Puheenvuorot istuntokausittain 2005-2016

Laajenna Supista


Hide details for Syysistuntokausi 2016Syysistuntokausi 2016
Hide details for tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2016 klo 10.00tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2016 klo 10.00
Hide details for Istuntokauden avausIstuntokauden avaus
Mäkinen Kari
Hide details for Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnastaIlmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Orsila Markku
Hide details for tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2016 klo 10.30tiistaina 8 päivänä marraskuuta 2016 klo 10.30
Hide details for Lääninrovastin valintavatan muuttaminen  (Piispainkokouksen esitys 1/2016)Lääninrovastin valintavatan muuttaminen (Piispainkokouksen esitys 1/2016)
Kemppainen Jari
Tanska Juha
Luoma Tapio
Salo Kalervo
Palmunen Lauri
Hide details for Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjeMuiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (Piispainkokouksen esitys 2/2016)
Vikström Björn
Åstrand Bo-Göran
Himanka Mikko A.
Auvinen Ville
Juntunen Sammeli
Koskenniemi Erkki
Hide details for Muiden kristillisten kirkojen pappien saarnaamismahdollisuutta koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksMuiden kristillisten kirkojen pappien saarnaamismahdollisuutta koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (Piispainkokouksen esitys 3/2016)
Vikström Björn
Hide details for Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (KirkkohaKirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (Kirkkohallituksen esitys 5/2016)
Keskitalo Jukka
Rantanen Leena
Sariola Heikki
Perälä Matti
Repo Matti
Häkkinen Seppo
Rantala Tapani
Steffansson Rolf
Jääskeläinen Jouko
Niiranen Pekka
Korolainen Katri
Keskitalo Jukka
Juntunen Sammeli
Antturi Arto
Vikström Björn
Pihlaja Pirjo
Vikström Björn
Auvinen Ville
Puhalainen Erkki
Turtiainen Jouni
Hiilamo Kirsi
Simojoki Pekka
Rinne Riku
Huokuna Pekka
Saine Harri
Pelkonen Heikki
Kosonen Pekka
Simojoki Pekka
Hide details for Kirkon eläkerahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (KirkkohalKirkon eläkerahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (Kirkkohallituksen esitys 6/2016)
Rantanen Leena
Hide details for Lausunto esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunLausunto esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta (Kirkkohallituksen esitys 8/2016)
Jääskeläinen Jouko
Hide details for Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012–2015 (Kirkkohallituksen esitys 7/2016)Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012–2015 (Kirkkohallituksen esitys 7/2016)
Keskitalo Jukka
Perälä Matti
Juntunen Sammeli
Antturi Arto
Weuro Jaakko
Auvinen Ville
Hide details for Kirkon tulevaisuuskomitean mietintöKirkon tulevaisuuskomitean mietintö
Savela Antti
Häkkinen Seppo
Koskelo Aimo
Niemelä Pauli
Himanka Mikko A.
Ojala Sami
Antturi Arto
Jääskeläinen Jouko
Hide details for keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.00keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.00
Hide details for Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnArkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2016 kirkkohallituksen esityksestä 1/2016 - Ensimmäinen käsittely
Savela Antti
Repo Matti
Palmunen Lauri
Kruus Tuija
Kaisanlahti Janne
Korolainen Katri
Hide details for Rippikoululaisen osallistuminen rippikouluryhmässään ehtoolliseen myös muuten kuin seurakunnan yhteisessä jumaRippikoululaisen osallistuminen rippikouluryhmässään ehtoolliseen myös muuten kuin seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa (Hiippakuntavaltuustoesitys 4/2016)
Häkkinen Seppo
Hide details for Seurakuntapastorin virantäytön muutoksenhakukiellon kumoaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 5/2016)Seurakuntapastorin virantäytön muutoksenhakukiellon kumoaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 5/2016)
Häkkinen Seppo
Hide details for Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuuKirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Väistö Eevi
Parpala Marianna
Jalava Markku
Kaisanlahti Janne
Auvinen Ville
Pelkonen Heikki
Weuro Jaakko
Kemppainen Jari
Niiranen Pekka
Hide details for keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2016 klo 15.00keskiviikkona 9 päivänä marraskuuta 2016 klo 15.00
Hide details for KyselytuntiKyselytunti
Reinikainen Tiina
Keskitalo Jukka
Orsila Markku
Keskitalo Jukka
Linnoinen Päivi
Keskitalo Jukka
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Keskitalo Jukka
Perälä Matti
Piekkala Vuokko
Pelkonen Heikki
Piekkala Vuokko
Korhonen Johanna
Kääriäinen Kimmo
Räsänen Niilo
Korhonen Johanna
Perälä Matti
Pihlaja Pirjo
Weuro Jaakko
Piekkala Vuokko
Kaisanlahti Janne
Pesonen Tuomo
Korolainen Katri
Komulainen Jyri
Himanka Mikko A.
