Puheenvuorot edustajittain 2005-2016

Laajenna Supista


NimiOtsikko
Hide details for Aakko AnteroAakko Antero
Hide details for 20152015
06.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
08.05.klo.10:00Uusi avioliittolaki (Edustaja-aloite 2/2015)
06.11.klo.09:15Tuomiokapitulin aloiteoikeus seurakuntayhtymän muodostamiseksi sekä taloudelliset kriteerit velvoittaa liittymään seurakuntaliitokseen tai -yhtymään, hallintovaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 4/2015
Hide details for 20142014
05.05.klo.13:00Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 2/2014)
07.05.klo.09:00Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen (Edustaja-aloite 5/2014)
08.05.klo.15:00Esitys keskustelun käymiseksi kirkon strategiasta 2020 Kohtaamisen kirkko (Kirkkohallituksen kirje 1/2014)
09.05.klo.13:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 3/2014) - Lähetekeskustelu jatkuu
05.11.klo.16:00Kyselytunti
05.11.klo.18:00Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 5/2014
Hide details for 20132013
13.05.klo.13:00Viestintästrategian laatiminen (Edustaja-aloite 1/2013)
14.05.klo.12:30Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2013 edustaja-aloitteesta 3/2012
15.05.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
17.05.klo.09:15Viestintästrategian laatiminen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2013 edustaja-aloitteesta 1/2013
04.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 (Kirkkohallituksen esitys 3/2013)
07.11.klo.13:00Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos, yleisvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloitteesta 3/2013
Hide details for 20122012
08.05.klo.09:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
10.05.klo.15:30Kielivaikutusten arvioiminen rakenneuudistuksen yhteydessä ja kirkon kielistrategian laatiminen (Edustaja-aloite 1/2012)
05.11.klo.13:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
07.11.klo.15:30Kyselytunti
08.11.klo.09:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015, talousvaliokunnan mietintö 5/2012 kirkkohallituksen esityksestä 8/2012 ja talousarvioaloitteesta 1/2012
08.11.klo.13:20Valtakunnallisen isospankin luominen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2012 edustaja-aloitteesta 4/2012
Hide details for Aakula KariAakula Kari
Hide details for 20162016
10.11.klo.18:00Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Hide details for Aaltonen HeliAaltonen Heli
Hide details for 20072007
07.05.klo.13:00Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 2/2006)
08.05.klo.12:30Kirkkohallituksen kyselytunti
08.05.klo.12:30Kirkon strategiaa vuoteen 2015 laativan työryhmän väliraportti (Ilmoitus kirkolliskokoukselle 2/2007)
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 5/2007 kirkkohallituksen esityksestä 8/2007, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2008 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2008 - 2010 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2007
Hide details for 20062006
08.05.klo.13:00Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2005 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
10.05.klo.09:00Sukupuolisen ja henkilön vakaumukseen perustuvan syrjinnän kieltäminen pappisvihkimyksessä (Edustaja-aloite 5/2006)
10.05.klo.09:00Sukupuolisen ja henkilön vakaumukseen perustuvan syrjinnän kieltäminen pappisvihkimyksessä (Edustaja-aloite 5/2006)
10.05.klo.09:00Seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskeminen 16 ikävuoteen (Edustaja-aloite 7/2006)
10.05.klo.09:00Seurakunnan pääjumalanpalveluksen alkamisajankohdan vapauttaminen seurakunnan itsensä ratkaistavaksi (Edustaja-aloite 8/2006)
11.05.klo.09:00Kirkkomme yhteiskunnan aktiiviseksi vaikuttajaksi (Edustaja-aloite 9/2006)
11.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 1/2006 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista (sivut 1-15, 20-27, 32-105 ja 122-158) ja henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2005
06.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2009 (Kirkkohallituksen esitys 1/2006)
08.11.klo.09:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2006 edustaja-aloitteesta 7/2006, joka koskee seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista 16 ikävuoteen
09.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 3/2006 kirkkohallituksen esityksestä 1/2006, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2007-2009 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2006 ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2006
09.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 3/2006 kirkkohallituksen esityksestä 1/2006, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2007-2009 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2006 ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2006
Hide details for Aarnio AnteroAarnio Antero
Hide details for 20082008
06.11.klo.15:00Yleisvaliokunnan mietintö 4/2008 edustaja-aloitteesta 10/2008, joka koskee hiippakuntavaltuuston toiminta-aikaan liittyvän epäjohdonmukaisuuden korjaamista
Hide details for 20062006
09.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 3/2006 kirkkohallituksen esityksestä 1/2006, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2007-2009 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2006 ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2006
Hide details for Aikio PekkaAikio Pekka
Hide details for 20072007
09.05.klo.09:00Kirkon ilmasto-ohjelman laatiminen (Edustaja-aloite 1/2007)
Hide details for 20062006
06.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2009 (Kirkkohallituksen esitys 1/2006)
09.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 3/2006 kirkkohallituksen esityksestä 1/2006, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2007-2009 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2006 ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2006
09.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 3/2006 kirkkohallituksen esityksestä 1/2006, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2007-2009 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2006 ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2006
Hide details for 20052005
10.05.klo.13:00Yleisvaliokunnan mietintö 1/2005 kirkon nelivuotiskertomuksesta Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000 - 2003
07.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodeksi 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006 - 2008 (Kirkkohallituksen esitys 7/2005)
Hide details for Ainali VeliAinali Veli
Hide details for 20072007
09.05.klo.14:30Yleisvaliokunnan mietintö 1/2007 edustaja-aloitteesta 2/2006, joka koskee kirkkoherranvaalin muuttamista välilliseksi vaaliksi
06.11.klo.09:00Äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa (Kirkkohallituksen esitys 9/2007)
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 5/2007 kirkkohallituksen esityksestä 8/2007, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2008 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2008 - 2010 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2007
Hide details for 20062006
11.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 1/2006 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista (sivut 1-15, 20-27, 32-105 ja 122-158) ja henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2005
08.11.klo.09:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2006 edustaja-aloitteesta 7/2006, joka koskee seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista 16 ikävuoteen
09.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 3/2006 kirkkohallituksen esityksestä 1/2006, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2007-2009 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2006 ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2006
09.11.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 7/2006 edustaja-aloitteesta 8/2006, joka koskee seurakunnan pääjumalanpalveluksen alkamisajankohdan vapauttamista seurakunnan itsensä ratkaistavaksi
Hide details for 20052005
10.05.klo.09:00Hiippakuntataiteilijan toimen perustaminen jokaiseen hiippakuntaan (Edustaja-aloite 6/2005)
12.05.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 1/2005 kirkkohallituksen esityksestä 7/2004, joka koskee Kirkon keskusrahaston perusmaksun maksuperusteen muuttamista ja yhteisövero-osuuden jakoperusteen tarkistamista
12.05.klo.13:00Talousvaliokunnan mietintö 4/2005 Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2004
07.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodeksi 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006 - 2008 (Kirkkohallituksen esitys 7/2005)
09.11.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 6/2005 edustaja-aloitteesta 6/2005, joka koskee hiippakuntataiteilijan toimen perustamista jokaiseen hiippakuntaan
10.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 6/2005 kirkkohallituksen esityksestä 7/2005, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2006 - 2008 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2005
10.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 6/2005 kirkkohallituksen esityksestä 7/2005, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2006 - 2008 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2005
Hide details for Ala-Kapee-Hakulinen PirjoAla-Kapee-Hakulinen Pirjo
Hide details for 20152015
05.05.klo.10:15Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 (Toimintakertomus 1/2015)
06.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
06.11.klo.09:15Seurakuntien tukijärjestelmän uusiminen, talousvaliokunnan mietintö 7/2015 edustaja-aloitteesta 7/2015
Hide details for 20142014
07.05.klo.09:00Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen (Edustaja-aloite 5/2014)
05.11.klo.16:00Kyselytunti
05.11.klo.18:00Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 5/2014
Hide details for 20132013
13.05.klo.13:00Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos (Edustaja-aloite 3/2013)
15.05.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
04.11.klo.13:00Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 4/2013)
04.11.klo.13:00Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 4/2013)
06.11.klo.09:00Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.09:00Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012
06.11.klo.09:00Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012
Hide details for 20122012
08.05.klo.09:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
09.05.klo.09:00Kirkkolain kirkollista rakennussuojelua koskevien säädösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 4/2012)
11.05.klo.09:15Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2011, talousvaliokunnan mietintö 1/2012
