuta 2010 klo 16.00Keskiviikkona 5 päivänä toukokuuta 2010 klo 16.00
Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2011 talousarvioon (Ilmoitus 1/2010)
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 5 päivänä toukokuuta 2010 klo 18.28Keskiviikkona 5 päivänä toukokuuta 2010 klo 18.28
Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 6 päivänä toukokuuta 2010 klo 9.15Torstaina 6 päivänä toukokuuta 2010 klo 9.15
Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 1/2010
Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2010
Kirkon keskusrahaston tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali, valitsijamiesten ehdotus 3/2010
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 6 päivänä toukokuuta 2010 klo 15.00Torstaina 6 päivänä toukokuuta 2010 klo 15.00
Valiokunnan täydentäminen, valitsijamiesten ilmoitus 2/2010
Parokiaalijärjestelmän kehittäminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2010 edustaja-aloitteesta 8/2008
Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2009
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 7 päivänä toukokuuta 2010 klo 9.15Perjantaina 7 päivänä toukokuuta 2010 klo 9.15
Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 - Ensimmäinen käsittely
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 7 päivänä toukokuuta 2010 klo 13.05Perjantaina 7 päivänä toukokuuta 2010 klo 13.05
Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 - Toinen käsittely
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 16 ja 17 §:n muuttaminen koskien kummien määrää, lakivaliokunnan mietintö 3/2010 kirkkohallituksen esityksestä 6/2010 - Ensimmäinen käsittely
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 4/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2009 - Ensimmäinen käsittely
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen, perustevaliokunnan mietintö 2/2010 piispainkokouksen esityksestä 1/2010 - Ensimmäinen käsittely
Vanhan testamentin niin sanottujen alkukertomusten viittomakieliset käännökset, käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 5/2010 - Ensimmäinen käsittely
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset sekä kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009, yleisvaliokunnan mietintö 2/2010
Kirkkohallituksen toimintakertomus, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tasekirja, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2009, talousvaliokunnan mietintö 1/2010
Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminta vuonna 2009, talousvaliokunnan mietintö 2/2010
Rovastikuntajaon ja lääninrovastin viran uudistaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2009
Mediatutkimuksen tekeminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2010 edustaja-aloitteesta 8/2009
Apokryfikirjojen tekstiperikooppien lisääminen Evankeliumikirjaan, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2010
Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan välillä, perustevaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 8/2009
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja järjestelytoimikunnan koko (KJ 13:7), hallintovaliokunnan mietintö 3/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 6/2008
Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2010 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 1/2010
Kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvion 1. muutos, talousvaliokunnan mietintö 3/2010 kirkkohallituksen esityksestä 4/2010
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2009, perustevaliokunnan mietintö 3/2010 kirkkohallituksen esityksestä 7/2010
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 7 päivänä toukokuuta 2010 klo 16.05Perjantaina 7 päivänä toukokuuta 2010 klo 16.05
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 16 ja 17 §:n muuttaminen koskien kummien määrää, lakivaliokunnan mietintö 3/2010 kirkkohallituksen esityksestä 6/2010
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 4/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2009
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen, perustevaliokunnan mietintö 2/2010 piispainkokouksen esityksestä 1/2010 - Toinen käsittely
Vanhan testamentin niin sanottujen alkukertomusten viittomakieliset käännökset, käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 5/2010
Hide details for 20092009
Hide details for Syysistuntokausi 2009Syysistuntokausi 2009
Hide details for Maanantaina 2 päivänä marraskuuta 2009 klo 10.45Maanantaina 2 päivänä marraskuuta 2009 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Eron myöntäminen kirkkoneuvos Pekka Huokunalle kirkolliskokouksen jäsenyydestä