Keskitalo Jukka
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Huokuna Pekka
Mäkinen Kari
Aula Maria Kaisa
Keskitalo Jukka
Rajala Pertti
Steffansson Rolf
Kääriäinen Kimmo
Simojoki Pekka
Kääriäinen Kimmo
Hide details for Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
Mäkinen Kari
Pihlaja Pirjo
Huokuna Pekka
Perälä Matti
Hiilamo Kirsi
Paalanne Helena
Salo Kalervo
Tuori Risto
Hallamaa Jaana
Räsänen Niilo
Taskila Matti
Hahtola Eeva-Riitta
Okkonen Tuula
Rantala Tapani
Ylä-Autio Ilmari
Ylä-Autio Ilmari
Jääskeläinen Jouko
Himanka Mikko A.
Ruusukallio Ulla
Tuori Risto
Askola Irja
Pöyhönen Ilkka
Salomäki Matti
Kruus Tuija
Koskenniemi Erkki
Weuro Jaakko
Auvinen Ville
Jolkkonen Jari
Harvala Jukka
Linnoinen Päivi
Niiranen Pekka
Korhonen Johanna
Hautala Jukka
Palmu Pasi
Orsila Markku
Saine Harri
Toiviainen Marjaana
Antturi Arto
Tanska Juha
Juntunen Sammeli
Kaisanlahti Janne
Steffansson Rolf
Ketonen Matti
Silfverhuth Olli-Pekka
Nummela Leif
Niemelä Pauli
Vikström Björn
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Kosonen Pekka
Lipponen Varpu
Simojoki Pekka
Puhalainen Erkki
Karppinen Hannele
Karttunen Elina
Rasimus Risto
Halonen Reino
Orsila Markku
Korhonen Johanna
Saine Harri
Orsila Markku
Niiranen Pekka
Orsila Markku
Hide details for torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.00torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.00
Hide details for Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, talousvaKirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, talousvaliokunnan mietintö 4/2016 kirkkohallituksen esityksestä 5/2016 ja talousarvioaloitteista 1/2016 ja 2/2016
Tähtinen Tapio
Perälä Matti
Häkkinen Seppo
Tähtinen Tapio
Weuro Jaakko
Tähtinen Tapio
Simojoki Pekka
Rinne Riku
Kääriäinen Kimmo
Simojoki Pekka
Salmi Samuel
Rinne Riku
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Hide details for Kirkon eläkerahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, talousvalKirkon eläkerahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019, talousvaliokunnan mietintö 5/2016 kirkkohallituksen esityksestä 6/2016
Tähtinen Tapio
Hide details for Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuuKirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Turtiainen Jouni
Palmunen Lauri
Harvala Jukka
Reinikainen Tiina
Karttunen Elina
Räsänen Niilo
Taskila Matti
Sorvari Heikki
Ylinen Jouko
Mäkinen Aulikki
Luoma Tapio
Ansaharju Aulis
Vikström Björn
Särkiö Pekka
Lipponen Varpu
Hide details for torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 14.30torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 14.30
Hide details for Lääninrovastin valintatavan muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2016, piispainkokouksen esityksestä 1/2016Lääninrovastin valintatavan muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2016, piispainkokouksen esityksestä 1/2016 - Ensimmäinen käsittely
Savela Antti
Hide details for Seurakunnan luottamustehtävässä toimivan henkilön jäsenyyden säilyminen vaalikauden loppuun, yleisvaliokunnan Seurakunnan luottamustehtävässä toimivan henkilön jäsenyyden säilyminen vaalikauden loppuun, yleisvaliokunnan mietintö 2/2016 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2016
Korhonen Johanna
Weuro Jaakko
Kaisanlahti Janne
Palmunen Lauri
Korolainen Katri
Kemppainen Jari
Tuori Risto
Weuro Jaakko
Koskenniemi Erkki
Weuro Jaakko
Korolainen Katri
Hide details for Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloittSelvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloitteesta 3/2016
Korhonen Johanna
Määttänen Annika
Hiilamo Kirsi
Ylä-Autio Ilmari
Tuori Risto
Korhonen Johanna
Kaskinen Anna-Mari
Vikström Björn
Niiranen Pekka
Leppiniemi Jarmo
Mäkinen Kari
Korhonen Johanna
Hiilamo Kirsi
Kemppainen Jari
Orsila Markku
Auvinen Ville
Westerlund Åsa
Jolkkonen Jari
Korhonen Johanna
Turtiainen Jouni
Korhonen Johanna
Linnoinen Päivi
Rantala Tapani
Ylinen Jouko
Weuro Jaakko
Puhalainen Erkki
Ansaharju Aulis
Ketonen Matti
Pöyhönen Ilkka
Jääskeläinen Jouko
Karttunen Elina
Niemelä Pauli
Saine Harri
Orsila Markku
Hiilamo Kirsi
Westerlund Åsa
Hide details for torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 18.00torstaina 10 päivänä marraskuuta 2016 klo 18.00
Hide details for Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen ja Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettSeurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen ja Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo, yleisvaliokunnan mietintö 4/2016 edustaja-aloitteesta 1/2016 ja hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2016
Korhonen Johanna
Juntunen Sammeli
Pelkonen Heikki