11.05.klo.10:35Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen (Edustaja-aloite 6/2012)
07.11.klo.15:30Kyselytunti
07.11.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
08.11.klo.09:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015, talousvaliokunnan mietintö 5/2012 kirkkohallituksen esityksestä 8/2012 ja talousarvioaloitteesta 1/2012
Hide details for Alaräisänen TimoAlaräisänen Timo
Hide details for 20092009
05.05.klo.09:15Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2008 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
- Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2008 (Toimintakertomus 1/2009)
08.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 3/2009 kirkkohallituksen määräaikaisen jäsenen valitsemiseksi
Hide details for Alasalmi AilaAlasalmi Aila
Hide details for 20152015
05.05.klo.10:15Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 1/2015)
06.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
06.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
04.11.klo.09:00Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014
05.11.klo.10:30Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015
Hide details for 20142014
05.05.klo.13:00Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 2/2014)
08.05.klo.15:00Esitys keskustelun käymiseksi kirkon strategiasta 2020 Kohtaamisen kirkko (Kirkkohallituksen kirje 1/2014)
09.05.klo.09:15Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 4/2013
09.05.klo.13:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 3/2014) - Lähetekeskustelu jatkuu
04.11.klo.12:30Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tulevaisuusselonteko (Kirkkohallituksen esitys 7/2014)
Hide details for 20132013
14.05.klo.12:30Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2013 edustaja-aloitteesta 3/2012
15.05.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012
06.11.klo.15:30Kyselytunti
07.11.klo.13:00Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos, yleisvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloitteesta 3/2013
Hide details for 20122012
08.05.klo.09:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
10.05.klo.15:30Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen (Edustaja-aloite 3/2012)
07.11.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
Hide details for Ansaharju AulisAnsaharju Aulis
Hide details for 20162016
12.05.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
10.11.klo.09:00Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
10.11.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloitteesta 3/2016
Hide details for 20152015
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
04.11.klo.18:00Lausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common Vision, perustevaliokunnan mietintö 1/2015 piispainkokouksen esityksestä 1/2014
04.11.klo.18:00Lausunto Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirjasta The Church: Towards a Common Vision, perustevaliokunnan mietintö 1/2015 piispainkokouksen esityksestä 1/2014
05.11.klo.10:30Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015
Hide details for 20142014
07.05.klo.09:00Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa (Edustaja-aloite 4/2014)
07.05.klo.09:00Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa (Edustaja-aloite 4/2014)
04.11.klo.12:30Yhteistyöasiakirja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon välillä (Kirkkohallituksen esitys 8/2014)
05.11.klo.09:00Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa, hallintovaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 4/2014
Hide details for 20122012
08.05.klo.09:45Kirkon keskusrahaston vuoden 2012 talousarvion 1. muutos (Kirkkohallituksen esitys 5/2012)
05.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015 (Kirkkohallituksen esitys 8/2012)
07.11.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
Hide details for Antturi ArtoAntturi Arto
Hide details for 20162016
10.05.klo.09:45Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 (Toimintakertomus 1/2016)
12.05.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
08.11.klo.10:30Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (Kirkkohallituksen esitys 5/2016)
08.11.klo.10:30Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012–2015 (Kirkkohallituksen esitys 7/2016)
08.11.klo.10:30Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
Hide details for Askola IrjaAskola Irja
Hide details for 20162016
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
Hide details for 20152015
07.05.klo.14:00Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 5/2014
07.05.klo.14:00Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 5/2014
07.05.klo.14:00Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 2/2015 edustaja-aloitteesta 5/2014
08.05.klo.10:00Uusi avioliittolaki (Edustaja-aloite 2/2015)
03.11.klo.10:15Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 (Kirkkohallituksen esitys 6/2015)
04.11.klo.16:00Kyselytunti
04.11.klo.16:00Kyselytunti
05.11.klo.10:30Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015
05.11.klo.10:30Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015
05.11.klo.10:30Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015
Hide details for 20132013
16.05.klo.14:30Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011. Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 9/2012
17.05.klo.09:15Viestintästrategian laatiminen, yleisvaliokunnan mietintö 2/2013 edustaja-aloitteesta 1/2013
Hide details for 20102010
11.11.klo.09:15Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle, perustevaliokunnan mietintö 4/2010 piispainkokouksen esityksestä 2/2010
Hide details for Aspinen MikaAspinen Mika
Hide details for 20142014
07.05.klo.09:00Selvityksen tekeminen vieraskielisen työn järjestelyistä kirkossa (Edustaja-aloite 1/2014)
09.05.klo.09:15Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 4/2013
Hide details for 20132013
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
Hide details for 20122012
09.05.klo.09:00Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2011 (Kirkkohallituksen esitys 3/2012)
Hide details for Aula Maria KaisaAula Maria Kaisa
Hide details for 20162016
09.11.klo.15:00Kyselytunti
Hide details for 20152015
03.11.klo.10:15Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 (Kirkkohallituksen esitys 6/2015)
Hide details for 20142014
05.05.klo.13:00Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 2/2014)
07.05.klo.18:00Vaihtoehtojen lisääminen avioliittoon vihkimisen kaavaan tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia (Edustaja-aloite 2/2014)
08.05.klo.15:00Nuorten osallisuuden vahvistamista koskeva kirkolliskokouksen toimeksianto (Ilmoitus 3/2014)
09.05.klo.09:15Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun, lakivaliokunnan mietintö 2/2014
Hide details for 20132013
14.05.klo.12:30Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen, yleisvaliokunnan mietintö 1/2013 edustaja-aloitteesta 3/2012
16.05.klo.14:30Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun, lakivaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 12/2012
Hide details for 20122012
09.05.klo.09:00Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2011 (Kirkkohallituksen esitys 3/2012)
09.05.klo.15:30Kyselytunti
09.05.klo.15:30Kyselytunti
10.05.klo.15:30Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen (Edustaja-aloite 3/2012)
06.11.klo.12:30Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 12/2012)
08.11.klo.09:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015, talousvaliokunnan mietintö 5/2012 kirkkohallituksen esityksestä 8/2012 ja talousarvioaloitteesta 1/2012
Hide details for Aurén VesaAurén Vesa
Hide details for 20142014
06.11.klo.18:00Vaihtoehtojen lisääminen avioliittoon vihkimisen kaavaan tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 2/2014
Hide details for Auvinen VilleAuvinen Ville
Hide details for 20162016
11.05.klo.09:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 (Toimintakertomus 1/2016) - Lähetekeskustelu jatkuu
11.05.klo.09:00Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2016)
12.05.klo.09:00Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
12.05.klo.09:00Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
12.05.klo.09:00Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
12.05.klo.09:00Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
08.11.klo.10:30Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (Piispainkokouksen esitys 2/2016)
08.11.klo.10:30Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (Kirkkohallituksen esitys 5/2016)
08.11.klo.10:30Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012–2015 (Kirkkohallituksen esitys 7/2016)
09.11.klo.09:00Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
10.11.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloitteesta 3/2016
10.11.klo.18:00Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
11.11.klo.09:15Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus, yleisvaliokunnan mietintö 5/2016 edustaja-aloitteesta 2/2016
Hide details for Back JormaBack Jorma
Hide details for 20112011
03.05.klo.12:30Kirkon ykseyttä moniäänisyyden keskellä vahvistavan työryhmän perustaminen (Edustaja-aloite 2/2011)
03.05.klo.12:30Kirkkohallituksen ohjesäännön 33 §:n 1 momentin muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 7/2011)
08.11.klo.12:30Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 5/2011 kirkkohallituksen esityksestä 6/2011 - Ensimmäinen käsittely
Hide details for 20102010
04.05.klo.12:30Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä (Edustaja-aloite 2/2010)
04.05.klo.12:30Määräenemmistösäännösten muuttaminen (Edustaja-aloite 3/2010)
06.05.klo.15:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2009
07.05.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.13:05Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen, perustevaliokunnan mietintö 2/2010 piispainkokouksen esityksestä 1/2010 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.13:05Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen, perustevaliokunnan mietintö 2/2010 piispainkokouksen esityksestä 1/2010 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.13:05Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen, perustevaliokunnan mietintö 2/2010 piispainkokouksen esityksestä 1/2010 - Ensimmäinen käsittely
Hide details for 20092009
04.05.klo.13:00Kirkon vaalijärjestyksen muuttaminen seurakuntavaalien äänestyslipun väriä ja ennakkoäänten laskentaa koskevien säännösten osalta (Kirkkohallituksen esitys 4/2009)
05.05.klo.09:15Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2008 (Toimintakertomus 2/2009)
