Puheenvuorot istuntokausittain 2005-2016

Laajenna Supista


Show details for Syysistuntokausi 2016Syysistuntokausi 2016
Hide details for Kevätistuntokausi 2016Kevätistuntokausi 2016
Show details for maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 11:45maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 11:45
Show details for maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 13:30maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 13:30
Show details for maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 18:00maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 18:00
Show details for tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Show details for tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:45tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:45
Show details for keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Show details for keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 15:30keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 15:30
Show details for torstaina 12 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00torstaina 12 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Hide details for torstaina 12 toukokuuta 2016 klo 14:30torstaina 12 toukokuuta 2016 klo 14:30
Show details for Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
Show details for Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2016 ja kevätistuntokauden 2017 ajankohdat (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2016 ja kevätistuntokauden 2017 ajankohdat (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2016)
Show details for Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 2Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 2/2016
Show details for Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen, Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 4/2016 - Ensimmäinen käsittely
Show details for Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolKirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2016-2019 toimikautta vastaavalle ajalle, talousvaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen kirjeestä 3/2016
Show details for Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015, talousvaliokunnan mietintö 2/2016Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015, talousvaliokunnan mietintö 2/2016
Show details for Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahastKirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015, talousvaliokunnan mietintö 3/2016
Show details for Kirkolliskokouksen toimikaudella maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavalioKirkolliskokouksen toimikaudella maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016
Show details for Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2016 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokKirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2016 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 2/2016
Show details for Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnastaIlmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Show details for Perjantaina 13 toukokuuta 2016 klo 9:15Perjantaina 13 toukokuuta 2016 klo 9:15
Show details for Syysistuntokausi 2015Syysistuntokausi 2015
Show details for Kevätistuntokausi 2015Kevätistuntokausi 2015
Show details for Syysistuntokausi 2014Syysistuntokausi 2014
Show details for Kevätistuntokausi 2014Kevätistuntokausi 2014
Show details for Syysistuntokausi 2013Syysistuntokausi 2013
Show details for Kevätistuntokausi 2013Kevätistuntokausi 2013
Show details for Syysistuntokausi 2012Syysistuntokausi 2012
Show details for Kevätistuntokausi 2012Kevätistuntokausi 2012
Show details for Syysistuntokausi 2011Syysistuntokausi 2011
Show details for Kevätistuntokausi 2011Kevätistuntokausi 2011
Show details for Syysistuntokausi 2010Syysistuntokausi 2010
Show details for Kevätistuntokausi 2010Kevätistuntokausi 2010
Show details for Syysistuntokausi 2009Syysistuntokausi 2009
Show details for Kevätistuntokausi 2009Kevätistuntokausi 2009
Show details for Syysistuntokausi 2008Syysistuntokausi 2008
Show details for Kevätistuntokausi 2008Kevätistuntokausi 2008
Show details for Syysistuntokausi 2007Syysistuntokausi 2007
Show details for Kevätistuntokausi 2007Kevätistuntokausi 2007
Show details for Syysistuntokausi 2006Syysistuntokausi 2006
Show details for Kevätistuntokausi 2006Kevätistuntokausi 2006
Show details for Syysistuntokausi 2005Syysistuntokausi 2005
Show details for Kevätistuntokausi 2005Kevätistuntokausi 2005
Laajenna Supista