Hide details for Lausunto esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunLausunto esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta, talousvaliokunnan mietintö 6/2016 kirkkohallituksen esityksestä 8/2016
Tähtinen Tapio
Leppänen Johannes
Jääskeläinen Jouko
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Tähtinen Tapio
Hide details for Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuuKirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Kaskinen Anna-Mari
Lumijärvi Johanna
Ketonen Matti
Koskenniemi Erkki
Gammals Bror
Westerlund Åsa
Aakula Kari
Hahtola Eeva-Riitta
Okkonen Tuula
Auvinen Ville
Åstrand Bo-Göran
Korolainen Katri
Puhalainen Erkki
Hautala Jukka
Hide details for Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuuKirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Sariola Heikki
Simojoki Pekka
Steffansson Rolf
Juntunen Sammeli
Mäkinen Aulikki
Hide details for perjantaina 11 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.15perjantaina 11 päivänä marraskuuta 2016 klo 9.15
Hide details for Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjeMuiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun, perustevaliokunnan mietintö 1/2016 piispainkokouksen esityksestä 2/2016 - Ensimmäinen käsittely
Repo Matti
Hide details for Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjeMuiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun, perustevaliokunnan mietintö 1/2016 piispainkokouksen esityksestä 2/2016 - Ensimmäinen käsittely
Häkkinen Seppo
Ruusukallio Ulla
Jolkkonen Jari
Hide details for Seurakuntapastorin virantäytön muutoksenhakukiellon kumoaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2016 hiippakuntSeurakuntapastorin virantäytön muutoksenhakukiellon kumoaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2016 hiippakuntavaltuustoesityksestä 5/2016
Luoma Tapio
Hide details for Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus, yleisvaliokunnan mietintö 5/2016 edustaja-alKirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus, yleisvaliokunnan mietintö 5/2016 edustaja-aloitteesta 2/2016
Korhonen Johanna
Auvinen Ville
Korhonen Johanna
Steffansson Rolf
Lehmuskallio Paula
Jääskeläinen Jouko
Juntunen Sammeli
Himanka Mikko A.
Hide details for perjantaina 11 päivänä marraskuuta klo 10.10perjantaina 11 päivänä marraskuuta klo 10.10
Hide details for Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnArkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2016 kirkkohallituksen esityksestä 1/2016 - Toinen käsittely
Kuikka Seija
Hide details for Lääninrovastin valintatavan muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2016, piispainkokouksen esityksestä 1/2016Lääninrovastin valintatavan muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 3/2016, piispainkokouksen esityksestä 1/2016 - Toinen käsittely
Leppänen Johannes
Hide details for Istuntokauden päättäminenIstuntokauden päättäminen
Mäkinen Kari
Hide details for Kevätistuntokausi 2016Kevätistuntokausi 2016
Hide details for maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 11:45maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 11:45
Hide details for Toimikauden avausToimikauden avaus
Mäkinen Kari
Hide details for  Kirkolliskokouksen sihteeristö toimikaudella 2016–2020  (Kirkkohallituksen kirje 1/2016) Kirkolliskokouksen sihteeristö toimikaudella 2016–2020 (Kirkkohallituksen kirje 1/2016)
Huokuna Pekka
Hide details for maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 13:30maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 13:30
Hide details for Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020
Silfverhuth Olli-Pekka
Niemelä Pauli
Kaskinen Anna-Mari
Mäntymaa Mirjami
Rantala Tapani
Kaisanlahti Janne
Jalava Markku
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Pöyhönen Ilkka
Westerlund Åsa
Tähtinen Tapio
Koskenniemi Erkki
Rantala Tapani
Kuikka Seija
Hide details for Toisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020Toisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020
Tähtinen Tapio
Rantala Tapani
Puhalainen Erkki
Leppänen Johannes
Rajala Pertti
Hide details for Valitsijamiesten ja varavalitsijamiesten vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020Valitsijamiesten ja varavalitsijamiesten vaali kaudeksi 1.5.2016 - 30.4.2020
Tuori Risto
Hide details for maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 18:00maanantaina 9 päivänä toukokuuta 2016 klo 18:00
Hide details for Pysyvien valiokuntien jäsenmäärien vahvistaminen (Puheenjohtajiston ehdotus 1/2016)Pysyvien valiokuntien jäsenmäärien vahvistaminen (Puheenjohtajiston ehdotus 1/2016)
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Vikström Björn