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Ilmoitus lakivaliokunnan toisesta sihteeristä
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 2 päivänä marraskuuta 2009 klo 12.45Maanantaina 2 päivänä marraskuuta 2009 klo 12.45
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010 - 2012 (Kirkkohallituksen esitys 7/2009)
Eron myöntäminen suurlähettiläs Laura Kakolle Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali
Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2010 - 2013
Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan välillä (Kirkkohallituksen esitys 8/2009)
Kirkkolain 24 luvun muutoksenhakusäännösten tarkistaminen (Kirkkohallituksen esitys 9/2009)
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 10/2009)
Ruotsinpyhtään seurakunnan siirtäminen Mikkelin hiippakunnasta Helsingin hiippakuntaan (Kirkkohallituksen esitys 11/2009)
Toisen helluntaipäivän palauttaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 6/2009)
Toisen helluntaipäivän palauttaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 7/2009)
Ilmoitus käsikirjavaliokunnan puheenjohtajasta
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2009 klo 13.00Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2009 klo 13.00
Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
- Ensimmäinen käsittely
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2009 klo 9.15Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2009 klo 9.15
Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
- Jatkettu ensimmäinen käsittely
Lakivaliokunnan mietintö 3/2009 kirkkohallituksen esityksestä 2/2009, joka koskee kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistamista
Yleisvaliokunnan mietintö 6/2009 edustaja-aloitteesta 6/2009, joka koskee nuorten osallisuuden vahvistamista kirkossamme
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2009 klo 16.00Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2009 klo 16.00
Kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2009 klo 18.00Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2009 klo 18.00
Lakivaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 4/2009, joka koskee kirkon vaalijärjestyksen muuttamista seurakuntavaalien äänestyslipun väriä ja ennakkoäänten laskentaa koskevien säännösten osalta
- Ensimmäinen käsittely
Perustevaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksestä 6/2009, joka koskee Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomusta vuodelta 2008
Perustevaliokunnan mietintö 2/2009 hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2009 ja edustaja-aloitteesta 7/2009, jotka koskevat kummien vähimmäismäärän muuttamista
Yleisvaliokunnan mietintö 7/2009 edustaja-aloitteesta 3/2009, joka koskee kirkon kehitysvammaistyön tukemista ja saavutettavuuden edistämistä seurakuntatyössä
Yleisvaliokunnan mietintö 8/2009 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2009, joka koskee oikeutta tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle
Yleisvaliokunnan mietintö 9/2009 hiippakuntavaltuustoesityksestä 4/2009, joka koskee tilastotyötä seurakunnissa
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2009 klo 9.15Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2009 klo 9.15
Valtakirjan tarkastaminen
Talousvaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 7/2009, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2010-2012, sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2009
Valitsijamiesten ehdotus 5/2009 kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenen vaalia varten
Valitsijamiesten ehdotus 6/2009 kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalia varten
Valitsijamiesten ehdotus 4/2009 Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia varten
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2009 klo 15.00Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2009 klo 15.00
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
- Toinen käsittely
Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2009 klo 9.15Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2009 klo 9.15
Hallintovaliokunnan mietintö 3/2009 hiippakuntavaltuustoesityksestä 5/2009, joka koskee Ahvenanmaan kirkkoherrojen ja muiden seurakunnan työntekijöiden suomen kielen taidon vaatimusta
Yleisvaliokunnan mietintö 10/2009 edustaja-aloitteesta 2/2009, joka koskee komitean asettamista analysoimaan kirkon toimintaympäristöä ja sen muutoksia sekä hahmottamaan tarpeellisia uudistamistoimenpiteitä
Yleisvaliokunnan mietintö 11/2009 edustaja-aloitteesta 5/2009, joka koskee lapsen oikeuksia ja lapsivaikutusten arviointia kirkossamme