07.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 1/2009 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
08.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1a/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista - Jatkettu ensimmäinen käsittely
03.11.klo.13:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
05.11.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 4/2009 Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia varten
05.11.klo.15:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
06.11.klo.11:15Lakivaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 4/2009
joka koskee kirkon vaalijärjestyksen muuttamista seurakuntavaalien äänestyslipun väriä ja ennakkoäänten laskentaa koskevien säännösten osalta
- Toinen käsittely
Hide details for 20082008
06.05.klo.09:45Yhden vaalin järjestelmään siirtyminen seurakuntayhtymissä (Hiippakuntavaltuuston esitys 1/2008)
06.05.klo.09:45Seurakuntavaalin kehittäminen (Hiippakuntavaltuuston esitys 2/2008)
07.05.klo.09:00Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2007 (Toimintakertomus 2/2008)
08.05.klo.09:00Vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttaminen kirkolliseen työhön otossa (Edustaja-aloite 6/2008)
08.05.klo.09:00Parokiaalijärjestelmän kehittäminen (Edustaja-aloite 8/2008)
09.05.klo.10:55Yleisvaliokunnan mietintö 1/2008 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2008, joka koskee yhden vaalin järjestelmään siirtymistä seurakuntayhtymissä
05.11.klo.09:15Arkkipiispan vaalin muuttaminen (Hiippakuntavaltuuston esitys 9/2008)
05.11.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 5/2008)
05.11.klo.15:30Kirkkohallituksen kyselytunti
06.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
06.11.klo.15:00Kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 9/2008)
07.11.klo.10:35Yleisvaliokunnan mietintö 5/2008 hiippakuntavaltuuston esityksestä 2/2008, joka koskee seurakuntavaalin kehittämistä
Hide details for Behm SariBehm Sari
Hide details for 20152015
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
Hide details for 20142014
06.05.klo.12:30Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 3/2014)
07.05.klo.18:00Vaihtoehtojen lisääminen avioliittoon vihkimisen kaavaan tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia (Edustaja-aloite 2/2014)
05.11.klo.09:00Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa, hallintovaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 4/2014
06.11.klo.18:00Vaihtoehtojen lisääminen avioliittoon vihkimisen kaavaan tilanteissa, joissa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 2/2014
Hide details for 20132013
07.11.klo.10:15Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2014–2017, valitsijamiesten ehdotus 3/2013
07.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016, talousvaliokunnan mietintö 4/2013 kirkkohallituksen esityksestä 3/2013 ja talousarvioaloitteesta 1/2013
07.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016, talousvaliokunnan mietintö 4/2013 kirkkohallituksen esityksestä 3/2013 ja talousarvioaloitteesta 1/2013
07.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016, talousvaliokunnan mietintö 4/2013 kirkkohallituksen esityksestä 3/2013 ja talousarvioaloitteesta 1/2013
07.11.klo.13:00Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos, yleisvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloitteesta 3/2013
Hide details for 20122012
08.05.klo.09:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
10.05.klo.15:30Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen (Edustaja-aloite 3/2012)
09.11.klo.11:15Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta, yleisvaliokunnan mietintö 4/2012 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2012
Hide details for Björkstrand GustavBjörkstrand Gustav
Hide details for 20092009
05.05.klo.10:35Ahvenanmaan kirkkoherrojen ja muiden seurakunnan työntekijöiden suomen kielen taidon vaatimus (Hiippakuntavaltuuston esitys 5/2009)
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2009, kirkkohallituksen esityksestä 3/2009, joka koskee evankeliumikirjan viittomakielisiä käännöksiä - Ensimmäinen käsittely
08.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1a/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista - Jatkettu ensimmäinen käsittely
08.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1a/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista - Jatkettu ensimmäinen käsittely
08.05.klo.11:45Istuntokauden päätös
Hide details for 20082008
09.05.klo.10:55Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2008 edustaja-aloitteesta 4/2008, joka koskee Herran siunauksen sanamuodon palauttamista alkuperäiseen muotoonsa jumalanpalvelusten yhteydessä
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
04.11.klo.09:15Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2004-2007
Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (Kirkkohallituksen esitys 6/2008)
05.11.klo.15:30Kirkkohallituksen kyselytunti
06.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
07.11.klo.09:15Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2008 edustaja-aloitteesta 1/2008, joka koskee virsikirjan julkaisemista ilman liitteitä, jotka koskevat jumalanpalvelusta ja kirkollisten toimitusten sisältöä
07.11.klo.09:15Käsikirjavaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 7/2008, joka koskee messun ja kirkollisten toimitusten viittomakielisiä käännöksiä
Hide details for 20072007
07.05.klo.13:00Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 2/2006)
08.05.klo.09:00Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen työjärjestykseksi (Kirkkohallituksen esitys 6/2007)
08.05.klo.12:30Kirkkolainsäädännön kodifiointi (Ilmoitus kirkolliskokoukselle 1/2007)
11.05.klo.10:00Lakivaliokunnan mietintö 3/2007 kirkkohallituksen esityksestä 1/2007, joka koskee evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 5/2007 kirkkohallituksen esityksestä 8/2007, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2008 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2008 - 2010 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2007
08.11.klo.11:10Lakivaliokunnan mietintö 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.14:15Lakivaliokunnan mietintö 4 ja 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
Hide details for Cantell RistoCantell Risto
Hide details for 20102010
04.05.klo.12:30Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2009 (Kirkkohallituksen esitys 7/2010)
12.11.klo.13:00Istuntokauden päättäminen
Hide details for 20092009
04.05.klo.13:00Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2008 (Kirkkohallituksen esitys 6/2009)
04.05.klo.13:00Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2008 (Kirkkohallituksen esitys 6/2009)
02.11.klo.12:45Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan välillä (Kirkkohallituksen esitys 8/2009)
02.11.klo.12:45Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan välillä (Kirkkohallituksen esitys 8/2009)
04.11.klo.16:00Kyselytunti
04.11.klo.16:00Kyselytunti
Hide details for 20082008
07.05.klo.09:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset vuodelta 2007 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen (Toimintakertomus 1/2008)
07.11.klo.10:35Talousvaliokunnan mietintö 4/2008 kirkkohallituksen esityksestä 8/2008, joka koskee Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston sääntöjen muuttamista
Hide details for 20072007
08.05.klo.12:30Kirkkohallituksen kyselytunti
Hide details for 20062006
10.05.klo.15:30Kirkkohallituksen kyselytunti
Hide details for 20052005
07.11.klo.13:00Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ruotsin kirkon välillä (Kirkkohallituksen esitys 9/2005)
07.11.klo.13:00Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ruotsin kirkon välillä (Kirkkohallituksen esitys 9/2005)
Hide details for Eero PaavoEero Paavo
Hide details for 20112011
02.05.klo.13:00Parokiaalijärjestelmän kehittäminen; kirkkohallituksen selvitys kirkolliskokoukselle (Kirkkohallituksen esitys 1/2011)
05.05.klo.09:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset sekä kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010, yleisvaliokunnan mietintö 1/2011
09.11.klo.15:30Kyselytunti
Hide details for 20102010
03.05.klo.12:45Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi (Kirkkohallituksen esitys 2/2010)
06.05.klo.15:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2009
06.05.klo.15:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2009
Hide details for 20092009
04.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2009)
05.05.klo.10:35Oikeus tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle (KL 17 b:1) (Hiippakuntavaltuuston esitys 1/2009)
05.05.klo.10:35Tilastotyö seurakunnissa (Hiippakuntavaltuuston esitys 4/2009)
06.05.klo.15:30Kyselytunti
07.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 1/2009 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
02.11.klo.12:45Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010 - 2012 (Kirkkohallituksen esitys 7/2009)
03.11.klo.13:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
04.11.klo.18:00Yleisvaliokunnan mietintö 9/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 4/2009, joka koskee tilastotyötä seurakunnissa
Hide details for 20082008
08.05.klo.09:00Seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittäminen (Edustaja-aloite 9/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
06.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
06.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
Hide details for 20072007
08.05.klo.12:30Kirkon strategiaa vuoteen 2015 laativan työryhmän väliraportti (Ilmoitus kirkolliskokoukselle 2/2007)
09.05.klo.09:00Kirkon ilmasto-ohjelman laatiminen (Edustaja-aloite 1/2007)
11.05.klo.10:00Perustevaliokunnan mietintö 1/2007 edustaja-aloitteesta 1/2007, joka koskee kirkon ilmasto-ohjelman laatimista
06.11.klo.09:00Äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa (Kirkkohallituksen esitys 9/2007)
08.11.klo.14:15Lakivaliokunnan mietintö 5/2007 kirkkohallituksen esityksestä 9/2007, joka koskee äänioikeusikärajaa seurakuntavaaleissa
Hide details for 20062006
09.05.klo.09:00Kirkkoherranvaalin muuttaminen välilliseksi vaaliksi (Edustaja-aloite 2/2006)
10.05.klo.15:30Kirkkohallituksen kyselytunti
11.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 2/2006 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2006, joka koskee lääninrovastin vaalin uudistamista
08.11.klo.09:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2006 edustaja-aloitteesta 7/2006, joka koskee seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista 16 ikävuoteen
Hide details for 20052005