Leppänen Johannes
Peura Simo
Vikström Björn
Juntunen Sammeli
Jolkkonen Jari
Kuikka Seija
Peura Simo
Hide details for tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Hide details for Valiokuntien jäsenet ja kokoonkutsujat (Valitsijamiesten ilmoitus 2/2016)Valiokuntien jäsenet ja kokoonkutsujat (Valitsijamiesten ilmoitus 2/2016)
Peura Simo
Räsänen Niilo
Peura Simo
Hide details for tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:45tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:45
Hide details for Ilmoitukset valiokuntien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista sekä laajennetun puhemiesneuvoston jäsenistäIlmoitukset valiokuntien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista sekä laajennetun puhemiesneuvoston jäsenistä
Kaskinen Anna-Mari
Ketonen Matti
Savela Antti
Luoma Tapio
Westerlund Åsa
Orsila Markku
Korhonen Johanna
Kosonen Pekka
Ojala Sami
Repo Matti
Orsila Markku
Ojala Sami
Hide details for Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahastKirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 (Toimintakertomus 1/2016)
Keskitalo Jukka
Rantanen Leena
Jääskeläinen Jouko
Niiranen Pekka
Kääriäinen Kimmo
Juntunen Sammeli
Steffansson Rolf
Karttunen Elina
Rantanen Leena
Himanka Mikko A.
Keskitalo Jukka
Toiviainen Marjaana
Paalanne Helena
Perälä Matti
Antturi Arto
Kemppainen Jari
Palmunen Lauri
Kosonen Pekka
Hide details for keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Hide details for Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahastKirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 (Toimintakertomus 1/2016) - Lähetekeskustelu jatkuu
Jolkkonen Jari
Auvinen Ville
Weuro Jaakko
Himanka Mikko A.
Pelkonen Heikki
Ketonen Matti
Määttänen Annika
Keskitalo Jukka
Hide details for Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015 (Toimintakertomus 2/2016)Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015 (Toimintakertomus 2/2016)
Piekkala Vuokko
Ojala Sami
Piekkala Vuokko
Kosonen Pekka
Hide details for Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen  (KirkkohallitArkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2016)
Pihlaja Pirjo
Palmunen Lauri
Kaisanlahti Janne
Tuori Risto
Koskenniemi Erkki
Auvinen Ville
Kalliala Kaarlo
Sariola Heikki
Hagman Patrik
Tanska Juha
Hide details for Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen  Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen (Kirkkohallituksen esitys 4/2016)
Piekkala Vuokko
Hide details for Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 2/2016)Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 2/2016)
Vikström Björn
Häkkinen Seppo
Hide details for keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 15:30keskiviikkona 11 päivänä toukokuuta 2016 klo 15:30
Hide details for Piispan ja tuomiokapitulin aloiteoikeus selvityksen tekemisestä seurakuntayhtymän perustamiseksi, muuttamiseksPiispan ja tuomiokapitulin aloiteoikeus selvityksen tekemisestä seurakuntayhtymän perustamiseksi, muuttamiseksi ja lakkauttamiseksi (Ilmoitus 1/2016)
Pihlaja Pirjo
Vikström Björn
Weuro Jaakko
Hide details for Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston taloudellinen tilanne (Ilmoitus 2/2016)Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston taloudellinen tilanne (Ilmoitus 2/2016)
Rantanen Leena
Steffansson Rolf
Karttunen Elina
Rantanen Leena
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Rantanen Leena
Paalanne Helena
Niiranen Pekka
Rantanen Leena
Hide details for Kirkkojen Maailmanneuvoston asiakirja Kirkko: yhteistä näkyä kohti (Ilmoitus 3/2016)Kirkkojen Maailmanneuvoston asiakirja Kirkko: yhteistä näkyä kohti (Ilmoitus 3/2016)
Kääriäinen Kimmo
Hide details for KyselytuntiKyselytunti
Mäkinen Kari
Vikström Björn
Keskitalo Jukka
Niiranen Pekka
Vikström Björn
Mäkinen Kari
Keskitalo Jukka
Hallamaa Jaana
Pihlaja Pirjo
Rajala Pertti
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Rantala Tapani
Huokuna Pekka
Ylä-Autio Ilmari
Palmunen Lauri
Piekkala Vuokko
Hide details for torstaina 12 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00torstaina 12 päivänä toukokuuta 2016 klo 9:00
Hide details for Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo (Hiippakuntavaltuustoesitys 3Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo (Hiippakuntavaltuustoesitys 3/2016)
Salomäki Matti
Hagman Patrik
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Kemppainen Jari
Kaisanlahti Janne
Jalava Markku
Weuro Jaakko
Juntunen Sammeli
Perälä Matti
Pelkonen Heikki
Vikström Björn
Lipponen Varpu
Hide details for Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen (Edustaja-aloite 1/2016)Seurakuntavaalikäytäntöjen kehittäminen (Edustaja-aloite 1/2016)