Lakivaliokunnan mietintö 5/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2009, joka koskee kirkkolain 24 luvun muutoksenhakusäännösten tarkistamista
- Ensimmäinen käsittely
Hallintovaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 11/2009, joka koskee Ruotsinpyhtään seurakunnan siirtämistä Mikkelin hiippakunnasta Helsingin hiippakuntaan
Yleisvaliokunnan mietintö 12/2009 edustaja-aloitteesta 1/2009, joka koskee kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointia
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2009 klo 10.30Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2009 klo 10.30
[Replication or Save Conflict]
Hide details for Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2009 klo 11.15Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2009 klo 11.15
Lakivaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 4/2009,
joka koskee kirkon vaalijärjestyksen muuttamista seurakuntavaalien äänestyslipun väriä ja ennakkoäänten laskentaa koskevien säännösten osalta
- Toinen käsittely
Lakivaliokunnan mietintö 5/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2009, joka koskee kirkkolain 24 luvun muutoksenhakusäännösten tarkistamista
Istuntokauden päättäminen
Hide details for Kevätistuntokausi 2009Kevätistuntokausi 2009
Hide details for Maanantaina 4 päivänä toukokuuta 2009 klo 10.45Maanantaina 4 päivänä toukokuuta 2009 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 4 päivänä toukokuuta 2009 klo 13.00Maanantaina 4 päivänä toukokuuta 2009 klo 13.00
Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2009)
Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen (Kirkkohallituksen esitys 2/2009)
Evankeliumikirjan viittomakieliset käännökset (Kirkkohallituksen esitys 3/2009)
Kirkon vaalijärjestyksen muuttaminen seurakuntavaalien äänestyslipun väriä ja ennakkoäänten laskentaa koskevien säännösten osalta (Kirkkohallituksen esitys 4/2009)
Hallituksen esitys Eduskunnalle viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (Kirkkohallituksen esitys 5/2009)
Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2008 (Kirkkohallituksen esitys 6/2009)
Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali (Vaali 1/2009)
Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen vaali (Vaali 2/2009)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2009 klo 9.15Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2009 klo 9.15
Kertomus kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2008 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
- Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2008 (Toimintakertomus 1/2009)
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2008 (Toimintakertomus 2/2009)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2009 klo 10.35Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2009 klo 10.35
Oikeus tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle (KL 17 b:1) (Hiippakuntavaltuuston esitys 1/2009)
Rovastikuntajaon ja lääninrovastin viran uudistaminen (Hiippakuntavaltuuston esitys 2/2009)
Kummien vähimmäismäärän muuttaminen (KJ 2:17,1) (Hiippakuntavaltuuston esitys 3/2009)
Tilastotyö seurakunnissa (Hiippakuntavaltuuston esitys 4/2009)
Ahvenanmaan kirkkoherrojen ja muiden seurakunnan työntekijöiden suomen kielen taidon vaatimus (Hiippakuntavaltuuston esitys 5/2009)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2009 klo 9.15Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2009 klo 9.15
Kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointi (Edustaja-aloite 1/2009)
Komitean asettaminen analysoimaan kirkon toimintaympäristöä ja sen muutoksia sekä hahmottamaan tarpeellisia uudistamistoimenpiteitä (Edustaja-aloite 2/2009)
Kirkon kehitysvammaistyön tukeminen ja saavutettavuuden edistäminen seurakuntatyössä (Edustaja-aloite 3/2009)
Arkkipiispan viran ja valinnan uudistaminen (Edustaja-aloite 4/2009)
Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten arviointi kirkossamme (Edustaja-aloite 5/2009)
Nuorten osallisuuden vahvistaminen kirkossamme (Edustaja-aloite 6/2009)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2009 klo 15.30Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2009 klo 15.30
Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvioon (Ilmoitus kirkolliskokoukselle 1/2009)
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2009 klo 9.15Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2009 klo 9.15
Valitsijamiesten ehdotus 1/2009 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
Kirkkohallituksen pappisjäsenen vaali