09.05.klo.13:00Verotulojen täydennyksen tasoitusrajan määräytymisperusteiden muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 6/2005)
09.05.klo.13:00Kertomus Kirkon sopimusvaltuuskunnan ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2004
12.05.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 1/2005 kirkkohallituksen esityksestä 7/2004, joka koskee Kirkon keskusrahaston perusmaksun maksuperusteen muuttamista ja yhteisövero-osuuden jakoperusteen tarkistamista
07.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodeksi 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006 - 2008 (Kirkkohallituksen esitys 7/2005)
08.11.klo.09:00Kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistaminen (Kirkkohallituksen esitys 8/2005)
10.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 6/2005 kirkkohallituksen esityksestä 7/2005, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2006 - 2008 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2005
Hide details for Esko TimoEsko Timo
Hide details for 20092009
03.11.klo.13:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
03.11.klo.13:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
05.11.klo.15:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
Hide details for Eskola SeikkoEskola Seikko
Hide details for 20072007
09.05.klo.09:00Seurakuntayhtymässä tapahtuvan seurakuntavaalin yksinkertaistaminen (Hiippakuntavaltuuston esitys 1/2007/Espoon hpk)
09.05.klo.14:30Yleisvaliokunnan mietintö 1/2007 edustaja-aloitteesta 2/2006, joka koskee kirkkoherranvaalin muuttamista välilliseksi vaaliksi
06.11.klo.09:00Äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa (Kirkkohallituksen esitys 9/2007)
Hide details for 20062006
09.05.klo.09:00Kirkkoherranvaalin muuttaminen välilliseksi vaaliksi (Edustaja-aloite 2/2006)
09.05.klo.09:00Piispanvaalin siirtäminen hiippakuntavaltuustojen tehtäväksi (Edustaja-aloite 3/2006)
08.11.klo.09:00Hallintovaliokunnan mietintö 3/2006 edustaja-aloitteesta 4/2006, joka koskee hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeutta tuomiokapitulin istunnossa
08.11.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 5/2006 edustaja-aloitteesta 3/2006, joka koskee piispanvaalin siirtämistä hiippakuntavaltuustojen tehtäväksi
08.11.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 5/2006 edustaja-aloitteesta 3/2006, joka koskee piispanvaalin siirtämistä hiippakuntavaltuustojen tehtäväksi
Hide details for 20052005
09.05.klo.13:00Kirkkolain 1 luvun 3 §:n tarkistaminen uuden uskonnonvapauslain kaksoisjäsenyysmahdollisuuden johdosta (Kirkkohallituksen esitys 5/2005)
10.05.klo.13:00Yleisvaliokunnan mietintö 1/2005 kirkon nelivuotiskertomuksesta Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000 - 2003
12.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2005 kirkkohallituksen esityksestä 2/2005, joka koskee kirkkolain täydentämistä kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä
12.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2005 kirkkohallituksen esityksestä 2/2005, joka koskee kirkkolain täydentämistä kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä
12.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 2/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2005, joka koskee kirkkojärjestyksen 6:32 b §:n muuttamista
12.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 2/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2005, joka koskee kirkkojärjestyksen 6:32 b §:n muuttamista
08.11.klo.09:00Kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistaminen (Kirkkohallituksen esitys 8/2005)
10.11.klo.13:15Lakivaliokunnan mietintö 7/2005 kirkkohallituksen esityksestä 8/2005, joka koskee kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistamista
10.11.klo.13:15Lakivaliokunnan mietintö 7/2005 kirkkohallituksen esityksestä 8/2005, joka koskee kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistamista
Hide details for Fröman KimFröman Kim
Hide details for 20072007
09.05.klo.14:30Lakivaliokunnan mietintö 1/2007 kirkkohallituksen esityksestä 3/2006, joka koskee kirkkolain muuttamista kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoa varten
09.05.klo.14:30Lakivaliokunnan mietintö 1/2007 kirkkohallituksen esityksestä 3/2006, joka koskee kirkkolain muuttamista kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoa varten
10.05.klo.13:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2007, joka koskee hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeutta tuomiokapitulin istunnossa
11.05.klo.10:00Lakivaliokunnan mietintö 3/2007 kirkkohallituksen esityksestä 1/2007, joka koskee evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 5/2007 kirkkohallituksen esityksestä 9/2007, joka koskee äänioikeusikärajaa seurakuntavaaleissa
08.11.klo.11:10Lakivaliokunnan mietintö 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.11:10Lakivaliokunnan mietintö 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.11:10Valitsijamiesten ehdotus 1/2007 hallinto-osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
08.11.klo.14:15Lakivaliokunnan mietintö 4 ja 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
Hide details for 20062006
11.05.klo.15:00Lakivaliokunnan mietintö 1/2006 piispainkokouksen esityksestä 2/2006, joka koskee pappisviran kelpoisuuksia
11.05.klo.15:00Lakivaliokunnan mietintö 1/2006 piispainkokouksen esityksestä 2/2006, joka koskee pappisviran kelpoisuuksia
Hide details for 20052005
11.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 1/2005 kirkkohallituksen esityksestä 12/2004, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen vaalisäännösten sekä eräiden hallinnollisten säännösten tarkistamista
11.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 1/2005 kirkkohallituksen esityksestä 12/2004, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen vaalisäännösten sekä eräiden hallinnollisten säännösten tarkistamista
11.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 1/2005 kirkkohallituksen esityksestä 12/2004, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen vaalisäännösten sekä eräiden hallinnollisten säännösten tarkistamista
11.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2005 kirkkohallituksen esityksestä 14/2004, joka koskee kotikuntaa ja henkilötunnusta vailla olevan mahdollisuutta liittyä kirkon jäseneksi
12.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 3/2005 kirkkohallituksen esityksestä 4/2005, joka koskee kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamista
12.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2005 kirkkohallituksen esityksestä 2/2005, joka koskee kirkkolain täydentämistä kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä
12.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2005 kirkkohallituksen esityksestä 2/2005, joka koskee kirkkolain täydentämistä kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä
12.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2005 kirkkohallituksen esityksestä 2/2005, joka koskee kirkkolain täydentämistä kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä
12.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2005 kirkkohallituksen esityksestä 2/2005, joka koskee kirkkolain täydentämistä kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä
10.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 5/2005 kirkkohallituksen esityksestä 3/2005, joka koskee kirkkolain muuttamista uuden hankintalain johdosta
10.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 6/2005 kirkkohallituksen esityksestä 5/2005, joka koskee kirkkolain 1 luvun 3 §:n tarkistamista uuden uskonnonvapauslain kaksoisjäsenyysmahdollisuuden johdosta
10.11.klo.13:15Lakivaliokunnan mietintö 7/2005 kirkkohallituksen esityksestä 8/2005, joka koskee kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistamista
10.11.klo.13:15Lakivaliokunnan mietintö 7/2005 kirkkohallituksen esityksestä 8/2005, joka koskee kirkolliskokouksen työjärjestyksen tarkistamista
Hide details for Gammals BrorGammals Bror
Hide details for 20162016
10.11.klo.18:00Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Hide details for Grönlund HenriettaGrönlund Henrietta
Hide details for 20102010
04.05.klo.12:30Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä (Edustaja-aloite 2/2010)
05.05.klo.09:15Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
06.05.klo.15:00Parokiaalijärjestelmän kehittäminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2010 edustaja-aloitteesta 8/2008
10.11.klo.09:15Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä, yleisvaliokunnan mietintö 4/2010 edustaja-aloitteesta 2/2010
10.11.klo.09:15Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä, yleisvaliokunnan mietintö 4/2010 edustaja-aloitteesta 2/2010
11.11.klo.09:15Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle, perustevaliokunnan mietintö 4/2010 piispainkokouksen esityksestä 2/2010
Hide details for 20092009
04.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2009)
06.05.klo.09:15Nuorten osallisuuden vahvistaminen kirkossamme (Edustaja-aloite 6/2009)
03.11.klo.13:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
06.11.klo.09:15Yleisvaliokunnan mietintö 12/2009 edustaja-aloitteesta 1/2009, joka koskee kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointia
Hide details for 20082008
06.05.klo.09:45Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2009 talousarvioon (Ilmoitus kirkolliskokoukselle 1/2008)
08.05.klo.09:00Vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttaminen kirkolliseen työhön otossa (Edustaja-aloite 6/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
06.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
Hide details for Guttorm VeikkoGuttorm Veikko
Hide details for 20152015
06.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely
Hide details for 20142014
05.05.klo.13:00Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 2/2014)
09.05.klo.09:15Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 4/2013
06.11.klo.18:00Täysistunnon alku
Hide details for 20122012
10.05.klo.15:30Kielivaikutusten arvioiminen rakenneuudistuksen yhteydessä ja kirkon kielistrategian laatiminen (Edustaja-aloite 1/2012)
07.11.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
Hide details for Hagman PatrikHagman Patrik
Hide details for 20162016
11.05.klo.09:00Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2016)
12.05.klo.09:00Seurakuntavaalien ajankohdan siirtäminen ja sähköinen äänioikeutettujen luettelo (Hiippakuntavaltuustoesitys 3/2016)
Hide details for Hahtola Eeva-RiittaHahtola Eeva-Riitta
Hide details for 20162016
12.05.klo.09:00Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
12.05.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
10.11.klo.18:00Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Hide details for Hallamaa JaanaHallamaa Jaana