Salo Kalervo
Hide details for Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
Auvinen Ville
Toiviainen Marjaana
Hautala Jukka
Auvinen Ville
Salo Kalervo
Vikström Björn
Auvinen Ville
Harvala Jukka
Kemppainen Jari
Perälä Matti
Juntunen Sammeli
Jolkkonen Jari
Särkiö Pekka
Steffansson Rolf
Puhalainen Erkki
Hallamaa Jaana
Peura Simo
Palmu Pasi
Räsänen Niilo
Lumijärvi Johanna
Harvala Jukka
Kosonen Pekka
Auvinen Ville
Salomäki Matti
Hide details for Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
Tuori Risto
Vikström Björn
Hiilamo Kirsi
Tuori Risto
Paalanne Helena
Jolkkonen Jari
Niemelä Pauli
Ruusukallio Ulla
Räsänen Niilo
Juntunen Sammeli
Hahtola Eeva-Riitta
Vikström Björn
Toiviainen Marjaana
Salmi Samuel
Mäkinen Aulikki
Westerlund Åsa
Rantala Tapani
Hiilamo Kirsi
Karttunen Elina
Hide details for torstaina 12 toukokuuta 2016 klo 14:30torstaina 12 toukokuuta 2016 klo 14:30
Hide details for Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
Lipponen Varpu
Himanka Mikko A.
Niiranen Pekka
Hahtola Eeva-Riitta
Silfverhuth Olli-Pekka
Mäkinen Kari
Harvala Jukka
Kruus Tuija
Peura Simo
Kemppainen Jari
Juntunen Sammeli
Kaskinen Anna-Mari
Räsänen Niilo
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Hautala Marjatta
Koskenniemi Erkki
Jolkkonen Jari
Jääskeläinen Jouko
Tuori Risto
Vikström Björn
Ketonen Matti
Peura Simo
Vikström Björn
Tuori Risto
Pöyhönen Ilkka
Korolainen Katri
Rantala Tapani
Savela Antti
Steffansson Rolf
Rajala Pertti
Niemelä Pauli
Ansaharju Aulis
Halonen Reino
Weuro Jaakko
Kaisanlahti Janne
Ojala Sami
Puhalainen Erkki
Nummela Leif
Antturi Arto
Ojala Sami
Mäkinen Kari
Westerlund Åsa
Hide details for Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2016 ja kevätistuntokauden 2017 ajankohdat (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2Kirkolliskokouksen syysistuntokauden 2016 ja kevätistuntokauden 2017 ajankohdat (Puhemiesneuvoston ehdotus 1/2016)
Korolainen Katri
Hide details for Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 2Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 2/2016
Luoma Tapio
Hide details for Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen, Kirkkolain muuttaminen ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen esityksestä 4/2016 - Ensimmäinen käsittely
Savela Antti
Hide details for Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolKirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajana toimivan tilintarkastusyhteisön valinta kirkolliskokouksen vuosien 2016-2019 toimikautta vastaavalle ajalle, talousvaliokunnan mietintö 1/2016 kirkkohallituksen kirjeestä 3/2016
Tähtinen Tapio
Okkonen Tuula
Hide details for Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015, talousvaliokunnan mietintö 2/2016Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen toiminnasta vuonna 2015, talousvaliokunnan mietintö 2/2016
Tähtinen Tapio
Häkkinen Seppo
Hide details for Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahastKirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015, talousvaliokunnan mietintö 3/2016
Tähtinen Tapio
Häkkinen Seppo
Luoma Tapio
Rantala Tapani
Sariola Heikki
Weuro Jaakko
Jääskeläinen Jouko
Saine Harri
Palmunen Lauri
Hide details for Kirkolliskokouksen toimikaudella maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavalioKirkolliskokouksen toimikaudella maksettavien palkkioiden ja ansionmenetyskorvausten periaatteet, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016, kansliavaliokunnan mietintö 1/2016
Orsila Markku
Hide details for Kirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2016 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokKirkolliskokouksen työskentelystä vuodelta 2016 maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kansliavaliokunnan mietintö 2/2016
Orsila Markku
Hide details for Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnastaIlmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Orsila Markku
Hide details for Perjantaina 13 toukokuuta 2016 klo 9:15Perjantaina 13 toukokuuta 2016 klo 9:15
Hide details for Kirkkohallituksen jäsenten vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2016 Kirkkohallituksen jäsenten vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2016
Peura Simo
Hide details for Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo, yleisvaliokunnan mietintö 1/Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo, yleisvaliokunnan mietintö 1/2016 hiippakuntavaltuustoesityksistä 2/2016 ja 3/2016
Korhonen Johanna
Orsila Markku
Hide details for Istuntokauden päättäminenIstuntokauden päättäminen
Mäkinen Kari