Valitsijamiesten ehdotus 2/2009 Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenen vaalia varten
Kaste ja kummien määrä (KJ 2:17) (Edustaja-aloite 7/2009)
Mediatutkimuksen tekeminen (Edustaja-aloite 8/2009)
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2009 klo 18.00Torstaina 7 päivänä toukokuuta 2009 klo 18.00
Kansliavaliokunnan mietintö 1/2009 kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2009 maksettavista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista
Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
Yleisvaliokunnan mietintö 1/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 7/2008, joka koskee kappalaisen viran kelpoisuussäännöksen tarkistamista
Yleisvaliokunnan mietintö 2/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2008, joka koskee kirkollisten vaalien ajankohtaan ja ääntenlaskentaan liittyviä muutoksia
Yleisvaliokunnan mietintö 3/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 8/2008, joka koskee ennakkoäänestysmahdollisuuden laajentamista eräissä kirkollisissa vaaleissa
Yleisvaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 6/2008, joka koskee kirkon nelivuotiskertomusta vuosilta 2004-2007
Hallintovaliokunnan mietintö 1/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2008, joka koskee seurakunta-nimen ja alueseurakunta-nimen käytön eroa
Lakivaliokunnan pyyntö saada lupa ottaa toinen sihteeri (Muut käsiteltävät asiat 1/2009)
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2009 klo 9.15Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2009 klo 9.15
Yleisvaliokunnan mietintö 5/2009 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista sekä kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2008
Talousvaliokunnan mietintö 1/2009 Kirkkohallituksen toimintakertomuksesta, Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksestä ja tasekirjasta, tilintarkastuskertomuksesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2008
Talousvaliokunnan mietintö 2/2009 Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2008
Talousvaliokunnan mietintö 3/2009 kirkkohallituksen esityksestä 5/2009 hallituksen esityksestä Eduskunnalle viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Valitsijamiesten ehdotus 3/2009 kirkkohallituksen määräaikaisen jäsenen valitsemiseksi
Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2009, kirkkohallituksen esityksestä 3/2009, joka koskee evankeliumikirjan viittomakielisiä käännöksiä - Toinen käsittely
Lakivaliokunnan mietintö 1a/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista - Jatkettu ensimmäinen käsittely
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2009 klo 11.45Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 2009 klo 11.45
Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 ja 1a/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista - Toinen käsittely
Istuntokauden päätös
Hide details for 20082008
Hide details for Syysistuntokausi 2008Syysistuntokausi 2008
Hide details for Maanantaina 3 päivänä marraskuuta 2008 klo 10.45Maanantaina 3 päivänä marraskuuta 2008 klo 10.45
Istuntokauden avaus
Valtakirjojen tarkastaminen
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Maanantaina 3 päivänä marraskuuta 2008 klo 13.00Maanantaina 3 päivänä marraskuuta 2008 klo 13.00
Valiokuntien jäsenten vaali
Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
Täydennys kirkkohallituksen esitykseen 1/2008, kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1a/2008)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 4 päivänä marraskuuta 2008 klo 9.15Tiistaina 4 päivänä marraskuuta 2008 klo 9.15
Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2004-2007
Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (Kirkkohallituksen esitys 6/2008)
Messun ja kirkollisten toimitusten viittomakieliset käännökset (Kirkkohallituksen esitys 7/2008)
Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 8/2008)
Seurakunta-nimen ja alueseurakunta-nimen käytön ero (Hiippakuntavaltuuston esitys 3/2008)
Kirkkoneuvoston päätösvallan delegointisäännöksen tarkistaminen (KL 10:4) (Hiippakuntavaltuuston esitys 4/2008)
Kirkollisten vaalien ajankohtaan ja ääntenlaskentaan liittyvät muutokset (Hiippakuntavaltuuston esitys 5/2008)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 5 päivänä marraskuuta 2008 klo 9.15Keskiviikkona 5 päivänä marraskuuta 2008 klo 9.15
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja järjestelytoimikunnan koko (KJ 13:7) (Hiippakuntavaltuuston esitys 6/2008)
Kappalaisen viran kelpoisuussäännöksen tarkistaminen (KJ 6:18) (Hiippakuntavaltuuston esitys 7/2008)