Hide details for 20162016
11.05.klo.15:30Kyselytunti
12.05.klo.09:00Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
Hide details for 20152015
05.05.klo.10:15Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 (Toimintakertomus 1/2015)
04.11.klo.09:00Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014
05.11.klo.10:30Uusi avioliittolaki, yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 edustaja-aloitteesta 2/2015
05.11.klo.Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 5/2015 kirkkohallituksen esityksestä 1/2015
Hide details for 20142014
09.05.klo.09:15Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2013, perustevaliokunnan mietintö 1/2014
05.11.klo.16:00Kyselytunti
05.11.klo.09:00Henkilöseurakuntien mahdollistaminen uudessa seurakuntarakenteessa, hallintovaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 4/2014
Hide details for 20132013
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
07.11.klo.13:00Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos, yleisvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloitteesta 3/2013
Hide details for 20122012
09.05.klo.09:00Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2013 talousarvioon (Kirkkohallitus) (Ilmoitus 1/2012)
Hide details for Halonen ReinoHalonen Reino
Hide details for 20162016
12.05.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
Hide details for 20152015
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
Hide details for Halttunen MattiHalttunen Matti
Hide details for 20072007
08.05.klo.12:30Kirkkohallituksen kyselytunti
08.05.klo.12:30Kirkkohallituksen kyselytunti
08.05.klo.12:30Kirkkohallituksen kyselytunti
08.05.klo.12:30Kirkkolainsäädännön kodifiointi (Ilmoitus kirkolliskokoukselle 1/2007)
08.05.klo.12:30Kirkkohallituksen kyselytunti
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.14:15Istuntokauden päättäminen
Hide details for 20062006
08.05.klo.13:00Kirkkolain 14:4,1 §:n kiinteistönluovutusta koskevien alistus- ja vahvistamissäännösten muuttaminen (Edustaja-aloite 1/2006)
08.05.klo.13:00Pidättäytyminen kirkkolain vähäisistä yksittäisistä muutoksista (Kirkkohallituksen ilmoitus 1/2006)
07.11.klo.12:30Kirkkolain muuttaminen kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoa varten (Kirkkohallituksen esitys 3/2006)
08.11.klo.09:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2006 edustaja-aloitteesta 7/2006, joka koskee seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista 16 ikävuoteen
Hide details for 20052005
09.05.klo.13:00Kirkkolain 1 luvun 3 §:n tarkistaminen uuden uskonnonvapauslain kaksoisjäsenyysmahdollisuuden johdosta (Kirkkohallituksen esitys 5/2005)
10.05.klo.09:00Ehdotus julkilausuman antamiseksi eutanasiasta (Edustaja-aloite 4/2005)
10.05.klo.09:00Ehdotus julkilausuman antamiseksi eutanasiasta (Edustaja-aloite 4/2005)
11.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 1/2005 kirkkohallituksen esityksestä 12/2004, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen vaalisäännösten sekä eräiden hallinnollisten säännösten tarkistamista
11.05.klo.15:30Kirkkohallituksen kyselytunti
11.05.klo.15:30Kirkkohallituksen kyselytunti
12.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 3/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 4/2005, joka koskee kirkkolain 17 b luvun 4 §:n muuttamista
Hide details for Harvala JukkaHarvala Jukka
Hide details for 20162016
12.05.klo.09:00Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
12.05.klo.09:00Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
12.05.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
10.11.klo.09:00Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Hide details for Hautala JukkaHautala Jukka
Hide details for 20162016
12.05.klo.09:00Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus (Edustaja-aloite 2/2016)
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
10.11.klo.18:00Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö - Lähetekeskustelu jatkuu
Hide details for 20132013
16.05.klo.09:00Seurakuntamaksuprosentin alentaminen, talousvaliokunnan mietintö 3/2013 edustaja-aloitteesta 2/2013
Hide details for Hautala MarjattaHautala Marjatta
Hide details for 20162016
12.05.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
Hide details for Heikka MikkoHeikka Mikko
Hide details for 20112011
05.05.klo.14:30Kirkkohallituksen ohjesäännön 33 §:n 1 momentin muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2011 kirkkohallituksen esityksestä 7/2011
09.11.klo.18:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010 - Käsittely jatkuu
09.11.klo.18:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010 - Käsittely jatkuu
09.11.klo.18:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010 - Käsittely jatkuu
09.11.klo.18:00Kirkkohallituksen ohjesäännön 35 §:n muuttaminen, hallintovaliokunnan mietintö 3/2011 kirkkohallituksen esityksestä 15/2011
09.11.klo.09:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010
09.11.klo.09:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010
11.11.klo.09:15Istuntokauden päättäminen
Hide details for 20102010
06.05.klo.15:00Parokiaalijärjestelmän kehittäminen, hallintovaliokunnan mietintö 1/2010 edustaja-aloitteesta 8/2008
07.05.klo.13:05Rovastikuntajaon ja lääninrovastin viran uudistaminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 2/2009
07.05.klo.13:05Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja järjestelytoimikunnan koko (KJ 13:7), hallintovaliokunnan mietintö 3/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 6/2008
08.11.klo.13:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko (Kirkkohallituksen esitys 11/2010)
10.11.klo.18:00Seurakunnassa toteutettavan aluetyön rakenteiden ja aluetyössä käytettävien nimitysten kokonaisuudistus, hallintovaliokunnan mietintö 4/2010 edustaja-aloitteesta 1/2010
Hide details for 20092009
07.05.klo.18:00Hallintovaliokunnan mietintö 1/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2008, joka koskee seurakunta-nimen ja alueseurakunta-nimen käytön eroa
05.11.klo.15:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista
05.11.klo.15:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista
05.11.klo.15:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista
06.11.klo.09:15Hallintovaliokunnan mietintö 3/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2009, joka koskee Ahvenanmaan kirkkoherrojen ja muiden seurakunnan työntekijöiden suomen kielen taidon vaatimusta
06.11.klo.09:15Hallintovaliokunnan mietintö 3/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 5/2009, joka koskee Ahvenanmaan kirkkoherrojen ja muiden seurakunnan työntekijöiden suomen kielen taidon vaatimusta
06.11.klo.09:15Hallintovaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 11/2009, joka koskee Ruotsinpyhtään seurakunnan siirtämistä Mikkelin hiippakunnasta Helsingin hiippakuntaan
Hide details for 20082008
06.05.klo.09:45Ilmoitukset valiokuntien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja sihteereistä
07.05.klo.09:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset vuodelta 2007 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen (Toimintakertomus 1/2008)
04.11.klo.09:15Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2004-2007
Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (Kirkkohallituksen esitys 6/2008)
Hide details for 20062006
06.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2009 (Kirkkohallituksen esitys 1/2006)
Hide details for Heikkilä PekkaHeikkilä Pekka
Hide details for 20122012
08.05.klo.09:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
11.05.klo.10:35Valtakunnallisen isospankin luominen (Edustaja-aloite 4/2012)
Hide details for Heinilä PenttiHeinilä Pentti
Hide details for 20102010
05.05.klo.18:28Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
11.11.klo.09:15Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle, perustevaliokunnan mietintö 4/2010 piispainkokouksen esityksestä 2/2010
Hide details for 20092009
08.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 3/2009 kirkkohallituksen määräaikaisen jäsenen valitsemiseksi
02.11.klo.12:45Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010 - 2012 (Kirkkohallituksen esitys 7/2009)
Hide details for 20082008
06.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
06.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
Hide details for Heinonen LeenaHeinonen Leena
Hide details for 20062006
10.05.klo.09:00Sukupuolisen ja henkilön vakaumukseen perustuvan syrjinnän kieltäminen pappisvihkimyksessä (Edustaja-aloite 5/2006)
10.05.klo.15:30Kirkkohallituksen kyselytunti
Hide details for Hella-Aro HannaHella-Aro Hanna
Hide details for 20152015
08.05.klo.10:00Uusi avioliittolaki (Edustaja-aloite 2/2015)
Hide details for 20122012
10.05.klo.09:00Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2012) - Lähetekeskustelu jatkuu
Hide details for Hermonen MerjaHermonen Merja
Hide details for 20112011
02.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 6/2011)
03.05.klo.12:30Kirkon ykseyttä moniäänisyyden keskellä vahvistavan työryhmän perustaminen (Edustaja-aloite 2/2011)
08.11.klo.12:30Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa, yleisvaliokunnan mietintö 2/2011 edustaja-aloitteesta 1/2011
09.11.klo.15:30Kyselytunti
09.11.klo.18:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010 - Käsittely jatkuu
09.11.klo.09:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010
09.11.klo.09:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010
Hide details for 20102010
05.05.klo.18:28Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
05.05.klo.18:28Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
06.05.klo.15:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2009
07.05.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.13:05Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 4/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2009 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.13:05Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n muuttaminen, talousvaliokunnan mietintö 4/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2009 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.13:05Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen, perustevaliokunnan mietintö 2/2010 piispainkokouksen esityksestä 1/2010 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.13:05Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin muuttaminen, perustevaliokunnan mietintö 2/2010 piispainkokouksen esityksestä 1/2010 - Ensimmäinen käsittely
10.11.klo.09:15Arkkipiispan vaalin muuttaminen ja arkkipiispan viran ja valinnan uudistaminen, lakivaliokunnan mietintö 6/2010 hiippakuntavaltuustoesityksestä 9/2008 ja edustaja-aloitteesta 4/2009