Hide details for Syysistuntokausi 2015Syysistuntokausi 2015
Hide details for Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.00Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.00
Hide details for Istuntokauden avausIstuntokauden avaus
Mäkinen Kari
Hide details for Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnastaIlmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Sipola Antti
Hide details for Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.15Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.15
Hide details for Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuKirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 (Kirkkohallituksen esitys 6/2015)
Keskitalo Jukka
Rantanen Leena
Silfverhuth Olli-Pekka
Häkkinen Seppo
Weuro Jaakko
Keskitalo Jukka
Pihlava Tauno
Kujala Erkki
Juntunen Sammeli
Simola Pertti
Aula Maria Kaisa
Kopperi Kari
Korolainen Katri
Kemppainen Jari
Rossi Antero
Weuro Jaakko
Niiranen Pekka
Askola Irja
Simola Pertti
Linnoinen Päivi
Puhalainen Erkki
Ketonen Matti
Sahi Timo
Hiilamo Kirsi
Kopperi Kari
Häkkinen Seppo
Siukonen Antti
Vikström Björn
Sipola Antti
Hide details for Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos (Kirkkohallituksen esitys 7/2015)Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos (Kirkkohallituksen esitys 7/2015)
Kääriäinen Kimmo
Hide details for Nimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttamNimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttaminen sekä tietojen luovuttamista ja työllistymisvapaata koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin (Kirkkohallituksen esitys 9/2015)
Piekkala Vuokko
Hide details for Kirkkolain muutos koskien jäsenten fyysistä läsnäoloa seurakuntaneuvoston kokouksissa (HiippakuntavaltuustoesiKirkkolain muutos koskien jäsenten fyysistä läsnäoloa seurakuntaneuvoston kokouksissa (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2015)
Kankkonen Stig
Pihlaja Pirjo
Kankkonen Stig
Niiranen Pekka
Ojala Sami
Hide details for Tuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymTuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään (Edustaja-aloite 4/2015)
Lindbäck Peter
Lindbäck Peter
Vikström Björn
Kaisanlahti Janne
Hide details for Seurakuntayhtymän päätöksentekojärjestelmän keventäminen (Edustaja-aloite 5/2015)Seurakuntayhtymän päätöksentekojärjestelmän keventäminen (Edustaja-aloite 5/2015)
Niemelä Pauli
Hide details for Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 19.10Tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2015 klo 19.10
Hide details for Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/201Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014 - Ensimmäinen käsittely
Vesti Aino
Ylä-Autio Ilmari
Teräslahti Liisa
Pitkänen Eivor
Kaisanlahti Janne
Vesti Aino
Sipola Antti
Koskenniemi Erkki
Nummela Leif
Orsila Markku
Vikström Björn
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.00Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.00
Hide details for Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/201Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014
Nummela Leif
Kaisanlahti Janne
Huomo Matti
Huomo Matti
Vikström Björn
Pitkänen Eivor
Stenlund Göran
Huomo Matti
Vikström Björn
Alasalmi Aila
Pitkänen Eivor
Åstrand Bo-Göran
Palmu Pasi
Stenlund Göran
Kankkonen Stig
Hallamaa Jaana
Vikström Björn
Kaisanlahti Janne
Sipola Antti
Jolkkonen Jari
Salmi Samuel
Vesti Aino
Peura Simo
Teräslahti Liisa
Palmu Pasi
Juntunen Sammeli
Linnoinen Päivi
Koskenniemi Erkki
Pitkänen Eivor
Vikström Björn
Åstrand Bo-Göran
Huomo Matti
Lindbäck Peter
Stenlund Göran
Westerlund Åsa
Nummela Leif
Huomo Matti
Weuro Jaakko
Vesti Aino
Stenlund Göran
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 16.00Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 16.00
Hide details for KyselytuntiKyselytunti
Savela Antti
Askola Irja
Niiranen Pekka
Askola Irja
Keskitalo Jukka
Weuro Jaakko
Kemppainen Jari
Rantanen Leena
Pihlaja Pirjo
Weuro Jaakko
Pihlaja Pirjo
Kääriäinen Kimmo
Korhonen Johanna
Kääriäinen Kimmo
Korhonen Johanna
Kääriäinen Kimmo
Kopperi Kari
Kopperi Kari
Hide details for Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 18.00Keskiviikkona 4 päivänä marraskuuta 2015 klo 18.00
Hide details for Lausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common VisiLausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common Vision, perustevaliokunnan mietintö 1/2015 piispainkokouksen esityksestä 1/2014
Peura Simo
Reinikainen Pekka
Peura Simo
Reinikainen Pekka
Ansaharju Aulis
Reinikainen Pekka
Ansaharju Aulis
Jolkkonen Jari
Kääriäinen Kimmo
Repo Matti
Niiranen Pekka
