Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous
Kyrkomötet i den evangelisk-lutherska kyrkan i FinlandKirkolliskokous on kirkon ylin päättävä toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita.
Tässä arkistossa on materiaalia vuodesta 2005-2017. Uudempaa materiaalia löytyy sivun Kirkolliskokouksen asiakirjat alta.

Tämä verkkosivusto sisältää materiaalia, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019, jolloin saavutettavuusvaatimuksia ei sovelleta.


Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ. Mötet behandlar ärenden som angår kyrkans lära och arbete och kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi.
I detta arkiv finns material från åren 2005-2017. Nyare material finns under sidan Kyrkomötets dokument

Denna webbsida innehåller material som är arkiverat före 23.9.2019. Digital tillgänglighet tillämpas inte på detta innehåll.