11.11.klo.09:15Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle, perustevaliokunnan mietintö 4/2010 piispainkokouksen esityksestä 2/2010
12.11.klo.09:15Aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustolle koskevien kirkkolain 16 luvun 2 §:n ja 17 b luvun muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 8/2010 kirkkohallituksen esityksestä 10/2010 - Ensimmäinen käsittely
Hide details for 20092009
04.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2009)
05.05.klo.10:35Kummien vähimmäismäärän muuttaminen (KJ 2:17,1) (Hiippakuntavaltuuston esitys 3/2009)
06.05.klo.09:15Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten arviointi kirkossamme (Edustaja-aloite 5/2009)
07.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 1/2009 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
02.11.klo.12:45Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan välillä (Kirkkohallituksen esitys 8/2009)
02.11.klo.12:45Toisen helluntaipäivän palauttaminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 6/2009)
03.11.klo.13:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
04.11.klo.18:00Perustevaliokunnan mietintö 2/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2009 ja edustaja-aloitteesta 7/2009, jotka koskevat kummien vähimmäismäärän muuttamista
04.11.klo.18:00Yleisvaliokunnan mietintö 7/2009 edustaja-aloitteesta 3/2009, joka koskee kirkon kehitysvammaistyön tukemista ja saavutettavuuden edistämistä seurakuntatyössä
04.11.klo.18:00Yleisvaliokunnan mietintö 8/2009 hiippakuntavaltuuston esityksestä 1/2009, joka koskee oikeutta tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle
05.11.klo.15:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
05.11.klo.15:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
05.11.klo.15:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista
06.11.klo.09:15Yleisvaliokunnan mietintö 12/2009 edustaja-aloitteesta 1/2009, joka koskee kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointia
06.11.klo.09:15Yleisvaliokunnan mietintö 12/2009 edustaja-aloitteesta 1/2009, joka koskee kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointia
06.11.klo.09:15Yleisvaliokunnan mietintö 12/2009 edustaja-aloitteesta 1/2009, joka koskee kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointia
Hide details for 20082008
07.05.klo.14:35Virsikirjan julkaiseminen ilman liitteitä, jotka koskevat jumalanpalvelusta ja kirkollisten toimitusten sisältöä (Edustaja-aloite 1/2008)
08.05.klo.09:00Parokiaalijärjestelmän kehittäminen (Edustaja-aloite 8/2008)
08.05.klo.09:00Hiippakuntavaltuuston toiminta-aikaan liittyvän epäjohdonmukaisuuden korjaaminen (Edustaja-aloite 10/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
05.11.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 5/2008)
06.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 3/2008 kirkkohallituksen esityksestä 4/2008, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2011 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista nrot 1, 2 ja 3/2008
Hide details for Hiilamo HeikkiHiilamo Heikki
Hide details for 20152015
05.05.klo.10:15Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014 (Kirkkohallituksen esitys 5/2015)
06.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Toinen käsittely
07.05.klo.18:00Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 1/2015) - Lähetekeskustelu jatkuu
08.05.klo.10:00Uusi avioliittolaki (Edustaja-aloite 2/2015)
Hide details for 20142014
05.05.klo.13:00Uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2014)
05.05.klo.13:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 3/2014)
08.05.klo.09:00Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 4/2013 - Ensimmäinen käsittely
08.05.klo.15:00Nuorten osallisuuden vahvistamista koskeva kirkolliskokouksen toimeksianto (Ilmoitus 3/2014)
09.05.klo.09:15Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 4/2013
04.11.klo.12:30Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tulevaisuusselonteko (Kirkkohallituksen esitys 7/2014)
05.11.klo.16:00Kyselytunti
05.11.klo.18:00Kirkon organisaatiojärjestelmän uudistaminen sekä kirkon keskushallinnon supistaminen, tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2014 edustaja-aloitteesta 5/2014
06.11.klo.14:30Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, talousvaliokunnan mietintö 4/2014 kirkkohallituksen esityksestä 6/2014
Hide details for 20132013
06.11.klo.09:00Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.09:00Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012
06.11.klo.09:00Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012
06.11.klo.09:00Kirkolliskokousta koskevan määräenemmistösäännöksen muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 2/2013 kirkkohallituksen esityksestä 7/2012
Hide details for 20122012
08.05.klo.09:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
09.05.klo.09:00Talousarvioehdotukset Kirkon keskusrahaston vuoden 2013 talousarvioon (Kirkkohallitus) (Ilmoitus 1/2012)
09.05.klo.15:30Kyselytunti
11.05.klo.10:35Selvitys ja ohjeistus seurakuntien lahjoitus- ja testamenttivarojen käytöstä (Edustaja-aloite 5/2012)
11.05.klo.10:35Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen (Edustaja-aloite 6/2012)
05.11.klo.13:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
07.11.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
07.11.klo.15:30Kyselytunti
07.11.klo.18:00Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011. Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011 (Kirkkohallituksen esitys 9/2012)
Hide details for Hiilamo KirsiHiilamo Kirsi
Hide details for 20162016
12.05.klo.09:00Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
12.05.klo.09:00Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
08.11.klo.10:30Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (Kirkkohallituksen esitys 5/2016)
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
10.11.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloitteesta 3/2016
10.11.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloitteesta 3/2016
10.11.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta, yleisvaliokunnan mietintö 3/2016 edustaja-aloitteesta 3/2016
Hide details for 20152015
05.05.klo.10:15Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus 2014 (Kirkkohallituksen esitys 5/2015)
06.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
08.05.klo.10:00Uusi avioliittolaki (Edustaja-aloite 2/2015)
03.11.klo.10:15Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 (Kirkkohallituksen esitys 6/2015)
05.11.klo.Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 5/2015 kirkkohallituksen esityksestä 1/2015
Hide details for 20142014
05.05.klo.13:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 (Toimintakertomus 1/2014)
07.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 3/2014) - Lähetekeskustelu jatkuu
08.05.klo.09:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013, talousvaliokunnan mietintö 1/2014
Hide details for 20132013
13.05.klo.13:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2012 (Toimintakertomus 1/2013)
13.05.klo.13:00Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalitavan muutos (Edustaja-aloite 3/2013)
15.05.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
16.05.klo.14:30Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun, lakivaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 12/2012
04.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 (Kirkkohallituksen esitys 3/2013)
05.11.klo.12:30Kirkollisten vaalien äänestystapojen kehittäminen (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2013)
06.11.klo.15:30Kyselytunti
07.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016, talousvaliokunnan mietintö 4/2013 kirkkohallituksen esityksestä 3/2013 ja talousarvioaloitteesta 1/2013
Hide details for 20122012
07.05.klo.13:30Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaali kaudeksi 1.5.2012 - 30.4.2016
08.05.klo.09:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
10.05.klo.09:00Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2012) - Lähetekeskustelu jatkuu
10.05.klo.15:30Kasteopetuksen laajentaminen ja rippikoulun varhentaminen (Edustaja-aloite 3/2012)
11.05.klo.10:35Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen (Edustaja-aloite 6/2012)
05.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015 (Kirkkohallituksen esitys 8/2012)
07.11.klo.09:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
07.11.klo.18:00Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011. Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011 (Kirkkohallituksen esitys 9/2012)
08.11.klo.09:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015, talousvaliokunnan mietintö 5/2012 kirkkohallituksen esityksestä 8/2012 ja talousarvioaloitteesta 1/2012
Hide details for Hiitola JoniHiitola Joni
Hide details for 20092009
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
07.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista
08.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1a/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista - Jatkettu ensimmäinen käsittely
08.05.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 1a/2009 kirkkohallituksen esityksistä 1/2008 ja 1a/2008 sekä edustaja-aloitteesta 3/2008, jotka koskevat kirkollista rakennussuojelua koskevien kirkkolain säännösten muuttamista - Jatkettu ensimmäinen käsittely
Hide details for Himanka Mikko A.Himanka Mikko A.
Hide details for 20162016
10.05.klo.09:45Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 (Toimintakertomus 1/2016)
11.05.klo.09:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 (Toimintakertomus 1/2016) - Lähetekeskustelu jatkuu
12.05.klo.14:30Selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimisestä luopumisesta (Edustaja-aloite 3/2016)
08.11.klo.10:30Muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliseen osallistumista koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 2 lukuun (Piispainkokouksen esitys 2/2016)
08.11.klo.10:30Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö
09.11.klo.15:00Kyselytunti
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
11.11.klo.09:15Kirkon virkaan valmistuvilta edellytettävä missiologian tuntemus, yleisvaliokunnan mietintö 5/2016 edustaja-aloitteesta 2/2016
Hide details for Huokuna PekkaHuokuna Pekka
Hide details for 20162016
09.05.klo.11:45 Kirkolliskokouksen sihteeristö toimikaudella 2016–2020 (Kirkkohallituksen kirje 1/2016)
11.05.klo.15:30Kyselytunti
08.11.klo.10:30Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (Kirkkohallituksen esitys 5/2016)
09.11.klo.15:00Kyselytunti