Hide details for Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos, lakivaliokunnan mietintö 6/2015 kKirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muutos, lakivaliokunnan mietintö 6/2015 kirkkohallituksen esityksestä 7/2015
Savela Antti
Hide details for Kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 7/2015 kirkkohallituksen esityksestä Kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 7/2015 kirkkohallituksen esityksestä 8/2015
Savela Antti
Hide details for Nimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttamNimikirjan pitämistä ja kunnallista luottamustehtävää varten myönnettävää vapaata koskevien säännösten muuttaminen sekä tietojen luovuttamista ja työllistymisvapaata koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin, lakivaliokunnan mietintö 8/2015 kirkkohallituksen esityksestä 9/2015 - Ensimmäinen käsittely
Savela Antti
Hide details for Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.00Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.00
Hide details for Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuKirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018, talousvaliokunnan mietintö 4/2015 kirkkohallituksen esityksestä 6/2015 ja talousarvioaloitteesta 1/2015
Simola Pertti
Seppälä Tapio
Juntunen Sammeli
Viitala Ritva
Kujala Erkki
Rantanen Leena
Niiranen Pekka
Hide details for Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.30Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 10.30
Hide details for Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015
Jolkkonen Jari
Räsänen Niilo
Niemelä Pauli
Vikström Björn
Häkkinen Seppo
Askola Irja
Kujala Erkki
Vikström Björn
Salo Kalervo
Kankkonen Stig
Hallamaa Jaana
Sipola Antti
Orsila Markku
Korolainen Katri
Niiranen Pekka
Kuikka Seija
Korhonen Johanna
Koskenniemi Erkki
Seppälä Tapio
Puhalainen Erkki
Ketonen Matti
Luoma Tapio
Nummela Leif
Luoma Tapio
Räsänen Niilo
Kaisanlahti Janne
Jolkkonen Jari
Ansaharju Aulis
Jalava Markku
Weuro Jaakko
Siukonen Antti
Pitkänen Eivor
Pöyhönen Ilkka
Alasalmi Aila
Seppälä Tapio
Jolkkonen Jari
Salo Kalervo
Jalava Markku
Jolkkonen Jari
Askola Irja
Kuikka Seija
Pitkänen Eivor
Askola Irja
Kuikka Seija
Jalava Markku
Simola Pertti
Hide details for Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 15.00Torstaina 5 päivänä marraskuuta 2015 klo 15.00
Hide details for Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietiUutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 5/2015 kirkkohallituksen esityksestä 1/2015
Savela Antti
Hallamaa Jaana
Ojala Sami
Nurmi Mika
Peura Simo
Kuikka Seija
Ylä-Autio Ilmari
Mäkinen Aulikki
Viitala Ritva
Tähtinen Tapio
Hiilamo Kirsi
Jolkkonen Jari
Repo Matti
Kujala Erkki
Kaisanlahti Janne
Juntunen Sammeli
Huomo Matti
Orsila Markku
Vuorikari Merja
Savela Antti
Ojala Sami
Huomo Matti
Hide details for Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.15Perjantaina 6 päivänä marraskuuta 2015 klo 9.15
Hide details for Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon itseoikaisukäytännön muuttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 4/20Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon itseoikaisukäytännön muuttaminen, yleisvaliokunnan mietintö 4/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 4/2015
Jolkkonen Jari
Weuro Jaakko
Kaisanlahti Janne
Korhonen Johanna
Hide details for Kustannustehokkaiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vapaaehtoinen liittyminen KIPAan sekä Kirkon palvelukeKustannustehokkaiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vapaaehtoinen liittyminen KIPAan sekä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymistä koskevan aikataulun tarkistaminen, talousvaliokunnan mietintö 5/2015 edustaja-aloitteesta 1/2015 ja hiippakuntavaltuustoesityksestä 3/2015
Simola Pertti
Westerlund Åsa
Westerlund Åsa
Stenlund Göran
Vikström Björn
Kankkonen Stig
Hide details for Kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 6/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/201Kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 6/2015 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2015
Simola Pertti
Hide details for Seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen, talousvaliokunnan mietintö 7/2015 edustaja-aloitteesta 7/2015 Seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen, talousvaliokunnan mietintö 7/2015 edustaja-aloitteesta 7/2015
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Simola Pertti
Ojala Sami
Korhonen Johanna
Hide details for Tuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymTuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään, hallintovaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 4/2015
Luoma Tapio
Weuro Jaakko