Ennakkoäänestysmahdollisuuden laajentaminen eräissä kirkollisissa vaaleissa (Hiippakuntavaltuuston esitys 8/2008)
Arkkipiispan vaalin muuttaminen (Hiippakuntavaltuuston esitys 9/2008)
Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 5/2008)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 5 päivänä marraskuuta 2008 klo 15.30Keskiviikkona 5 päivänä marraskuuta 2008 klo 15.30
Kirkkohallituksen kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 6 päivänä marraskuuta 2008 klo 9.15Torstaina 6 päivänä marraskuuta 2008 klo 9.15
Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011, sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 6 päivänä marraskuuta 2008 klo 15.00Torstaina 6 päivänä marraskuuta 2008 klo 15.00
Kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 9/2008)
Yleisvaliokunnan mietintö 4/2008 edustaja-aloitteesta 10/2008, joka koskee hiippakuntavaltuuston toiminta-aikaan liittyvän epäjohdonmukaisuuden korjaamista
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 7 päivänä marraskuuta 2008 klo 9.15Perjantaina 7 päivänä marraskuuta 2008 klo 9.15
Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2008 edustaja-aloitteesta 1/2008, joka koskee virsikirjan julkaisemista ilman liitteitä, jotka koskevat jumalanpalvelusta ja kirkollisten toimitusten sisältöä
Yleisvaliokunnan mietintö 3/2008 edustaja-aloitteesta 5/2008, joka koskee parisuhteisiin ja perhe-elämään liittyvän opastuksen lisäämistä ja monipuolistamista rippikoulutyössä
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 7 päivänä marraskuuta 2008 klo 10.35Perjantaina 7 päivänä marraskuuta 2008 klo 10.35
Hallintovaliokunnan mietintö 1/2008 edustaja-aloitteesta 7/2008, joka koskee tulevaisuusvaliokunnan perustamista kirkolliskokoukseen ja talousvaliokunnan tehtävien muutosta
Talousvaliokunnan mietintö 4/2008 kirkkohallituksen esityksestä 8/2008, joka koskee Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muuttamista
Yleisvaliokunnan mietintö 5/2008 hiippakuntavaltuuston esityksestä 2/2008, joka koskee seurakuntavaalin kehittämistä
Yleisvaliokunnan mietintö 6/2008 edustaja-aloitteesta 6/2008, joka koskee vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttamista kirkolliseen työhön otossa
Lakivaliokunnan mietintö 1/2008 kirkkohallituksen esityksestä 3/2008, joka koskee kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän edellyttämiä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutoksia
Käsikirjavaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 7/2008, joka koskee messun ja kirkollisten toimitusten viittomakielisiä käännöksiä
Istuntokauden päättäminen
Hide details for Kevätistuntokausi 2008Kevätistuntokausi 2008
Hide details for Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2008 klo 11.45Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2008 klo 11.45
Vaalikauden avaus
Tervehdys tasavallan presidentille
Pöytäkirjan väliaikaiset tarkastajat
Kirkolliskokouksen sihteeri sekä väliaikainen notaari ja tulkki
Hide details for Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2008 klo 13.30Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2008 klo 13.30
Ilmoitus valtakirjojen tarkastuksen tuloksesta
Kirkolliskokouksen kokoontumispaikka
Kirkolliskokouksen työjärjestys
Valitsijamiespaikkojen jako vaalikaudella 2008-2012 (Kirkkohallituksen kirje 2/2008)
Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2008 - 30.4.2012
Toisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2008 - 30.4.2012
Valitsijamiesten ja heidän varamiestensä vaali kaudeksi 1.5.2008 - 30.4.2012
Hide details for Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2008 klo 18.00Maanantaina 5 päivänä toukokuuta 2008 klo 18.00
Pysyvien valiokuntien jäsenmäärien vahvistaminen (Puheenjohtajiston ehdotus 1/2008)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 6 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.00Tiistaina 6 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.00
Ilmoitus valitsijamiesten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinnasta (Valitsijamiesten ilmoitus 1/2008)
Ilmoitus valiokuntien jäsenten vaalista ja kokoonkutsujista (Valitsijamiesten ilmoitus 2/2008)
Pöydällepanoja
Hide details for Tiistaina 6 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.45Tiistaina 6 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.45
Ilmoitukset valiokuntien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja sihteereistä
Kanttorinviran kelpoisuus (Piispainkokouksen esitys 1/2008)
Kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2008)
Kirkolliskokouksen lainoppineet asiantuntijat vuosiksi 2008-2012 (Kirkkohallituksen esitys 2/2008)
Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän edellyttämät kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset (Kirkkohallituksen esitys 3/2008)
Kirkon keskusrahaston tilintarkastajien valinta vuosiksi 2008-2011 (Kirkkohallituksen kirje 1/2008)
Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2009 talousarvioon (Ilmoitus kirkolliskokoukselle 1/2008)
Yhden vaalin järjestelmään siirtyminen seurakuntayhtymissä (Hiippakuntavaltuuston esitys 1/2008)
Seurakuntavaalin kehittäminen (Hiippakuntavaltuuston esitys 2/2008)
Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien sekä notaarin ja tulkin valinnasta
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.00Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.00
Valitsijamiesten ehdotus kirkolliskokouksen lainoppineista asiantuntijoista vuosiksi 2008-2012 (Valitsijamiesten ehdotus 1/2008)
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset vuodelta 2007 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen (Toimintakertomus 1/2008)
Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2007 (Toimintakertomus 2/2008)
Pöydällepanoja
Hide details for Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2008 klo 14.35Keskiviikkona 7 päivänä toukokuuta 2008 klo 14.35
Kirkkohallituksen jäsenten vaali (Hiippakuntavaltuustojen ehdotukset 1/2008)
Virsikirjan julkaiseminen ilman liitteitä, jotka koskevat jumalanpalvelusta ja kirkollisten toimitusten sisältöä (Edustaja-aloite 1/2008)
Kirkolliskokouksen kehittäminen aktiiviseksi vaikuttajaksi arvokeskustelussa (Edustaja-aloite 2/2008)
Museoviraston asema kirkollisten rakennusten suojelemisessa Ahvenanmaalla (Edustaja-aloite 3/2008)
Herran siunauksen sanamuodon palauttaminen alkuperäiseen muotoonsa jumalanpalvelusten yhteydessä (Edustaja-aloite 4/2008)
Parisuhteisiin ja perhe-elämään liittyvän opastuksen lisääminen ja monipuolistaminen rippikoulutyössä (Edustaja-aloite 5/2008)
Pöydällepanoja
Hide details for Torstaina 8 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.00Torstaina 8 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.00
Vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttaminen kirkolliseen työhön otossa (Edustaja-aloite 6/2008)
Tulevaisuusvaliokunta kirkolliskokoukseen ja talousvaliokunnan tehtävien muutos (Edustaja-aloite 7/2008)
Parokiaalijärjestelmän kehittäminen (Edustaja-aloite 8/2008)
Seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittäminen (Edustaja-aloite 9/2008)
Hiippakuntavaltuuston toiminta-aikaan liittyvän epäjohdonmukaisuuden korjaaminen (Edustaja-aloite 10/2008)
Valitsijamiesten ehdotus 3/2008 Kirkkohallituksen määräaikaisten jäsenten valitsemiseksi
Hide details for Torstaina 8 päivänä toukokuuta 2008 klo 16.42Torstaina 8 päivänä toukokuuta 2008 klo 16.42
Kansliavaliokunnan mietintö 1/2008 kirkolliskokouksen toimikaudella 2008-2012 maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteista
Kansliavaliokunnan mietintö 2/2008 kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2008 maksettavista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista
Kirkolliskokouksen työjärjestys (Puhemiesneuvoston esitys 1/2008)
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.00Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2008 klo 9.00
Kirkkohallituksen kyselytunti
Pöydällepanoja
Hide details for Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2008 klo 10.55Perjantaina 9 päivänä toukokuuta 2008 klo 10.55
Valitsijamiesten ehdotus 2/2008 Kirkon keskusrahaston tilintarkastajien valinnasta
Talousvaliokunnan mietintö 1/2008 kirkkohallituksen toimintakertomuksesta, Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksestä ja tasekirjasta sekä tilintarkastuskertomuksesta (sisältää esityksen vastuuvapauden myöntämisestä) vuodelta 2007
Yleisvaliokunnan mietintö 2/2008 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista ja kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2007
Talousvaliokunnan mietintö 2/2008 Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2007
Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2008 edustaja-aloitteesta 4/2008, joka koskee Herran siunauksen sanamuodon palauttamista alkuperäiseen muotoonsa jumalanpalvelusten yhteydessä
Perustevaliokunnan mietintö 1/2008 edustaja-aloitteesta 2/2008, joka koskee kirkolliskokouksen kehittämistä aktiiviseksi toimijaksi arvokeskustelussa
Yleisvaliokunnan mietintö 1/2008 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2008, joka koskee yhden vaalin järjestelmään siirtymistä seurakuntayhtymissä
Istuntokauden päättäminen
Show details for 20072007
Laajenna Supista