09.11.klo.15:00Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (Piispainkokouksen kirje 1/2016)
Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (Kirkkohallituksen kirje 4/2016)
Keskustelumalli ja siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä (Kirkkohallituksen kirje 5/2016)
Hide details for 20152015
05.05.klo.10:15Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen (Kirkkohallituksen esitys 13/2014)
05.05.klo.10:15Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 1/2015)
06.05.klo.16:00Kyselytunti
06.05.klo.16:00Kyselytunti
07.05.klo.18:00Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 1/2015) - Lähetekeskustelu jatkuu
Hide details for 20142014
05.05.klo.13:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 (Toimintakertomus 1/2014)
05.05.klo.13:00Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 2/2014)
05.05.klo.13:00Lapsivaikutusten arviointia koskevan säännöksen lisääminen kirkkojärjestyksen 23 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 2/2014)
07.05.klo.14:30Kyselytunti
07.05.klo.14:30Kyselytunti
07.05.klo.14:30Kyselytunti
08.05.klo.15:00Nuorten osallisuuden vahvistamista koskeva kirkolliskokouksen toimeksianto (Ilmoitus 3/2014)
08.05.klo.15:00Nuorten osallisuuden vahvistamista koskeva kirkolliskokouksen toimeksianto (Ilmoitus 3/2014)
08.05.klo.15:00Nuorten osallisuuden vahvistamista koskeva kirkolliskokouksen toimeksianto (Ilmoitus 3/2014)
Hide details for 20132013
15.05.klo.15:30Kyselytunti
15.05.klo.15:30Kyselytunti
16.05.klo.14:30Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun, lakivaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 12/2012
04.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 (Kirkkohallituksen esitys 3/2013)
04.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 (Kirkkohallituksen esitys 3/2013)
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
06.11.klo.15:30Kyselytunti
Hide details for 20122012
08.05.klo.09:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2011, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
09.05.klo.15:30Kyselytunti
09.05.klo.15:30Kyselytunti
09.05.klo.15:30Kyselytunti
09.05.klo.15:30Kyselytunti
05.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015 (Kirkkohallituksen esitys 8/2012)
06.11.klo.12:30Lapsivaikutusten arviointia sekä lasten kuulemista koskevien säännösten lisääminen kirkkolain 25 lukuun (Kirkkohallituksen esitys 12/2012)
06.11.klo.12:30Kodin siunaamisen viittomakielinen käännös (Kirkkohallituksen esitys 10/2012)
07.11.klo.15:30Kyselytunti
07.11.klo.15:30Kyselytunti
08.11.klo.09:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015, talousvaliokunnan mietintö 5/2012 kirkkohallituksen esityksestä 8/2012 ja talousarvioaloitteesta 1/2012
08.11.klo.09:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015, talousvaliokunnan mietintö 5/2012 kirkkohallituksen esityksestä 8/2012 ja talousarvioaloitteesta 1/2012
Hide details for 20112011
02.05.klo.13:00Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 2/2011)
04.05.klo.15:30Kyselytunti
09.11.klo.15:30Kyselytunti
09.11.klo.15:30Kyselytunti
Hide details for 20102010
03.05.klo.12:45Vanhan testamentin ns. alkukertomusten (1. Moos. 1:1-4:16, 6:1-9:17) viittomakieliset käännökset (Kirkkohallituksen esitys 5/2010)
03.05.klo.12:45Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2009, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen sekä Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös
03.05.klo.12:45Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi (Kirkkohallituksen esitys 2/2010)
05.05.klo.16:00Kyselytunti
07.05.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 - Ensimmäinen käsittely
10.11.klo.16:00Kyselytunti
Hide details for 20092009
04.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2009)
06.05.klo.09:15Nuorten osallisuuden vahvistaminen kirkossamme (Edustaja-aloite 6/2009)
08.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 3/2009 kirkkohallituksen määräaikaisen jäsenen valitsemiseksi
04.11.klo.16:00Kyselytunti
04.11.klo.16:00Kyselytunti
04.11.klo.16:00Kyselytunti
04.11.klo.18:00Yleisvaliokunnan mietintö 7/2009 edustaja-aloitteesta 3/2009, joka koskee kirkon kehitysvammaistyön tukemista ja saavutettavuuden edistämistä seurakuntatyössä
06.11.klo.09:15Yleisvaliokunnan mietintö 10/2009 edustaja-aloitteesta 2/2009, joka koskee komitean asettamista analysoimaan kirkon toimintaympäristöä ja sen muutoksia sekä hahmottamaan tarpeellisia uudistamistoimenpiteitä
Hide details for 20082008
07.05.klo.14:35Virsikirjan julkaiseminen ilman liitteitä, jotka koskevat jumalanpalvelusta ja kirkollisten toimitusten sisältöä (Edustaja-aloite 1/2008)
08.05.klo.09:00Seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittäminen (Edustaja-aloite 9/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
Hide details for Huomo MattiHuomo Matti
Hide details for 20152015
05.05.klo.10:15Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen (Kirkkohallituksen esitys 13/2014)
06.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.09:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Ensimmäinen käsittely (jatkuu)
07.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 3/2014 - Toinen käsittely
07.05.klo.18:00Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 1/2015) - Lähetekeskustelu jatkuu
08.05.klo.10:00Kyrien paikka messussa (Edustaja-aloite 3/2015)
08.05.klo.10:00Kyrien paikka messussa (Edustaja-aloite 3/2015)
04.11.klo.09:00Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014
04.11.klo.09:00Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014
04.11.klo.09:00Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014
04.11.klo.09:00Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014
04.11.klo.09:00Virsikirjan lisävihkon hyväksyminen, käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2015 kirkkohallituksen esityksestä 13/2014
05.11.klo.Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 5/2015 kirkkohallituksen esityksestä 1/2015
05.11.klo.Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 5/2015 kirkkohallituksen esityksestä 1/2015
Hide details for 20142014
05.05.klo.13:00Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisesta evankelis-luterilaiselle kirkolle (Kirkkohallituksen esitys 4/2014)
07.05.klo.18:00Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 3/2014) - Lähetekeskustelu jatkuu
09.05.klo.09:15Kirkon keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2014 kirkkohallituksen esityksestä 4/2013
Hide details for 20132013
15.05.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, hallintovaliokunnan mietintö 1/2013 kirkkohallituksen esityksestä 11/2012 (käsittely jatkuu)
Hide details for 20122012
10.05.klo.09:00Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta (Hiippakuntavaltuustoesitys 1/2012) - Lähetekeskustelu jatkuu
07.11.klo.18:00Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat (Kirkkohallituksen esitys 11/2012)
08.11.klo.13:20Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2008-2011. Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011 (Kirkkohallituksen esitys 9/2012)
09.11.klo.11:15Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta, yleisvaliokunnan mietintö 4/2012 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2012
09.11.klo.11:15Maksu kirkkoon kuulumattoman hautaan siunaamisesta, yleisvaliokunnan mietintö 4/2012 hiippakuntavaltuustoesityksestä 1/2012
Hide details for Huotari VoittoHuotari Voitto
Hide details for 20082008
07.05.klo.09:00Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomukset vuodelta 2007 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen (Toimintakertomus 1/2008)
08.05.klo.09:00Parokiaalijärjestelmän kehittäminen (Edustaja-aloite 8/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
04.11.klo.09:15Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2004-2007
Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004-2007 (Kirkkohallituksen esitys 6/2008)
04.11.klo.09:15Seurakunta-nimen ja alueseurakunta-nimen käytön ero (Hiippakuntavaltuuston esitys 3/2008)
07.11.klo.09:15Yleisvaliokunnan mietintö 3/2008 edustaja-aloitteesta 5/2008, joka koskee parisuhteisiin ja perhe-elämään liittyvän opastuksen lisäämistä ja monipuolistamista rippikoulutyössä
07.11.klo.10:35Istuntokauden päättäminen
Hide details for 20072007
11.05.klo.10:00Hallintovaliokunnan mietintö 1/2007 kirkkohallituksen esityksestä 5/2007, joka koskee kirkkohallituksen ohjesäännön muuttamista
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.11:10Lakivaliokunnan mietintö 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
Hide details for 20062006
09.05.klo.09:00Kirkkoherranvaalin muuttaminen välilliseksi vaaliksi (Edustaja-aloite 2/2006)
11.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 1/2006 kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomuksista (sivut 1-15, 20-27, 32-105 ja 122-158) ja henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2005
11.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 2/2006 hiippakuntavaltuuston esityksestä 3/2006, joka koskee lääninrovastin vaalin uudistamista
11.05.klo.15:00Hallintovaliokunnan mietintö 1/2006 hiippakuntavaltuuston esityksestä 2/2006, joka koskee byrokratiaa kirkossa
07.11.klo.09:00Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 2/2006)
08.11.klo.09:00Hallintovaliokunnan mietintö 3/2006 edustaja-aloitteesta 4/2006, joka koskee hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeutta tuomiokapitulin istunnossa
08.11.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 5/2006 edustaja-aloitteesta 3/2006, joka koskee piispanvaalin siirtämistä hiippakuntavaltuustojen tehtäväksi
08.11.klo.15:00Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmän uudistaminen (Ilmoitus kirkolliskokoukselle 3/2006)
08.11.klo.09:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2006 edustaja-aloitteesta 7/2006, joka koskee seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista 16 ikävuoteen
Hide details for 20052005
12.05.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2005 kirkkohallituksen esityksestä 2/2005, joka koskee kirkkolain täydentämistä kirkollisia kunniamerkkejä koskevalla säännöksellä
12.05.klo.09:00Yleisvaliokunnan mietintö 3/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 4/2005, joka koskee kirkkolain 17 b luvun 4 §:n muuttamista
12.05.klo.13:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2005 hiippakuntavaltuuston esityksestä 2/2005, joka koskee hiippakuntavaltuuston kokousten julkisuutta
09.11.klo.13:00Kirkkohallituksen toimenpiteet kirkkoa koskevissa tulevaisuuden kysymyksissä (Kansliapäällikön ilmoitus 1/2005)
10.11.klo.09:00Talousvaliokunnan mietintö 6/2005 kirkkohallituksen esityksestä 7/2005, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2006 - 2008 sekä esityksen johdosta tehdystä talousarvioaloitteesta 1/2005