Weuro Jaakko
Weuro Jaakko
Pihlaja Pirjo
Aakko Antero
Vikström Björn
Jolkkonen Jari
Salo Kalervo
Kemppainen Jari
Hide details for Seurakuntayhtymän päätöksentekojärjestelmän keventäminen, hallintovaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteSeurakuntayhtymän päätöksentekojärjestelmän keventäminen, hallintovaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 5/2015
Luoma Tapio
Luoma Tapio
Viitala Ritva
Westerlund Åsa
Niemelä Pauli
Hide details for Kirkon paikallistason rakenne-esityksen valmisteleminen kanttorin ja diakonian virkojen pakollisuuden pohjaltaKirkon paikallistason rakenne-esityksen valmisteleminen kanttorin ja diakonian virkojen pakollisuuden pohjalta, hallintovaliokunnan mietintö 4/2015 edustaja-aloitteesta 6/2015
Luoma Tapio
Hide details for Istuntokauden päättäminenIstuntokauden päättäminen
Mäkinen Kari
Rönkä Kaisa
Sahi Timo
Mäkinen Kari
Hide details for Kevätistuntokausi 2015Kevätistuntokausi 2015
Hide details for Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.00Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.00
Hide details for Istuntokauden avausIstuntokauden avaus
Mäkinen Kari
Viilma Urmas
Mäkinen Kari
Hide details for Ilmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnastaIlmoitus pöytäkirjantarkastajien valinnasta
Sipola Antti
Hide details for Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.15Tiistaina 5 päivänä toukokuuta 2015 klo 10.15
Hide details for Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen (Kirkkohallituksen esitys 13/2014)Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen (Kirkkohallituksen esitys 13/2014)
Huokuna Pekka
Ylä-Autio Ilmari
Kaisanlahti Janne
Korhonen Johanna
Westerlund Åsa
Häkkinen Seppo
Särkiö Pekka
Koskenniemi Erkki
Orsila Markku
Juntunen Sammeli
Nummela Leif
Huomo Matti
Hide details for Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahastKirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 (Toimintakertomus 1/2015)
Keskitalo Jukka
Rantanen Leena
Häkkinen Seppo
Niiranen Pekka
Keskitalo Jukka
Korhonen Johanna
Pihlava Tauno
Juntunen Sammeli
Malinen Oiva
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Hallamaa Jaana
Niiranen Pekka
Hide details for Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014 (Kirkkohallituksen esitys 5/2015)Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014 (Kirkkohallituksen esitys 5/2015)
Kääriäinen Kimmo
Häkkinen Seppo
Hiilamo Kirsi
Hiilamo Heikki
Kääriäinen Kimmo
Hide details for Tilintarkastusta koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 2Tilintarkastusta koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 2/2015)
Pihlaja Pirjo
Hide details for Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen (Kirkkohallituksen esitys 3/2015)
Rantanen Leena
Hide details for Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esiUutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 1/2015)
Huokuna Pekka
Åstrand Bo-Göran
Perttula Marjaana
Alasalmi Aila
Salo Kalervo
Kalliala Kaarlo
Hide details for Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esiUutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 1/2015)
Niiranen Pekka
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2015 klo 9.00Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2015 klo 9.00
Hide details for Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituKirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely
Savela Antti
Luoma Tapio
Salmi Samuel
Seppälä Tapio
Jolkkonen Jari
Niemelä Pauli
Kujala Erkki
Kaisanlahti Janne
Rossi Antero
Guttorm Veikko
Aakko Antero
Mäkinen Aulikki
Pitkänen Eivor
Väistö Eevi
Kankkonen Stig
Kemppainen Jari
Jalava Markku
Ylä-Autio Ilmari
Kuikka Seija
Häkkinen Seppo
Reinikainen Tiina
Ketonen Matti
Vikström Björn
Sahi Timo
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2015 klo 16.00Keskiviikkona 6 päivänä toukokuuta 2015 klo 16.00
Hide details for Kirkon keskusrahaston taloudellinen tilanne (Ilmoitus 1/2015)Kirkon keskusrahaston taloudellinen tilanne (Ilmoitus 1/2015)
Rantanen Leena
Häkkinen Seppo
Hide details for KyselytuntiKyselytunti
Pihlaja Pirjo
Huokuna Pekka
Huokuna Pekka
Jolkkonen Jari
Hide details for Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta klo 18.00Keskiviikkona 6 päivänä marraskuuta klo 18.00
Hide details for Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituKirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
Tähtinen Tapio
Lindbäck Peter
Alasalmi Aila
Kankkonen Stig
Lindbäck Peter
Alasalmi Aila
Särkiö Pekka
Puhalainen Erkki
Hiilamo Kirsi
Malinen Oiva
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Hiilamo Heikki
Orsila Markku
Väistö Eevi
Laajenna Supista