Hide details for Huovinen EeroHuovinen Eero
Hide details for 20102010
03.05.klo.12:45Ilmoitus valiokuntaan sijoittamisesta
06.05.klo.09:15Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 1/2010
06.05.klo.09:15Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen vaali, valitsijamiesten ehdotus 2/2010
06.05.klo.09:15Kirkon keskusrahaston tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali, valitsijamiesten ehdotus 3/2010
07.05.klo.13:05Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2009, perustevaliokunnan mietintö 3/2010 kirkkohallituksen esityksestä 7/2010
07.05.klo.16:05Istuntokauden päättäminen
Hide details for 20092009
04.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2009)
07.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 1/2009 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
07.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 1/2009 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
07.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 2/2009 Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenen vaalia varten
02.11.klo.12:45Sopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan välillä (Kirkkohallituksen esitys 8/2009)
02.11.klo.12:45Ruotsinpyhtään seurakunnan siirtäminen Mikkelin hiippakunnasta Helsingin hiippakuntaan (Kirkkohallituksen esitys 11/2009)
05.11.klo.09:15Talousvaliokunnan mietintö 4/2009 kirkkohallituksen esityksestä 7/2009, joka sisältää ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodelle 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2010-2012 sekä esityksen johdosta tehdyistä talousarvioaloitteista 1-2/2009
05.11.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 5/2009 Kirkon ulkoasiain neuvoston varajäsenen vaalia varten
05.11.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 6/2009 Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalia varten
05.11.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 6/2009 Kirkon ulkoasiain neuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalia varten
05.11.klo.15:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista
05.11.klo.15:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista
05.11.klo.15:00Hallintovaliokunnan mietintö 2/2009 kirkkohallituksen esityksestä 9/2008, joka koskee kirkon keskushallintoa koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista
Hide details for 20082008
06.05.klo.09:45Ilmoitukset valiokuntien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja sihteereistä
08.05.klo.09:00Hiippakuntavaltuuston toiminta-aikaan liittyvän epäjohdonmukaisuuden korjaaminen (Edustaja-aloite 10/2008)
08.05.klo.09:00Valitsijamiesten ehdotus 3/2008 Kirkkohallituksen määräaikaisten jäsenten valitsemiseksi
08.05.klo.16:42Kirkolliskokouksen työjärjestys (Puhemiesneuvoston esitys 1/2008)
Hide details for 20072007
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
07.11.klo.09:00Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.11:10Lakivaliokunnan mietintö 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.11:10Lakivaliokunnan mietintö 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.11:10Lakivaliokunnan mietintö 4a/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
08.11.klo.11:10Valitsijamiesten ehdotus 1/2007 hallinto-osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
Hide details for 20062006
08.05.klo.13:00Kertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuonna 2005 sekä Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
09.05.klo.09:00Kirkkoherranvaalin muuttaminen välilliseksi vaaliksi (Edustaja-aloite 2/2006)
11.05.klo.09:00Perustevaliokunnan mietintö 1/2006 kirkkohallituksen esityksestä 9/2005, joka koskee Ruotsin kirkon kanssa solmittavaa sopimusta
11.05.klo.09:00Perustevaliokunnan mietintö 1/2006 kirkkohallituksen esityksestä 9/2005, joka koskee Ruotsin kirkon kanssa solmittavaa sopimusta
06.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2009 (Kirkkohallituksen esitys 1/2006)
Hide details for 20052005
12.05.klo.13:00Perustevaliokunnan mietintö 1/2005 edustaja-aloitteesta 3/2005, joka koskee lapsityönohjaajien ja päätoimisten lähetyssihteerien liittämistä virkarakenteen uudistukseen sekä kirkollisten järjestöjen työntekijöiden vihkimiskäytännön määrittelelemistä
Hide details for Huovinen PenttiHuovinen Pentti
Hide details for 20112011
02.05.klo.13:00Parokiaalijärjestelmän kehittäminen; kirkkohallituksen selvitys kirkolliskokoukselle (Kirkkohallituksen esitys 1/2011)
02.05.klo.13:00Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 2/2011)
03.05.klo.12:30Kirkon ykseyttä moniäänisyyden keskellä vahvistavan työryhmän perustaminen (Edustaja-aloite 2/2011)
03.05.klo.12:30Kirkon eläkerahastoa kartuttavaa eläkerahastomaksua koskevan säännöksen lisääminen kirkkolain 22 luvun 8 §:ään (Kirkkohallituksen esitys 10/2011)
03.05.klo.12:30Kirkon eläkerahastoa kartuttavaa eläkerahastomaksua koskevan säännöksen lisääminen kirkkolain 22 luvun 8 §:ään (Kirkkohallituksen esitys 10/2011)
06.05.klo.09:15Parokiaalijärjestelmän kehittäminen, hallintovaliokunnan mietintö 2/2011 kirkkohallituksen esityksestä 1/2011
07.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 - 2014 (Kirkkohallituksen esitys 11/2011)
08.11.klo.12:30Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa, yleisvaliokunnan mietintö 2/2011 edustaja-aloitteesta 1/2011
08.11.klo.12:30Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa, yleisvaliokunnan mietintö 2/2011 edustaja-aloitteesta 1/2011
08.11.klo.12:30Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa, yleisvaliokunnan mietintö 2/2011 edustaja-aloitteesta 1/2011
08.11.klo.12:30Selvityksen tekeminen kirkon mediastrategiasta sähköisessä mediassa, yleisvaliokunnan mietintö 2/2011 edustaja-aloitteesta 1/2011
09.11.klo.15:30Kyselytunti
09.11.klo.15:30Kyselytunti
09.11.klo.15:30Kyselytunti
09.11.klo.15:30Kyselytunti
09.11.klo.15:30Kyselytunti
09.11.klo.15:30Kyselytunti
Hide details for 20102010
03.05.klo.12:45Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen taloushallintoa koskevien säännösten muuttaminen ja laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle (Kirkkohallituksen esitys 3/2010)
03.05.klo.12:45Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi (Kirkkohallituksen esitys 2/2010)
03.05.klo.12:45Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi (Kirkkohallituksen esitys 2/2010)
03.05.klo.12:45Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi (Kirkkohallituksen esitys 2/2010)
05.05.klo.18:28Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
05.05.klo.18:28Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
05.05.klo.18:28Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle (Piispainkokouksen esitys 2/2010) - Jatkettu lähetekeskustelu
06.05.klo.15:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 1/2010 kirkkohallituksen esityksestä 1/2009
07.05.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 - Ensimmäinen käsittely
07.05.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkohallituksen ohjesäännön muuttaminen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämiseksi, lakivaliokunnan mietintö 2/2010 kirkkohallituksen esityksestä 2/2010 - Ensimmäinen käsittely
11.11.klo.09:15Parisuhdelain seuraukset kirkossa; piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle, perustevaliokunnan mietintö 4/2010 piispainkokouksen esityksestä 2/2010
Hide details for 20092009
04.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 1/2009)
04.05.klo.13:00Kirkon ulkoasiain neuvoston toimintakertomus vuodelta 2008 (Kirkkohallituksen esitys 6/2009)
05.05.klo.10:35Kummien vähimmäismäärän muuttaminen (KJ 2:17,1) (Hiippakuntavaltuuston esitys 3/2009)
06.05.klo.09:15Kirkon ulkomaisen toiminnan evaluointi (Edustaja-aloite 1/2009)
07.05.klo.09:15Valitsijamiesten ehdotus 1/2009 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen valitsemiseksi
07.05.klo.09:15Kaste ja kummien määrä (KJ 2:17) (Edustaja-aloite 7/2009)
07.05.klo.09:15Kaste ja kummien määrä (KJ 2:17) (Edustaja-aloite 7/2009)
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
07.05.klo.18:00Käsikirjavaliokunnan mietintö 1/2009 edustaja-aloitteesta 9/2008, joka koskee seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämistä
03.11.klo.13:00Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
04.11.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
04.11.klo.09:15Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista
04.11.klo.16:00Kyselytunti
Hide details for 20082008
07.05.klo.09:00Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2007 (Toimintakertomus 2/2008)
07.05.klo.14:35Virsikirjan julkaiseminen ilman liitteitä, jotka koskevat jumalanpalvelusta ja kirkollisten toimitusten sisältöä (Edustaja-aloite 1/2008)
08.05.klo.09:00Tulevaisuusvaliokunta kirkolliskokoukseen ja talousvaliokunnan tehtävien muutos (Edustaja-aloite 7/2008)
08.05.klo.09:00Parokiaalijärjestelmän kehittäminen (Edustaja-aloite 8/2008)
08.05.klo.09:00Seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittäminen (Edustaja-aloite 9/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
03.11.klo.13:00Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 (Kirkkohallituksen esitys 4/2008)
05.11.klo.09:15Arkkipiispan vaalin muuttaminen (Hiippakuntavaltuuston esitys 9/2008)
05.11.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 5/2008)
05.11.klo.09:15Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 5/2008)
Hide details for Hurskainen EevaHurskainen Eeva
Hide details for 20072007
06.11.klo.09:00Äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa (Kirkkohallituksen esitys 9/2007)
Hide details for Huttunen JukkaHuttunen Jukka
Hide details for 20112011
02.05.klo.13:00Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen (Kirkkohallituksen esitys 2/2011)
02.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 6/2011)
02.05.klo.13:00Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen (Kirkkohallituksen esitys 6/2011)
03.05.klo.12:30Kertomus Kirkon työmarkkinalaitoksen ja sen toimiston toiminnasta vuonna 2010
08.11.klo.12:30Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 5/2011 kirkkohallituksen esityksestä 6/2011 - Ensimmäinen käsittely
08.11.klo.12:30Kirkkoherranvaalia koskevien kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen, lakivaliokunnan mietintö 5/2011 kirkkohallituksen esityksestä 6/2011 - Ensimmäinen käsittely
09.11.klo.09:00Kirkko 2020 - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, yleisvaliokunnan mietintö 4/2011 kirkkohallituksen esityksestä 11/2010
10.11.klo.13:00Diakonaattia koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, lakivaliokunnan mietintö 6/2011 kirkkohallituksen esityksestä 2/2011
Laajenna Supista